Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#tytawe

Posts tagged as #tytawe on Instagram

45 Posts

Cwrs Cymunedol Academi Hywel Teifi yn dechrau fory!  Croeso i siaradwyr Cymraeg rhugl ac i ddysgwyr uwch #tytawe #llenyddiaethcymru #dcaba #prifysgolabertawe
Cookibods activity at Ty Tawe 31st July with Menter Iaith Abertawe Are you brave enough to take part in the Bushtucker trial?!! #siaradcymraeg #menterabertawe #tytawe #swanseafood #swansea #kidscookingclass #basicskills #dysgucymraeg #dysgwyr
Jacs yn Joio Noson Fawr LGBT Siaradwyr Andrew White o Stonewall Cymru, Huw 'Fash' Rees o Heno/Prynhawn da @huwfash , Jeremy Miles AC, Dafydd Williams Artist a Christian Webb Actifydd. Cerddoriaeth gyda @niem_band Fideo byw yn dechrau 7:30yh  #abertawe #mia #tytawe #cymraeg #lgbt #siaradwyr #cerddoriaeth #noswener #radiod #mic #banerenfys #pride #gay #lesbian #trans #bisexual
Dydd Gwener ‘ma, byddai’n wneud Artist Talk am fy ngwaith yn Nhŷ Tawe, Abertawe, fel rhan o’r Noson Fawr LGBT // This Friday, I’ll be doing an Artist Talk on my work at Tŷ Tawe, Swansea, as part of the Big LGBT Night. #tytawe #lgbt #swansea #abertawe #jacsynjoio #menteriaith #artist #artisttalk #nosonfawrlgbt #lgbtnight #queerart
Jacs yn Joio Noson Meic Agored heno yn dechrau 7:30yh. Cerddoriaeth gan @niem_band a Luke Clement. Fideo byw yn dechrau yn fuan.  Jacs yn Joio Open Mic Night tonight starting at 7:30pm music by @niem_band and Luke Clement. Live stream starting soon.  #tytawe #menteriaith #menterabertawe #cerddoriaeth #cymru #band #canu #cymraeg #joio #nosgwener #music #wales #songs #fun #welsh #fridaynight #fridayfeeling
#tytawe #cymreag #abertawe
#tytawe #abertawe #cymreag
Huw Dylan Owen yn TyTawe #bobbysands #tytawe #cymrag #abertawe #weryn @llio.heledd 🖒
Felly cofiwch wrando ar @swanseasound / sain abertawe heno 22:00-hanner nos. Tiwns a sgwrs Yn y Gymraeg a'r Saesneg a chyfle i ennill 2 docyn i sioe unigryw @Stifyn1 ar ebrill 7fed..nos sadwrn!. @menterabertawe #comedi #tytawe #ddwyieithog / listen to my show tonight on Swansea sound 22:00-midnight for the chance to win two tickets to an unique comedy show this Saturday night! Saturday!  #shutyourmouth #bilingual #radio  #swanseasoundinterviews
Seren Swynol wedi dod i Siop Ty Tawe! Mae'r Seren yn canu caneuon Cymraeg i'ch babi! Seren Swynol has arrived! This lovely toy sings Welsh songs to your baby! ❤️ #seren #serenswynol #star #cymraeg #canu #singing #welsh #baby #babi #lovely #picoftheday #picofthehour #abertawe #swansea #tytawe #shopping #babyshower #babyshop #smile #songs #nursery #nurseryrhymes #cymru #wales
#repost @elementalefflorescence ・・・ Dau wythnos heddi! Two weeks today! {scroll down for English}  STONDINAU, GWEITHDAI, STICERI, PAMFFLEDI, LLYFRAU, CORNEL PLANT, TE A CHOFFI, Y CHWYLDRO, ACHUBIAETH YR IAITH ❤️💜🖤 A radical space for social movements, campaign groups, underground distributors and alternative publishers. The event is about a lot more than books – there will be stands, pamphlets, stickers, workshops, tea and coffee and a childrens’ corner. In the evening there will be a gig through the medium of Welsh 💚 Welsh will be the main language of the bookfair, though speakers of all languages (and none) are very welcome. Dewch yn llu!  #cymraeg #ffair #ffairlyfrau #tytawe #radicalbookfair #bookfair #anarchist #anarchism #anarchistbookfair
Diolch yn fawr i #tytawe am agor ei bar ar gyfer ein Crôl Diwedd Blwyddyn!! Diolch am bob cefnogaeth, y digwyddiadau a'r gigs gwch trwy'r flwyddyn! X #gymgym #gymtawe #tytawe #diolch
Comedi yn Nhŷ Tawe NOS SADWRN YMA! Welsh language comedy in Tŷ Tawe THIS SATURDAY! #comedi #comedy #abertawe #swansea #tytawe #laughter #chwerthin #jokes #philcooper #danthomas #zeitgeist
‪Cyfle grêt i chi arddanos eich talentau! 🎭🎤🎹🎷🎺🎸🎻🎶💃🏽 #gymgym #tytawe #gymtawe #nosonmeicagored ‬
Cofiwch brynu tocynnau o dudalen y digwyddiad ar Facebook 💃🏽🍻 #gymgym #gymtawe #comedicymraeg #tytawe #sioptytawe
‪Gig acwstig nesa @sioptytawe @cyrfe Ebrill 28. Mynediad AM DDIM + alcohol chêp! #tytawe #gymgym #gymtawe #gigcymraeg ‬
Pasg Hapus!! Joiwch eich wyau siocled 💃🏽🐰🐤🐣🐥🎉 #gymtawe #gymgym #tytawe #prifysgolabertawe #pasg #pasghapus
Ma cinio pasg 'da Capel Gomer dydd Sul ' a am 1 yn Tŷ Tawe! Os chi heb fynd getre dewch draw!  #gymgym #gymtawe #ciniopasg #tytawe
#tytawe #dicpenderyn
#tytawe #dicpenderyn
#tytawe
Cofiwch am y gig ma yn Tŷ Tawe nos Wener 💃🏽🍻 #gigcymraeg #gymgym #gymtawe #tytawe
Tŷ Tawe Cymru vs Iwerddon 💃🏽🍻❤️
Noson Clocs Fit yn Nhŷ Tawe nos Wener // 8.y.h // Dim ond £5!!! #cymru #clocsio #gymgym #gymgymtawe #tytawe
Os chi ishe brêc o adolygu dewch i'r cwis yn Nhŷ Tawe Nos Wener 📝🍻🍷😋 #plis #tytawe #gymgymabertawe #gymgym
Calendr nosweithiau Tyrfe Tawe 2017 Nos Wener ola'r mis, Tŷ Tawe 8pm Mynediad am ddim. #gymgym #prifysgolabertawe #gigcymraeg #gymgymabertawe #tytawe
Os chi'n rhydd nos fory, dewch i Dŷ Tawe! Bydd rhai o staff a myfyrwyr y brifysgol yn trafod eu gwaith ymchwil  Does dim cost mynediad! A bydd y bar a'r agor! Drysau'n agor am 7pm! #prifysgolabertawe #tytawe
Clip o'r gig ffab yn Nhŷ Tawe neithwr gyda Huw M 🎶🎶🎶 #gymgym #gymtawe #tytawe #gigcymraeg
Jacs yn Joio , dyma enw newydd sesiynau cymdeithasol Tŷ Tawe. Ma’ nhw’n dechre nos Wener ‘da gig mawreddog mis Medi gyda'r Angen a DJ Roughion. Dewch i fwynhau! Pris mynediad yw £5! Mae'r drysau'n agor am 8yh #gig #gigcymraeg #tytawe #jacsynjoio