Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#trygtframsammen

Posts tagged as #trygtframsammen on Instagram

621 Posts

For 28 millioner er det bygd ny bussterminal ved universitetetsområdet i Kristiansand Anlegget er i sin helhet finansiert av statlige belønningsmidler. Hovedhensikten med belønningsmidlerne er at de skal brukes til å styrke kollektivtransport i de største byene i Norge. Og det kan man trygt si de gjør i dette tilfellet. Anlegget har kostet 28 mill. kr. Trekker man fra momskompensasjonen har dette kostet det offentlige 22 mill. kr. Alle talerne forsvarte pengebruken, ikke minst fylkesordfører Terje Damman og varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen. Flott kollektivanlegg For disse millionene har innbyggerne fått store, flotte busskur og brede, hellelagte perronger i universell utforming, slik at kollektivreisene blir tilpasset alle brukergrupper. For bussjåførene er det bygd en ventebu, som elvene på Tangen videregående skole har oppført. Flere av talerne trakk fram det fine samarbeidet med skolen, og innsatsen fra elevene. Det er også bygd en reguleringsplass for busser, slik at busser kan vente på å komme i rute. Der kan det også plasserer busser i beredskap, i forbindelse med spesielle behov. - Studentene etterlyste bedre tilrettelegging og buss og sykkel i 2013. Og nå har vi fått akkurat det vi har bedt om, sa studentleder Benedicte Nordli. - Med dette anlegget er vi en av de beste byene i Norge på å tilrettelegge for kollektivtrafikk, sa fylkesordfører Terje Damman. Han trakk fram hvor viktig det er å ha en avtale med staten for å få midler til kollektivtrafikk, sykkel og gange. - Jeg håper at vi fortest mulig kan bli enige med staten om en byvekstavtale, slik at vi får flere midler til å bygge enda mer infrastruktur for kollektiv, sykkel og gange, sa Damman. #trygtframsammen
Sykler du? Bruk hjelm! Alltid! Overalt! #trygtframsammen
Sherpaer utbedrer fredet veg Arbeidene med Fånefjelltunnelen på rv. 9 har fått en del omtale i mediene, spesielt i forbindelse med helgetrafikken opp til Hovden. Det som har gått mer stille for seg, men foregått samtidig er arbeidene på den fredete Postvegen over Fånefjell. Vegen er fra 1842, og i høst har firma Stibyggjaren AS vært engasjert til å utbedre vannskader på vegen. Arbeidet har blitt utført manuelt ved hjelp av et arbeidslag med fire sherpaer fra Nepal som har et imponerende håndlag med steinmuring. Stikkrenner er utbedret, opprinnelig vegbredde er tilbakeført og støttemurer er murt opp. I tillegg har det gamle drikkekaret i stein for hester blitt flyttet opp til den gamle vegen etter å ha stått nede ved rv. 9 i mange år. Denne dyktige gjengen kommer fra landsbyen Khunde som ligger på ca. 3800 m høyde over havet og 25 km fra Mount Everest i Himalaya. Her driver de etter det vi kunne forstå småbruk med litt dyr, og en av dem jobber som fjellfører på Mount Everest. Han fortalte at han skulle egentlig ha vært med på en ekspedisjon som viste seg å ha gått fryktelig galt. Han slapp unna fordi han hadde takket ja til å jobbe i Norge, mens kollegaen hans som ble med omkom. De har jobbet fem måneder i Norge i år, blant annet i Lofoten, Hardanger og Seljord, og de reiser hjem om en drøy uke. #sherpa #nepal #himalayas #mounteverest #khunde #trygtframsammen
Bruk refleks 🚨❤️ #blisett #trygtframsammen
Del 3 - Åpning av ny Flekkefjord bybru. #trygtframsammen
Del 2 - Åpning av ny Flekkefjord bybru. #trygtframsammen
Del 1 - Åpning av ny Flekkefjord bybru. #trygtframsammen
Undergangen ved Langsæ i Arendal har fått gul midtstripe og symboler på asfalten. Siden det er en 90 graders sving inn og ut av undergangen, vil den nye merkingen hindre at noen får et ublidt møte med møtende trafikanter. Ikke et stort tiltak, men likevel et bidrag til å gjøre forholdene for gående og syklende litt bedre og tryggere. #trygtframsammen #statensvegvesen #sykkel #arendal
65+ kurs; et kurs på de eldres premisser Det er en åpen og ærlig gjeng som møter på kurs i Sandefjord den 11. september. De deler erfaringer og er åpne om de utfordringer de møter på i dagens trafikkbilde. -Reaksjonsevnene jo svekket, sier en av deltakerne. -Det er ekte mennesker som sitter inne i bilene og da er det viktig at vi kjenner til alle reglene som gjelder, sier en annen. Deltagernes informasjonsbehov viser seg i løpet av første del å være knyttet opp til fartstilpasning, skilt, hvordan oppføre seg i en rundkjøring, fletting og vinterkjøring. Dette tar Ellefsen med inn i dag to av kurset hvor det legges opp til informasjon om temaene, samt diskusjon i plenum. - En ulykkesutsatt gruppe Bakgrunn for kurset er at gruppen 65+ viser seg å være utsatt for ulykker enn andre aldersgrupper. De siste årene utgjør aldersgruppen 35% av alle dødsulykker. Utforkjøringer, fotgjengerulykker og venstre sving i kryss fra veg med vikeplikt preger ulykkene hvor eldre er involvert. -Vi tror at kurset har en forebyggende effekt og at det har en innvirkning på hvordan eldre leser dagens trafikkbilde. Mange som deltar på kurs har selv et ønske om å holde seg oppdatert, forteller Ellefsen. #trygtframsammen
Nytt lyskryss kan gi kortere køer For første gang i Norge testes det ut et nytt lysregulert gangfelt som kan gi kortere bilkøer. Det på Moflata i Skien. I går ble de nye lyssignalene og skilter satt opp på Moflata i Skien. Løsningen går ut på at bilistene får en kortere tid med rødt. Deler av tiden som bilene har rødt vil går over i gul blink. Dette betyr at bilene kan kjøre om det ikke lenger er fotgjengere i fotgjengerfeltet. Etter gul blink, vil bilene som normalt få grønt lys. Fotgjengere som skal krysse vegen vil fortsatt ha grønn mann og kan passere som normalt. Bilen må vente, selv om han har gul blink, dersom noen krysser gangfeltet foran bilen. Det forventes at fotgjengere ikke vil merke noen forskjell. Det legges med andre ord opp til at bilene får et større ansvar for å sjekke at det er klart og at det er forsvarlig å krysse fotgjengerfeltet. Kostnadseffektivt og tidsbesparende Det røde lyset for bilistene er kortet ned med hele syv sekunder. Dette kan bidra til mindre bilkøer i området. -Vi forventer å redusere ventetiden for bilene betraktelig ved å ha en kortere periode med rødt lys, samtidig som vi ivaretar alle trafikantgruppers sikkerhet. Løsningen vil i tillegg være meget kostnadseffektiv om de ønskede resultatene oppnås, understreker senioringeniør Hans Christian Heisholt, som jobber på samfunnseksjonen i Skien. Mange forstod konseptet -Det tok litt tid før vi fikk opp skiltingen, men overraskende mange forstod konseptet uten forklaring. Riggingen gikk smertefritt og alt går som det skal, forteller Erik Haugen, avdelingsingeniør på elektro i Skien. Testingen er i forbindelse med et pilotprosjekt og vil foregå i fire uker. I etterkant skal prosjektet evalueres ut ifra dagens situasjon sammenlignet med de fire ukene med testing. Prosjektet kan bli videreført om det er vellykket. #trygtframsammen
Brukollaps i Fusa. Brue vart stengt for trafikk og eit lite døgn seinare er vegen åpna igjen med ei midlertidig bru. #baileybru #vegvesenvest #vegdirektoratet #nccnorge #mestafjellsikring #vegvesen #trygtframsammen #veivedlikehold
Vegmerking, et håndverk som øker trafikksikkerheten Den er noe de aller fleste tar for gitt, men vet du hvordan det foregår? Vegmerkingen skal varsle trafikantene om spesielle forhold, regulere trafikk, samt supplere og forsterke informasjon. Det er et universelt system som forteller brukerne av vegen hvordan de skal forholde seg på en gitt strekning. Med dette er merkingen med på å forbedre trafikksikkerheten til alle som ferdes på vegen. Koordinator for vegoppmerking i Region Sør, Øyvind Aske forteller at det er tidkrevende prosess. - Først formerker vi, før den reelle vegmerkingen som trafikantene forholder seg til blir lagt, forklarer han. Selve vegmerkingen blir i dag gjort av eksterne entreprenører, men formerkingen er det Statens vegvesen som har ansvaret for. I Region Sør er det en formerker pr. fylke, og hver formerker dekker et gitt geografisk område. - Formerkerne legger strukturen for det entreprenørene merker. De merker vegbanen med hvite striper og legger inn koder, slik at entreprenøren kun trenger å følge anvisningene i asfalten, sier Aske. Han legger vekt på at vegmerking er et håndverk, og at det krever helt spesielle ferdigheter. Han forklarer at alt utstyr er håndlaget, og det aller meste av arbeidet gjøres manuelt. - Formerkerne bruker øyemål og fingerspissferdigheter når de er ute og jobber. Formerkerne er fagmenn, og de sitter på en ekstrem kompetanse både på den tekniske gjennomføringen av arbeidet, men også på vegsikkerhet, sier han. #trygtframsammen
- Vi velger nå å bytte ut brøytestikkene av rød plast med bambus på en av driftskontraktene i Vestfold, sier prosjektleder Drift og vedlikehold Trond Haugstad. I det siste har det vært mange henvendelser til Haugstad angående Vegvesenets bruk av brøytestikker i plast. Det er gjennom forrige sesong funnet en del plastrester liggende i naturen. MPG har også i media tatt til orde for at Vegvesenet bør være med å stoppe plastforsøplingen i naturen. - Vi lytter til alle som har noe å si oss, det er viktig. Vegvesenet ønsker å stå fram som en etat som setter miljø høyt. Derfor har Vestfold fylkeskommune sammen med Vegvesenet bestemt at vi skal bruke bambus på en av våre driftskontrakter, sier Haugstad. Dette gjelder kontrakten der Mesta AS er driftsentreprenør. #trygtframsammen #vinterdrift
Formerking pågår. Sirdalsvegen, fv. 468. Vis hensyn til formerkingsbilene. #trygtframsammen
God helg Trafikksikkerhetsforeningen har nå vel gjennomført årets Vegsikringskonferanse og planleggingen av Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2019 er allerede i gang. Vi søker nå etter flere gode samarbeidspartnere til konferansen som mest sannsynligvis blir å foregå på Gardemoen. Dato kommer plutselig 😉 Med et bilde fra et intervju med vår daglige leder, Geirr Tangstad-Holdal, i siste nummer av @Samferdsel & Infrastruktur ønsker vi hver og en av dere en riktig god helg! Til alle som skal ut på veien, vel fram og trygt hjem igjen ❤ #trafikksikkerhet #trygtframsammen #vegsikringskonferansen #nullvisjonen #samferdsel #magasin #fagblad #infrastruktur #tryggveg #trygg #sikkerhet #geirr #tangstadholdal #e18 #weekend #godhelg #velfram #rekkverk #sikkerhetsbarriere #midtrekkverk #bygg #konsulent #ingeniør #construction #roadsafety #saferoad #nullvision
Marit Espeland Nasjonal sykkelkordinator Vegdirektoratet #sykkel #delveien #trygtframsammen #vegsikringskonferansen
Åpning av ny gang- og sykkelveg vest for Kristiansand sentrum. #trygtframsammen #sykkel #sykkeltur #sykkelglede #sykkelby #bymiljø
Hvordan skal vi oppnå #nullvekstmålet ? Bymiljøpakke Arendal- og Grimstadregionen jobber for å finne ut av det. Her gjennomfører vi en enkel undersøkelse under #arendalsuka 2018 for å kartlegge hva som betyr mest. Foreløpig klart flertall for grønt✅ #sykkel 🚴🏽‍♂️ #bymiljø #transport #trygtframsammen
Neste sommer blir det en opplevelse å gå og sykle langs Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen. Bortimot 300 trær og over 30 ulike slag med stauder vil pryde gata. På enkelte steder på strekningen blir det blomsterbed på begge sider av gangvegen, og trafikantene vil få ulike syns- og lukteinntrykk etter hvert som de beveger seg langs gata. Kirstine Laukli, landskapsarkitekt i Statens vegvesen kan fortelle at det ble levert 2000 planter denne uken, og at det nå jobbes med å få alle disse ned i jorda. Resten av staudene kommer også i puljer på 2000, og blir plantet ut fortløpende. I midtrabatten mellom kjørefeltene blir det bare trær og gress, ingen stauder. Å benytte seg av regnbed for å drenere vekk vann fra vegbanen er et prøveprosjekt og det første av sitt slag langs veger i Norge. Ideen er hentet fra USA der de har brukt dette en stund. - Her i Norge har vi imidlertid litt andre utfordringer enn i USA både når det gjelder klima og bruk av vegsalt. Det er derfor utrolig spennende å se hvilke arter som vil overleve og trives, og hvem som ikke gjør det, sier Laukli. Laukli forteller at regnbedene mellom kjørebanen og gangvegen har den funksjonen at de skal drenere bort vann fra vegbanen, i tillegg til at de er dekorative. Og plantingen er ikke tilfeldig. - Vi varierer mellom gressplen og stauder. Gressmattene er forholdsvis tette og det tar lengre tid for vannet å bli drenert vekk herfra enn fra regnbedene. Jorda i regnbedene er slik at den drenerer bort vannet hurtig, så plantene her må egentlig tåle både stor fuktighet og tørke, og det er en stor utfordring. Jeg er også spent på om trærne vil etablere seg som forventet. I sommer har det vært utrolig varmt og tørt, men hvert tre er utstyrt med en vannpose som blir fylt opp hver dag – så jeg håper derfor de overlever. Erfaringene fra dette prøveprosjektet kommer til nytte for andre prosjekt rundt om i landet. Plantene skal følges opp i flere år framover, men

Loading