Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#vojislavbulatovicstrunjo

Posts tagged as #vojislavbulatovicstrunjo on Instagram

2 Posts

Kovačević izabran za direktora JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović-Strunjo“  Milko Kovačević, profesor biologije, izabran je za direktora JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović-Strunjo“ na sjednici lokalnog parlamenta. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta o izboru direktora te ustanove podržalo je 18 odbornika, dva su bila protiv, a isto toliko uzdržanih. Mandat direktora Centra za kulturu traje četiri godine i po isteku mandata isto lice može biti ponovo birano na tu funkciju.  Foto:Arhiva RBP #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #odbornici #skupstina  #jucentarzakulturu #vojislavbulatovicstrunjo #izabordirektora #sjednica #bijelopolje #radiobijelipolje
Glumci Pozorišne radionice bjelopoljskog Centra za kulturu premijerno su večeras izveli predstavu Veselo povrće, koju su po tekstu Radmile Knežević, režirali  Nada Pavićević i Izet Mulabegović.  Reditelji predstave za Radio Bijelo Polje su se saglasili da su mališani opravdali njihovo povjerenje. Iako su prvi put na sceni, kako ističe Pavićević, djeca su pokazala samopouzdanje i glumačke sposobnosti.  Opširnije na našem veb portalu Radio Bijelo Polje  #predstavaveselopovrce #pozorisnaradionicabijelopolje #centarzakulturubijelopolje #vojislavbulatovicstrunjo #nadapavicevic #izetmulabegovic #bijelopolje #radiobijelopolje