Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#stamozenvo

Posts tagged as #stamozenvo on Instagram

9 Posts

Kurs italijanskog jezika koji pohađa 40 polaznika prvi put se realizuje u Bijelom Polju, i na sjeveru zemlje, u organizaciji Nevladine organizacije ,,Zajednica Italijana u Crnoj Gori“. Gostujući u emisiji ,,Šta može NVO“, Radija Bijelo Polje, profesorica italijanskog jezika Vesna Vuković, kazala je da je nastava organizovana dva puta nedjeljno u blok časovima, koji su, kako navodi, interaktivnog karaktera. #radiobijelopolje #stamozenvo #kursitalijanskogjezika
Regionalna manifestacija „Snaga mladih farmera – sajam mlijeka i mliječnih proizvoda“, koji realizuju u okviru istoimenog projekta NVO ,,Kisjele vode” i NVO ,,Farmeri Vranštice”, biće održana 12. i 13. oktobra u Bijelom Polju. Gostujući tim povodom u emisiji ,,Šta može NVO” Radija Bijelo Polje, aktivistkinja u NVO ,,Kisjele vode”, Sabina Ramović, kazala je da je cilj projekta afirmacija i osnaživanje mladih farmera.  #radiobijelopolje #stamozenvo #sajammlijecnihproizvoda
Nevladina organizacija ,,Đakomo Adriatik“, uspješno je realizovala projekat ,,Ruka zdravlja mladima“, sa ciljem očuvanja zdravlja mladih, koji su sve više izloženi rizicima i opasnostima današnjice. #radiobijelopolje #stamozenvo #bijelopolje
Nevladina organizacija ,,Bjelopoljski demokratski centar”, brojnim projektima i aktivnostima doprinosi razvoju nevladinih organizacija na području naše Opštine, a učešćem u okviru projekta ,,Aktivna uloga nevladiinh organizacija – put do bržeg razvoja lokalne zajednice“, u okviru programa ,,Moja zajednica – snažna zajednica” koji realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija, u većom mjeri doprinijeće socijalnom, ekonomskom i političkom razvoju lokalne zajednice. #radiobijelopolje #stamozenvo #bjelopoljskidemokratskicentar
Iako su Romi na nivou cijele Crne Gore i dalje marginalizovana grupa, koja je u najvećem riziku od diskriminacije, njihov položaj u bjelopoljskoj opštini mnogo je bolji u odnosu na prethodne godine, pokazalo je istraživanje NVU “Klub Kullture”, sprovedeno u okviru projekata “Romi sa sjevera Crne Gore”. U poređenju sa situacijom u  opštinama Pljevlja i Rožaje, koje su obuhvaćene ovim projektom, Romi u Bijelom Polju žive bolje i kvalitetnije i to zahvaljujući naporima lokalne samopurave, ali i drugih subjekata koji su čak i volonterskim radom doprinosili integraciji romske populacije, kazao je Rafet Mulić, rukovodilac projekta “Romi sa sjevera Crne Gore” i portparol NVU “Klub Kullture”. #radiobijelopolje#stamozenvo#bijelopolje
Bogavac: Projektom "Sportom protiv stigme i izolacije" riješićemo problem socijalne i sportske isključenosti Roma  Nevladina organizacija ``Novi poredak`` od svog osnivanja predano radi na poboljšanju kvaliteta života mladih, a novim projektom ``Sportom protiv stigme i izolacije`` pokušaće da doprinese socijalnoj i sportskoj inkluziji Roma. #radiobijelopolje #stamozenvo #nvonoviporedak #emisija #bijelopolje
U petak “Akcioni dan”, radiće čak 88 bjelopoljskih srednjoškolaca  Unija srednjoškolaca Crne Gore, u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, a uz podršku SHL (SCHULER HELFEN LEBEN) fondacije iz Berlina u petak 4. maja organizovaće “Akcioni dan” u Bijelom Polju. #radiobijelopolje #stamozenvo #unijasrednjoskolacacrnegore #jovanbojovic #bijelopolje
Nevladina organizacija “Eko centar” i Planinarsko-sportski klub “Cmiljače” prethodnih šest mjeseci intezivno su radili na edukaciji mladih o značaju biodiverziteta i zdravih stilova života i to realizacijom projekata ‘’Florističke odlike bjelopoljske strane Bjelasice” i “Škola planinarstva”. #radiobijelopolje #stamozenvo #emisija #nvoekocentaricmiljace
Na seminaru u hotelu „Franca“ učestvovalo je 15 predstavnika Nevladinog sektora iz Bijelog Polja, Berana, Petnjice i Gusinja, kazao je koordinator programa za jačanje kapaciteta iz CRNVO, Radoš Mušović, gostujući u emisiji Šta može NVO. #stamozenvo#radiobijelopolje#