Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#stamozenvo

Posts tagged as #stamozenvo on Instagram

19 Posts

Nevladina organizacija ,,Opštinsko udruženje multiple skleroze”  realizuje projekat ,,Društvena baza antidiskriminacije Osi", sa ciljem stvaranja društvene osnove kojom će se društvo boriti protiv diskriminacije lica sa invaliditetom. Gostujući tim povodom u emisiji ,,Šta može Nvo”, Radija Bijelo Polje, predstavnik NVO ,, Opštinsko udruženje multiple skleroze”, Mirza Guberinić, kazao je da je projekat osmišljen da bude održiv, i da ima svoj nastavak. #radiobijelopolje #stamozenvo #bijelopolje
I danas ima onih građana koji se iskreno zalažu za promociju bratstva i jedinstva, koji u srcu čuvaju period života koji je, kako ponekad znaju da kažu, bio život slobode, sloge i zajedništva nekadašnje republike Jugoslavije. Jedan od njih je i predsjednik nevladine organizacije ,,OBNOR - Organizacija boraca narodno-oslobodilačkog rata“, Mirko Stanić, koji je gostujući u emisiji ,,Šta može nvo“ kazao da je jedan od zadataka članova organizacije da insistiraju na čuvanju bratstva i jedinstva Stanić je istakao da se sa nostalgijom sjeća tog vremena, i države koja je bila primjer u čitavom svijetu. #radiobijelopolje #stamozenvo #bijelopolje
Nevladina organizacija ,,Demokratski progres“ realizovaće u partnerstvu sa Nvo ,,Multimedijalni studio Bijelo Polje“ projekat ,,Kreativni studio za OSI“ sa ciljem unapređenja zapošljivosti i otvaranja novih radnih mjesta za osobe sa invaliditetom u našoj Opštini. Cilj projekta jeste unapređenje zapošljivosti i otvaranje novih radnih mjesta za osobe sa invaliditetom, kao i povećanje socio-ekonomske integrisanosti marginalizovanih grupa u našoj Opštini. #radiobijelopolje #stamozenvo #kreativnistudiozaosi
Ristanović poručila ženama da govore o nasilju i diskriminaciji  Koordinatorka nevladine oranizacije ,,SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja“, Nada Ristanović, u današnjoj emisiji ,,Šta može Nvo“, Radija Bijelo Polje, poručila je svim ženama da ne ćute, da prijave nasilje i svaki oblik diskriminacije, a ova organizacija će, kako navodi, uvijek biti tu da im pruži podršku, i zaštiti ih u ostvarivanju bilo kojeg prava. Ristanović je na ovu temu govorila povodom obilježavanja kampanje ,,16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, i istakla da su u saradnji sa srodnim organizacijama na nacionalnom nivou učestvovali na svim događajima koji su bili organizovani. #radiobijelipolje #stamozenvo #sostelefon #bijelopolje
Predsjednik nevladine organizacije ,,Muzička baština“, profesor muzičkog vaspitanja, Almir Martinović, gostujući danas u emisiji ,,Šta može Nvo“ kazao je da je muzika spona među ljudima, a da je Bijelo Polje rasadnik muzičkih talenata. Prošle sedmice u našem gradu ova NVO i UBNOR Bijelo Polje organizovali su koncert pjesama iz slavne Narodno-oslobodilačke borbe, i uz prisustvo velikog broja sugrađana kojima je u srcu ideja o bratstvu i jedinstvu, proslavili 29. novembar, Dan nekadašnje Republike Jugoslavije. #radiobijelopolje #stamozenvo #muzickabastina
Nevladina organizacija ,,Snažna mama“ djeluje sa ciljem afirmacije prava žena, pogotovo samohranih majki, i pruža im pravnu, psihološku i moralnu podršku kako bi postale nezavisne, emancipovane i društveno aktivne - snažne žene u demokratskom društvu. Gostujući tim povodom u emisiji ,,Šta može Nvo“ Radija Bijelo Polje, predsjednica nevladine organizacije ,,Snažna mama“, Sanela Rovčanin, kazala je da je ideja za pokretanje organizacije nastala zbog lošeg položaja žena u našoj sredini, kako ističe, još uvijek patrijarhalnoj. #radiobijelopolje#stamozenvo#bijelopolje#
Nevladina organizacija ,,Farmeri Vranštice“ brojnim projektima i aktivnostima doprinosei očuvanju života na selu, i podstiču mlade da se bave poljoprivredom i stočarstvom. Gostujući u emisiji ,,Šta može Nvo“, Radija Bijelo Polje, osnivač i predsjednik NVO ,,Farmeri Vranštice“, uspješan farmer iz bjelopoljskog sela Tomaševo, Vučko Pešić, kazao je da svojim djelovanjem u okviru NVO žele da ukažu na sve probleme sa kojima se farmeri suočavaju, ali kako navodi, i da zadrže mlade na seoskim gazdinstvima. #radiobijelopolje #farmerivranstice #stamozenvo
Nevladina organizacija ,,Sportska školica Agoge” osnovana 2009. godine kroz svoj rad promoviše zdrave stilove živote,  podstiče djecu i mlade da se aktivno bave sportom, i stiču sportske navike. Trenutno školicu pohađa 50 aktivnih članova uzrasta od tri do deset godina, raspoređenih u tri uzrasne grupe, sa kojima rade stručna lica kroz poseban planirani program rada svih sportova.  #radiobijelopolje #sportskaskolicaagoge #stamozenvo
NVO ,,Bjelopoljski demokratski centar” u okviru projekta ,,Aktivna uloga nevladinih organizacija – put do boljeg razvoja u lokalnu zajednicu” realizuje kao završnu aktivnost trodnevni trening za pisanje prijedloga praktičnih javnih politika.Kroz obuku o javnim politikama, u okviru koje će polaznici sticati nova znanja i vještine, dodatno će biti ojačani kapaciteti NVO, kako bi djelovali aktivnije. #radiobijelopolje #stamozenvo #bjelopoljskidemokratskicentar
Kurs njemačkog jezika koji realizuje Nevladina organizacija ,,Centar za razvoj aktivizma i volonterizma kod mladih KAN“, u okviru projekta ,,Edukativni centar Smart“, počeo je u Bijelom Polju. Gostujući tim povodom u emisiji ,,Šta može Nvo“,Radija Bijelo Polje,  predsjednik NVO ,,Kan“, Nikola Simović, kazao je da su prije mjesec dana započeli realizaciju projekta, koji ima za cilj doprinos neformalnom obrazovanju mladih kroz učenje njemačkog jezika. #radiobijelopolje #stamozenvo #kursnjemackogjezika
Kurs italijanskog jezika koji pohađa 40 polaznika prvi put se realizuje u Bijelom Polju, i na sjeveru zemlje, u organizaciji Nevladine organizacije ,,Zajednica Italijana u Crnoj Gori“. Gostujući u emisiji ,,Šta može NVO“, Radija Bijelo Polje, profesorica italijanskog jezika Vesna Vuković, kazala je da je nastava organizovana dva puta nedjeljno u blok časovima, koji su, kako navodi, interaktivnog karaktera. #radiobijelopolje #stamozenvo #kursitalijanskogjezika
Regionalna manifestacija „Snaga mladih farmera – sajam mlijeka i mliječnih proizvoda“, koji realizuju u okviru istoimenog projekta NVO ,,Kisjele vode” i NVO ,,Farmeri Vranštice”, biće održana 12. i 13. oktobra u Bijelom Polju. Gostujući tim povodom u emisiji ,,Šta može NVO” Radija Bijelo Polje, aktivistkinja u NVO ,,Kisjele vode”, Sabina Ramović, kazala je da je cilj projekta afirmacija i osnaživanje mladih farmera.  #radiobijelopolje #stamozenvo #sajammlijecnihproizvoda
Nevladina organizacija ,,Đakomo Adriatik“, uspješno je realizovala projekat ,,Ruka zdravlja mladima“, sa ciljem očuvanja zdravlja mladih, koji su sve više izloženi rizicima i opasnostima današnjice. #radiobijelopolje #stamozenvo #bijelopolje
Nevladina organizacija ,,Bjelopoljski demokratski centar”, brojnim projektima i aktivnostima doprinosi razvoju nevladinih organizacija na području naše Opštine, a učešćem u okviru projekta ,,Aktivna uloga nevladiinh organizacija – put do bržeg razvoja lokalne zajednice“, u okviru programa ,,Moja zajednica – snažna zajednica” koji realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija, u većom mjeri doprinijeće socijalnom, ekonomskom i političkom razvoju lokalne zajednice. #radiobijelopolje #stamozenvo #bjelopoljskidemokratskicentar
Iako su Romi na nivou cijele Crne Gore i dalje marginalizovana grupa, koja je u najvećem riziku od diskriminacije, njihov položaj u bjelopoljskoj opštini mnogo je bolji u odnosu na prethodne godine, pokazalo je istraživanje NVU “Klub Kullture”, sprovedeno u okviru projekata “Romi sa sjevera Crne Gore”. U poređenju sa situacijom u  opštinama Pljevlja i Rožaje, koje su obuhvaćene ovim projektom, Romi u Bijelom Polju žive bolje i kvalitetnije i to zahvaljujući naporima lokalne samopurave, ali i drugih subjekata koji su čak i volonterskim radom doprinosili integraciji romske populacije, kazao je Rafet Mulić, rukovodilac projekta “Romi sa sjevera Crne Gore” i portparol NVU “Klub Kullture”. #radiobijelopolje#stamozenvo#bijelopolje
Bogavac: Projektom "Sportom protiv stigme i izolacije" riješićemo problem socijalne i sportske isključenosti Roma  Nevladina organizacija ``Novi poredak`` od svog osnivanja predano radi na poboljšanju kvaliteta života mladih, a novim projektom ``Sportom protiv stigme i izolacije`` pokušaće da doprinese socijalnoj i sportskoj inkluziji Roma. #radiobijelopolje #stamozenvo #nvonoviporedak #emisija #bijelopolje
U petak “Akcioni dan”, radiće čak 88 bjelopoljskih srednjoškolaca  Unija srednjoškolaca Crne Gore, u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, a uz podršku SHL (SCHULER HELFEN LEBEN) fondacije iz Berlina u petak 4. maja organizovaće “Akcioni dan” u Bijelom Polju. #radiobijelopolje #stamozenvo #unijasrednjoskolacacrnegore #jovanbojovic #bijelopolje
Nevladina organizacija “Eko centar” i Planinarsko-sportski klub “Cmiljače” prethodnih šest mjeseci intezivno su radili na edukaciji mladih o značaju biodiverziteta i zdravih stilova života i to realizacijom projekata ‘’Florističke odlike bjelopoljske strane Bjelasice” i “Škola planinarstva”. #radiobijelopolje #stamozenvo #emisija #nvoekocentaricmiljace
Na seminaru u hotelu „Franca“ učestvovalo je 15 predstavnika Nevladinog sektora iz Bijelog Polja, Berana, Petnjice i Gusinja, kazao je koordinator programa za jačanje kapaciteta iz CRNVO, Radoš Mušović, gostujući u emisiji Šta može NVO. #stamozenvo#radiobijelopolje#