Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#sjednicasobijelopolje

Posts tagged as #sjednicasobijelopolje on Instagram

16 Posts

Kovačević izabran za direktora JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović-Strunjo“ Milko Kovačević, profesor biologije, izabran je za direktora JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović-Strunjo“ na sjednici lokalnog parlamenta. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta o izboru direktora te ustanove podržalo je 18 odbornika, dva su bila protiv, a isto toliko uzdržanih. Mandat direktora Centra za kulturu traje četiri godine i po isteku mandata isto lice može biti ponovo birano na tu funkciju. Foto:Arhiva RBP #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #odbornici #skupstina #jucentarzakulturu #vojislavbulatovicstrunjo #izabordirektora #sjednica #bijelopolje #radiobijelipolje
Izabrana dva člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Elvir Zvrko i Slobodan Vojinović izabrani su na današnjoj sjednici SO Bijelo polje za članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave. Abaz Kujović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja, saopštio je i biografije novoizabranih članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave. Oni će na tim mjestima zamijeniti Milivoja Radovića i Emu Alihodžić, koji su ranije podnijeli ostavke. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #odbornici #sjednica #skupstina #savjetzarazvojizastitulokalnesamouorave #clanovisavjeta #odborzaizboriimenovanja #novickanovi #skupstina #bijelopolje #radiobijelopolje
Maslovarić izabran za direktora JU Centar za sport i rekreaciju Odbornici SO Bijelo Polje jednoglasno su podržali predlog Upravnog odbora da se za direktora JU Centar za sport i rekreaciju izabere Marko Maslovarić, dipl.menadžer bezbjednosti. „Imponuje mi podrška, jer je to motiv za dalji rad i svoju funkciju ću obavljati najbolje što znam“, kazao je Maslovarić, dodajući da će ulaganje u sport donijeti višestruke rezultate. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #odbornici#ajednica #jucentarzasportirekreaciju#izbordirektora #direktor #upravniodbor #skupatina #bijelopolje #radiobijelipolje
Jednoglasno usvojen Izvještaj o radu i poslovanju JU Centar za podršku djeci i porodici za 2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu Izvještaj o radu i poslovanju JU Centar za podršku djeci i porodici Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu jednoglasno je usvojen drugog dana zasijedanja devete sjednice lokalnog parlamenta. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #sjednica #skupstina #jucentarzapodrskudjeciiporodici #izvjestajoradu #odbornici #bijelipolje #radiobijelopolje
Odbornici  Skupštine opštine Bijelo Polje jednoglasno su usvojili Izvještaj o radu i poslovanju Turističke organizcije Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu. Direktorica TO Bijelo Polje, Violeta Obradović, istakla je da ta organizacija u skladu sa sredstvima sa kojima raspolaže predano radi na razvoju turističke ponude Bijelog Polja, te poručila da se do rezultata ne može doći preko noći, ali da je uvjerena da će se valorizacijom Đalovića pećine (Pećine nad Vražijim firovima) i Bjelasice situacija dodatno unaprijediti. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #sjednica #skupstina #odbornici #tobijelopolje #izvjestajoraduiposlovanju #programradaza2019 #direktoricatobp #bijelopolje #radiobijelipolje
Usvojen Izvještaj o radu i poslovanju JU Muzej Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu U nastavku devete sjednice lokalnog parlamenta, nakon diskusije, odbornici su sa 22 glasa za i jednim uzdržanim usvojili Izvještaj o radu i poslovanju JU Muzej Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu.  Direktor JU Muzej Bijelo Polje, Željko Raičević, istakao je da su u prethodnom periodu raznovrsnim programima težili zadovoljenju kulturnih potreba građana, te da će i u narednom periodu biti posvećeni tom cilju, organizujući tradicionalne manifestacije, ali i nove, kao što je slikarska kolonija “Slikari Lazovići”. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #sjednica #skupstina #jumuzejbijelipolje #usvojenizvjestajoraduiposlovanju #direktormuzeja #slikarskakolonija #starilazovici #ministarstvokulture #ministar #rekonstrukcija #zgradamuzeja #nocmuzeja #tradicionalnaizlozba #djecijiradovi #bijelopolje #radiobijelipolje
Do 2021. godine za kapitalne projekte biće izdvojeno više od 87 miliona eura Predlog Plana kapitalnih investicija opštine Bijelo Polje za period 2019-2021 usvojen je jednoglasno na devetoj sjednici SO Bijelo POlje. Na spisku projekata za plan kapitalnih investicija 2019-2021, našlo se oko 60 projekata, dio njih je iz Strateškog plana 2017-2021, a njihova ukupna vrijednosti iznosi 87.259,750 eura, saopštio je menadžer Opštine Fahrudin Begović. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #odbornici #predlogplana #kapitalneinvesticije #menadzeropstine #skupstina #bijelopolje #radiobijelipolje
Odbornici Skupštine Opštine Bijelo Polje su danas većinom glasova usvojili Prijedlog završnog računa Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2018. godinu. Prema riječima predsjednika Opštine Bijelo Polje Petra Smolovića, konsolidacija opštinskih finansija teče planiranom dinamikom i sve tekuće obaveze se redovno servisiraju. Tokom diskusije predsjednik Smolović je istakao da ni njegov prethodnik, Aleksandar Žurić, niti on, nijesu napravili ni euro dodatnog duga. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijelopolje #lokaoniparlament #odbornici #skupstina #budzet #konsolidacijaopstinskihfinansija #diskusija #sjednica #bijelopolje #radiobijelopolje
Vesna Pavićević, predsjednica Kluba odbornika Demokratske partije socijalista, kazala je da ta partija podržala prijedlog Odluke predsjednika Opštine Bijelo Polje Petra Smolovića o imenovanju potpredjsednika Opštine, Nermina Bećirovića i Ernada Suljevića. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #imenovanjepotpredsjednika #odbornici #klubodbornikadps #prijedlog #opstinabijelopolje #bijelopolje #radiobijelopolje
Deveta sjednica Skupštine Opštine, sa 38 tačaka dnevnog reda zakazana je za sjutra, sa početkom u 10 časova. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijelopolje #akupstina #lokalniparlament #odbornici #dnevnired #salasobp #bijelopolje #radiobijelopolje
Na sjednici Skupštine odbornici pitali o infrastrukturnim i drugim aktuelnostima Osma sjednica Skupštine Opštine održana je danas a na dnevnom redu bila su odbornička pitanja i odgovori. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #osbornickapitanja #akupstina #sjednica #bijelopolje #radiobijelopolje
Počela osma sjednica Skupstine opštine Bijelo Polje Na dnevnom redu su odbornička pitanja i odgovori. #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #skupstina #odbornickapitanja #predsjednik #odbornici #sobijelopolje #bijelopolje #radiobijelopolje
Profesor Blagoje Vujisić – predstavnik iz oblasti nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava osoba sa invaliditetom, udruženja penzionera i mladih i Vojislav Kljajević – predstavnik mjesnih zajednica, imenovani su danas za članove Savjeta Lokalnog javnog emitera Radija Bijelo Polje. Naime, lokalni parlament usvojio je na današnjoj sjednici Predlog Odluke o imenovanju dva člana Savjeta Lokalnog javnog emitera Radija Bijelo Polje. Kako je obrazložio odbornik Abaz Kujović i predsjednik Odbora za izbor i imenovanje, na sjednici ovog odbora, održanoj 10. decembra prošle godine, Vujisić i Kljajević su dobili podršku sa tri glasa za i jednim protiv. #radiobijelopolje #sjednicasobijelopolje #savjetradijabijelopolje
Izabrani novi članovi Savjeta Radija Bijelo Polje Lokalni parlament  danas je, na predlog Odbora za izbor i  imenovanje, izabrao nove članove Savjeta Lokalnog javnog emitera , Radija Bijelo Polje.  #radiobijelopolje #clanovisavjetarbp #sjednicasobijelopolje #bijelopolje