Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#trawsnewid

Posts tagged as #trawsnewid on Instagram

147 Posts

Neath Port Talbot Council’s Register Office has undergone a major transformation, offering customers new online services and moving to a modernised building. - The Register Office is responsible for registering all births, deaths, marriages and civil partnerships in Neath Port Talbot. The move to its new home at the Neath Civic Annexe on Forster Road in Neath town centre, follows a decision by the Council to make the best possible use of its buildings through reducing running costs and providing modernised services to residents. https://www.npt.gov.uk/1410?pr_id=6244 - - Mae Swyddfa Gofrestru Castell-nedd Port Talbot wedi'i thrawsnewid yn llwyr, gan gynnig adnoddau ar-lein newydd i gwsmeriaid a symud i adeilad modern. - Mae'r Swyddfa Gofrestru'n gyfrifol am gofrestru'r holl enedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil yng Nghastell-nedd Port Talbot. Mae symud y swyddfa i'w chartref newydd yn Rhandy Canolfan Ddinesig Castell-nedd ar Heol Forster yng nghanol dinas Castell-nedd yn dilyn penderfyniad gan y cyngor i wneud y defnydd gorau posib o'i adeiladau drwy leihau costau cynnal a darparu gwasanaethau modern i breswylwyr. https://www.npt.gov.uk/1410?pr_id=6244&lang=cy-gb _______________________________________________________โ€จ#transformation #registryoffice #onlineservices #nptcouncil #neath #porttalbot #trawsnewid #swyddfacofresrtu #adnoddau #arlein #cyngorcnpt #castellnedd
Any inner aggression has been thwarted this morning HA! LOOK HOW ANGRY I LOOK! #restingbitchface ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿ™๐Ÿป #namaste 30min #mma with weighted gloves (only 1.5kg) but shoulders were on ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ #fyah by the end. Love this style of workout. Reminds me of my old love #kenpo #p90x ๐Ÿ’‹ Foot is still healing. Really need to see @benny.mathew.94 asap ๐Ÿ™ˆ for a super #subluxation adjustment ๐Ÿ™Œ๐Ÿป #healinghands Workout done. Day 2 reset and refresh done so on to day 3๐Ÿฆธ‍โ™€๏ธ #wevegotthis #lifechanger #timeforyou #getfitforlife #nutritioniskey #portioncontrol #lovethelifeyoulive #brafbywbywyd #trawsnewid #iechydamoes #teamlovelifelivefit #livelongergivemore #transformationforlife
Y gwaith ar waith!! Gwirfoddolwyr crefftus a gweithgar. The transformation team! #tytawe #canolfangymraeg #cymryabertawe #trawsnewid #cymraeg #cymry #swanseawelshcentre #dysgucymraeg #abertawe #swansea #abertaweambyth #croeso #gwaithtîm
4 blynedd yn ôl fe aeth criw o wirfoddolwyr ati i drawsnewid yr ystafell yng nghefn y llawr isa’ yn @tytawe a’i throi yn ystafell aml-bwrpas. Dyma luniau’r ystafell cyn y trawsnewid a’r prif benseiri, John a Gareth ynghanol yr ymgynghori ar y cynlluniau. 4 years ago a group of volunteers decided to try and transform the downstairs meeting room into a multi purpose venue. #tytawe #canolfangymraeg #cymryabertawe #dysgucymraeg #cymraeg #trawsnewid #gwirfoddoli #gwirfoddolwyr #gwirfoddolwyrygymraeg #abertawe #swansea #swanseawelshcentre
Mae yna gyfle o hyd i neud y penderfyniad i drawsnewid eich byd, eich iechyd, eich meddylfryd, a mwy. Os y'ch chi wedi danfon neges atai yn gofyn am gyngor ar sut i fynd amdani dwi wedi ateb a chynnig datrysiad i chi. Mae rhai ohonoch wedi neidio am y cyfle! Yr amser yw Nawr! ๐Ÿฅฐ Mae rhai ohonoch yn dal i feddwl am y peth. Digon teg. Cymrwch eich amser. ๐Ÿ˜‰ Ond... meddyliwch beth fedrwch chi gyflawni yn hytrach na meddwl am newid!! Beth am actiwali cymryd y camau cyntaf tuag at drawsnewid?? #camaubachnewidmawr Yr amser YW nawr. Ac o fewn dim amser fe welwch chi'r newid ynoch chi'ch hun a fyddwch chi byth yn troi yn ôl. โค๐Ÿ’ฏ . . #brafbywbywyd #trawsnewid #iechydamoes #cymru #cymraeg #carlamumlaencymru #ffitcymru #ffitrwyddiechydtrawsnewid #athrodaywamser #newidmeddylfryd #smashofe #maebywydynfyr #bywbywydireithaf
Ail-bostio / Repost @prifysgolbangor ๐ŸŽ‰ Llongyfarchiadau mawr i Mared a'r arweinwyr eraill - mae'r ymroddiad a'r canlyniadau wedi bod yn gwbl ysbrydoledig! ๐ŸŽ‰ . If you didn't watch @ffitcymru Then go to the below link and watch these five inspirational leaders #smashit @bangor_university student Mared lost an incredible 2st 10lb in 7 weeks, way to go girl... ๐Ÿ’ชDon't stop now!! . . Pleser cael cydweithio gyda @s4c @ffitcymru @cwmnida a chael rhannu arbenigeddau a chyfleusterau @chwaraeonbangorsport a'r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer. Daliwch ati! Gwyliwch y gyfres: https://www.s4c.cymru/clic/programme/802119679 #prifysgolbangor #bywydmyfyriwr #cadwnheini #ffitcymru #ffitrwydd #iechyd #trawsnewid
DROS 5,500 O LAWRLWYTHIADAU๐Ÿ™Œ๐Ÿป๐Ÿ™Œ๐Ÿป๐Ÿ™Œ๐Ÿป๐Ÿ™Œ๐Ÿป OVER 5.5k DOWNLOADS โคโคโค DIOLCH! THANK YOU! Ewch i/go to www.s4c.cymru/ffitcymru i wybod mwy ar sut i lawrlwytho soffa i 5km #cymraeg cyntaf erioed! / to find out how to download the first ever #welsh sofa to 5k.๐Ÿ™๐Ÿป๐Ÿ™๐Ÿป๐Ÿ™๐Ÿป๐Ÿฆธ‍โ™€๏ธ๐Ÿฆธ‍โ™€๏ธ๐Ÿฆธ‍โ™€๏ธ๐ŸŽ‰ #sofatofive #soffaibump #podrediad #podrediadffitcymru @s4c @cwmnida @ffitcymru #getupandmove #codaasymud #brafbywbywyd #trawsnewid #iechydamoes #runforyourlife #rhedwchgydarae #lifechanger #timeforyou #getfitforlife #newidbywyd #yramserywnawr #ffitambyth
Ah rydym yn cael hwyl yn ffilmio @ffitcymru Ni allaf hyd yn oed esbonio pa mor lwcus ydw i fod â chwmni mor hyfryd @msraecarpenter a @ioan.rees dwi wrth fy modd â'r ddau gymaint yma yn ogystal â'n cyflwynydd anhygoel @lisagwilym ๐Ÿ’• #grymytri #trawsnewid #ffitrwydd #iechyd #ffitcymru #cadwchynffitcymru
Ah we do have a laugh filming @ffitcymru Can’t even explain how lucky I am to have such lush company @msraecarpenter and @ioan.rees โค๏ธ literally love these two soooo much as well as our beautiful presenter @lisagwilym ๐Ÿ’• #grymytri #dreamteam #ffitcymru #trustadietitian #whatdietitiansdo #transformation #iechyd #trawsnewid #ffitrwydd #cadwchynffitcymru
๐ŸŽ‰ Llongyfarchiadau mawr i Mared a'r arweinwyr eraill - mae'r ymroddiad a'r canlyniadau wedi bod yn gwbl ysbrydoledig! ๐ŸŽ‰ . Pleser cael cydweithio gyda @s4c @ffitcymru @cwmnida a chael rhannu arbenigeddau a chyfleusterau @chwaraeonbangorsport a'r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer. Daliwch ati! Gwyliwch y gyfres: https://www.s4c.cymru/clic/programme/802119679 #prifysgolbangor #bywydmyfyriwr #cadwnheini #ffitcymru #ffitrwydd #iechyd #trawsnewid
Pennod olaf y gyfres heno wrth i ni ddatgelu trawsnewidiad ein 5 arweinydd! ๐ŸŽ‰ 8pm ar @s4c #ffitcymru #ffitrwydd #iechyd #trawsnewid
โ€ชHeno ar @s4c am 8yh uchafbwynt taith trawsnewid @ffitcymru ein 5 arweinydd arbennig. Dwi methu aros gwylio #ffitcymru #trawsnewid #smashofe #prowd โ€ฌ
Pob lwc heddiw I teulu @ffitcymru fi ac yn arbennig I @maredfon_ @dwroberts1968 @emlyn_bailey @annalyvio a Matthew #ffitcymru #trawsnewid #finale
๐ŸŽ‰Llongyfarchiadau mawr i'r arweinwyr am gwblhau'r sialens 5k dydd Sadwrn diwethaf!! Gwyliwch bennod olaf y gyfres nos Fawrth nesaf am 20.00 ar @s4c Diolch am y lluniau @sionedquirke โค๏ธ #ffitcymru #ffitrwydd #iechyd #trawsnewid #rhedeg #soffai5k #podrediad #parkruncymru #parkrunniwbwrch
โ€ชGes i fy ysbrydoli ar ôl gwylio @ffitcymru ac es i am y rhediad mwyaf dwi erioed di neud! Got inspired after watching FfitCymru and went for my longest run ever #ffitcymru #trawsnewid โ€ฌ#transformation
FFIT Cymru sy'n cymryd drosodd y stryd fawr ym Mangor - HENO am 20.00 ar @s4c FFIT Cymru takes over Bangor high street tonight at 20.00 on S4C #ffitcymru #ffitrwydd #iechyd #trawsnewid #s4c
Bore braf ym Mangor!! Gwyliwch FFIT Cymru - Nos Fawrth am 20.00 ar @s4c #ffitcymru #ffitrwydd #iechyd #trawsnewid #s4c
Cofiwch ddod draw i Fangor bore dydd Sadwrn rhwng 9-11 i gyfarfod @lisagwilym, @msraecarpenter a'r 5 arweinydd - A chymryd rhan mewn ambell i sesiwn ymarfer corff ๐Ÿ’ช๐Ÿƒ‍โ™‚๏ธ #ffitcymru #ffitrwydd #iechyd #trawsnewid #s4c
Cofiwch i wylio @ffitcymru heno ar @s4c am 8hy. #ffitcymru #trawsnewid
Nos Fawrth yn golygu un peth - gwylio @ffitcymru heno am 8yh ๐Ÿ˜Š it’s Tuesday night again - that means one thing...@ffitcymru on @henos4c ar 8pm ๐Ÿ‘ #@s4c @cwmnida #ffitrwydd #iechyd #trawsnewid #grymtri @fitbituk_ireland @fitbit #cymru #igcymru
Mae hi'n ddiwrnod 7 o'r cynllun, ac yn ddiwrnod cardio heddiw - felly ewch i lawr lwytho'r bennod ddiweddaraf o bodrediad soffa i 5km Rae! Mwy o wybodaeth ar ein gwefan ๐Ÿƒ‍โ™‚๏ธ๐Ÿ’•๐Ÿƒ‍โ™€๏ธ #podrediad #soffai5k #sofato5k #ffitcymru #ffitrwydd #iechyd #trawsnewid
NOL YN STIWDIO/BACK IN STUDIO Ffilmio ep 2 cyfres 2 o @ffitcymru heddiw. Gwyliwch Nos Fawrth 8pm 9/3 i weld os nath ein 5 Arweinydd golli pwysau a cholli eu target neu beidio ๐Ÿค๐Ÿค๐Ÿค๐Ÿค Stori eu hwythnos cyntaf o drawsnewid eu bywydau ๐Ÿ™Œ๐Ÿป . . Filming ep 2 series 2 of #ffitcymru for @s4c. Watch Tuesday 8pm 9/3 to see if our 5 Leaders lost weight a hit their target or not๐Ÿค๐Ÿค๐Ÿค๐Ÿค Follow their 1st week of transforming their lives! #lovethelifeyoulive #brafbywbywyd #trawsnewid #iechydamoes
Yn ôl yn y stiwdio yn ffilmio pennod 2 @ffitcymru gwyliwch @s4c nôs Fawrth @s4c i weld syt aeth wythnos cyntaf ei’n 5 arweinwyr #ffitcymru #iechyd #collipwysau #rhedeg #trawsnewid #grymytri #dietetgydd #ymarfer #bywydiach #bwytaniach @msraecarpenter @lisagwilym @bda_dietitians @ioan.rees
โ€ชBlwyddyn yn ôl i heddiw fe wnes i bwyso ar @ffitcymru am y tro gyntaf. Does gen i ddim digon o eiriau i esbonio pa mor ddiolchgar ydw i am popeth mae pawb wedi gwneud i fi oherwydd y rhaglen arbennig yma. Diolch x #ffitcymru #trawsnewid โ€ฌ
Ar gael wan yn rhad ac am ddim! Podrediad sofa i 5k @ffitcymru gan @msraecarpenter yr un cyntaf yn Gymraeg ๐Ÿ™Œ๐Ÿป #anhygoel #iechyd #collipwysau #rhedeg #trawsnewid #grymytri #dietetgydd #ymarfer #bywydiach #bwytaniach #ffitcymru @fitbit @lisagwilym @fitbituk_ireland @ioan.rees
Ceisiwch wneud eich sesiynau ymarfer yn fwy hwylus, gofynnwch i ffrind ymuno gyda chi neu rhowch gerddoriaeth ymlaen i'ch ysgogi! ๐ŸŽถ A chofiwch wenu - mae'n ddydd Gwener! Diwrnod cardio yfory cyn diwrnod o orffwys dydd Sul ๐Ÿ™Œ #ffitcymru #ffitrwydd #iechyd #trawsnewid #s4c #gwenwchmaenddyddgwener
Ydych chi'n barod ar gyfer diwrnod 2 o'r cynllun ffitrwydd? Lawr lwythwch ein podrediad newydd sbon, ac ewch amdani! ๐Ÿƒ‍โ™‚๏ธ๐Ÿ‘๐Ÿƒ‍โ™€๏ธ #ffitcymru #ffitrwydd #iechyd #trawsnewid #s4c #podrediad #podlediad

Loading