Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#sjednicasobijelipolje

Posts tagged as #sjednicasobijelipolje on Instagram

1 Posts

Usvojeni Odluka o organizovanju Centra za sport i rekreaciju, izvještaj o radu za prethodnu, sa programom rada za 2019. godinu  Jedan od osnovnih ciljeva koji će pratiti rad Centra za sport i rekreaciju u 2019. godini jeste omasovljavanje i promocija sporta, saopšteno je na današnoj sjednici SO Bijelo Polje, na kojoj je i usvojen Predlog Odluke o organizovanju ove javne ustanove, izvještaj o radu i poslovanju za prethodnu, sa programom rada za ovu godinu, a data je i saglasnost na Statut.  Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me  #sjednicasobijelipolje #lokalniparlament #odbirnici #sjednica #skupstina #centarzasportirekreaciju #izvjestajoradu #bijelopolje #radiobijelipolje