Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

@tytawe

Canolfan Tŷ Tawe

tytawe

Canolfan Gymraeg Abertawe -siop,bar, ystafelloedd aml-bwrpas i’w llogi a chartref sawl grŵp/digwyddiad Cymraeg(gwersi CiO, gigs,sesiwn🎻,côr,capel...)

 • 158 Total Likes
 • 6 Tot. Comments
Y to iau yn cael hwyl dda arni yn arwain yn y Sesiwn Werin nos Wener diwethaf. Cofiwch, cynhelir y Sesiwn ar yr ail nos Wener ym mhob mis. Dewch ag offeryn, dewch i ganu neu Dewch am sgwrs ac i wrando a mwynhau noson Gymraeg a Chymreig ynghanol dinas Abertawe. Croeso cynnes i bawb 🎻🍺🎶 #tytawe #canolfangymraeg #canolfangymraegabertawe #abertawe #gwerin #cerddoriaethwerin #sesiwnwerin #alawon #sgwrs #dysgucymraeg #ymarfercymraeg #cwrwcerddachân #diwylliant #diwylliantcymraeg #traddodiad #traddodiadol #swansea #folk #welshfolk #welshfolkmusic
Ac felly, os oes Cwrw Cymreig o safon ar gael yn Nhŷ Tawe, rhaid wrth wydrau peint, a hanner peint Cymraeg i fwynhau pob diod. Dyluniwyd y logo gan yr artist lleol @arwel_micah ar gyfer criw Tyrfe Tawe sy’n trefnu gwyliau cerddorol a chwrw a nosweithiau acwstig misol yn Nhŷ Tawe. #tytawe #canolfangymraegabertawe #cymraeg #dysgucymraeg #cwrw #cyrfe #cyrfau #beer #cwrwcymreig #gwydrau #abertawe #popethyngymraeg #gwylgwrw #tyrfetawe #gwirfoddoli #barnoswener
‘Allwedd Calon Cwrw Da’ medden nhw, a be’n well ar nos Wener na dewis o gwrw gorau dau fragdy lleol i dwymo’r galon! Cyrfe’r bragdy @tomoswatkinbrewery o Lansamlet sydd gennym yn bennaf yn y bar ac ambell botel gan @gowerbrewery o’r Gŵyr. Cyrfe penigamp - o’r rhai mwya’ golau hyd y rhai tywyll! Beth am ddod i roi cynnig ar un ryw nos Wener neu ar ddiwrnod gêm ryngwladol? #tytawe #canolfangymraeg #swanseawelshcentre #cwrw #abertawe #bragdy #tomoswatkin #peint #gowerbrewery #cwrwlleol #cwrwcymreig #torrisyched #llymaid #potelogwrw #allweddcaloncwrwda #iechydda #dysgucymraeg #sgwrsgymraeg #swansea #barnoswener
Englyn gan y Prifardd Emyr Lewis i wirfoddolwyr Canolfan Tŷ Tawe. Mae Canolfan fel Tŷ Tawe yn dibynnu’n helaeth ar garedigrwydd ac oriau gwirfoddolwyr - o beintio’r muriau a gwaith adeiladu i weini ☕️ a 🍻🍷🥂 yn y Siop Siarad, caffi CYD a’r nosweithiau yn y bar. #tytawe #canolfantytawe #canolfangymraeg #abertawe #gwirfoddoli #gwirfoddolwyr #cymry #cymraeg #dysgucymraeg #dysgucymraegabertawe #paned #peint #cwrw #swanseawelshcentre #prifardd #englyn #diolch #cymuned #cymunedgymraeg
Ers rhai blynyddoedd bellach mae criw @gomerseion wedi adleoli o’r hen addoldy yn Carleton Terrace ac yn un o ddefnyddwyr selog @tytawe . Yn ogystal â chwrdd ar y Sul, trefnir Cinio Capel yn rheolaidd, a chynhelir y nesa’ ddydd Sul yma 7.7.19 am 1pm. Croeso cynnes i bawb. #tytawe #capelgomer #canolfangymraeg #dysgucymraeg #defnyddiorgymraeg #defnyddiadygymraeg #manaddoli #addoldy #eglwysgymraeg #croesoibawb #abertawe #swansea.
Ar noson braf o haf, mi gafodd @meigwynedd groeso cynnes iawn @tytawe neithiwr. Gwych oedd clywed fersiynau acwstig o’i ganeuon, yr hen a’r newydd, a phawb yn gadael dan wenu. Noson Tyrfe Tawe i’w chofio! #tytawe #canolfangymraeg #canolfangymraegabertawe #dysgucymraeg #cerddoriaeth #cerddoriaethfyw #nosonacwstig #abertawe #cymraeg #swansea #swanseawelshcentre
Yr annwyl @meigwynedd a’r hyfryd ‘Codi Cestyll’ yn swyno’r dorf gynnar ar ddechrau’r set heno yn noson Tyrfe Tawe. #tytawe #abertawe #tyrfe #tyrfetawe #canolfangymraeg #gig #gigcymraeg #swansea #swanseawelshcentre #meigwynedd #cymraeg
Siop Tŷ Tawe, Siop Gymraeg Abertawe ym mlaen y Ganolfan sy’n gwerthu gardiau cyfarch, llyfrau i bawb o bob oed, anrhegion ar gyfer pob achlysur, tegannau plant, nwyddau cartref, gemwaith, printiau lliwgar, crysau-t a llawer mwy. Oriau agor 10-5 Llun - Gwener, 10-3.30 ar ddyddiau Sadwrn. #tytawe #dysgucymraeg #prifysgolabertawe #abertawe #swansea #cymraeg #canolfangymraeg #swanseawelshcentre #craft #crefftaucymraeg #crefftaucymreig
A dyna ni, yr ystafell yn barod i estyn croeso i wersi, gigs, criw’r Siop Siarad a chaffi CYD, Sesiwn Werin, nosweithiau comedi, Merched y Wawr, Clwb Gwawr, Clwb Llyfrau, Gym Gym Abertawe, tîm Rygbi a thîm pêl-rwyd Cymraeg y Brifysgol, clybiau chwarae amser gwyliau, clwb flogio, Capel Gomer, gemau’r Euros a’r 6 Gwlad, nosweithiau Tyrfe Tawe, darlith neu ddwy, lansio ambell lyfr... And that’s it, a welcome drink for some of the volunteer to celebrate that the multi-purpose room is completed and ready for many a visitor. #tytawe #dysgucymraeg #prifysgolabertawe #canolfangymraeg #cymryabertawe #abertaweambyth #canolfan #abertawe #swansea #swanseacitycentre
Y gwaith ar waith!! Gwirfoddolwyr crefftus a gweithgar. The transformation team! #tytawe #canolfangymraeg #cymryabertawe #trawsnewid #cymraeg #cymry #swanseawelshcentre #dysgucymraeg #abertawe #swansea #abertaweambyth #croeso #gwaithtîm
4 blynedd yn ôl fe aeth criw o wirfoddolwyr ati i drawsnewid yr ystafell yng nghefn y llawr isa’ yn @tytawe a’i throi yn ystafell aml-bwrpas. Dyma luniau’r ystafell cyn y trawsnewid a’r prif benseiri, John a Gareth ynghanol yr ymgynghori ar y cynlluniau. 4 years ago a group of volunteers decided to try and transform the downstairs meeting room into a multi purpose venue. #tytawe #canolfangymraeg #cymryabertawe #dysgucymraeg #cymraeg #trawsnewid #gwirfoddoli #gwirfoddolwyr #gwirfoddolwyrygymraeg #abertawe #swansea #swanseawelshcentre
Wynebau heddiw a ddoe Tŷ Tawe. Pan ddaeth hi’n fater o feddwl sut y byddai’n bosib rhoi stamp ar yr adeilad i ddangos i bawb mai Canolfan Gymraeg oedd hon, cysylltodd cyfaill i Dŷ Tawe, John Davies, ag artist ac fe weithiodd y ddau yn ddi-flino i weddnewid y wal fagnolia! Mae blaen y siop wedi newid dros y blynyddoedd hefyd... How do you tell people that Tŷ Tawe is Swansea’s Welsh Centre - put the dragon on it of course! #tytawe #canolfantytawe #cymraeg #abertawe #swansea #welshcentre #cymuned #canolfan #yfaner #draig #yddraiggoch #wal #graffiti #graffiticymraeg #balch #cymrydinesig #cymryabertawe #dysgucymraeg
Cofiwch fod @sioptytawe yn rhan o @tytawe Oriau’r siop yw 10-5 Llun-Gwener a 10-3.30 ar ddyddiau Sadwrn. Dewch draw i weld y dewis eang o lyfrau, cardiau, nwyddau cartref, tegannau i blant ac anrhegion hyfryd sydd yno, rhywbeth at ddant bawb ac ar gyfer pob achlysur. @sioptytawe is located at the front of @tytawe and us open 10-5 Mon-Fri and 10-3.30 on Saturdays. Come and have a look at the range of cards, books and gifts available. #abertawe #tytawe #sioptytawe #cardiaucymraeg #gemwaith #nikipilkington #perthyn #llyfraucymraeg #anrhegion #tocynnaurhodd #cymraeg #cymraegiblant #dysgucymraeg #gifts #welshgifts #swansea
Awydd dysgu Cymraeg neu barhau i ddysgu? Beth am ddosbarth yma yn Nhŷ Tawe gyda @learncymraegaba Fancy learning Welsh or continuing on to the next level? Register now with @learncymraegaba and receive 20% off the price of the course. Some classes will be located here at @tytawe #abertawe #dysgucymraeg #cymraeg #tytawe #learnwelsh #learnwelshswanseabay #dysgucymraeg
Lluniau o lansiad llyfr ‘To Stand by the Sickbed’ a gynhaliwyd yn Nhŷ Tawe yn ddiweddar. Copiau o’r llyfr ar gael nawr @sioptytawe Pictures from the launch party of ‘To Stand by the Sickbed’ by Tom Davies at Ty Tawe, Swansea. Sadly, Dr Tom Davies died in January 2019 and didn't get to see his book published. Dr Rosina Davies, Tom's widow, and Dr Brinley Jones (who stepped in and edited the book) led the launch with speakers including Donal Williams, Kim Collins, Gareth Richards, Rhys Morgan and Brinley Jones. ‘A big thank you to the speakers, to Ty Tawe's staff and to all for attending.’ ‘Diolch enfawr i'r siaradwyr, i staff Tŷ Taw ac i bawb am fynychu.’ #lansiad #tostandbythesickbed #tytawe #abertawe #ylolfa #meddygaeth #meddygaethabertawe #haneslleol
Nos Iau yma - 27.6.19, bydd lansiad llyfr arbennig yn Nhŷ Tawe, sef barddoniaeth Gatalaneg gan Xavier Panades i Blas. Bydd darlleniadau o'r llyfr hwnnw a barddoniaeth Gernyweg gan Tim Saunders hefyd. Noson yn dechrau am 7pm. Mynediad am ddim. #tytawe #barddoniaeth #lansiad #cyfrol #catalaneg #cernyweg #cymraeg #amddim #digwyddiad #abertawe
Blŵs bore Llun wedi taro? Wel, dim ond 4 noson tan y penwythnos a gig nesa Tyrfe Tawe yng nghwmni Mei Gwynedd! Nos Wener, 28.6.19 Drysau: 8pm Pris: am ddim Tŷ Tawe, Abertawe (oes, mae gigs Cymraeg am ddim yn digwydd yn yr ail ddinas hefyd 😉) #cymraeg #gig #gigcymraeg #amddim #tytawe #meigwynedd #noswenerolapobmis