Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#radiobijelipolje

Posts tagged as #radiobijelipolje on Instagram

23 Posts

U veoma dramatičnom dvoboju, Mojkovac je savladao Griffins Volcano sa 16:14. #basket #turnir #3x3montenegro #gradskitrg #kscg #fiba #radiobijelipolje #bijelopolje
Kovačević izabran za direktora JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović-Strunjo“ Milko Kovačević, profesor biologije, izabran je za direktora JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović-Strunjo“ na sjednici lokalnog parlamenta. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta o izboru direktora te ustanove podržalo je 18 odbornika, dva su bila protiv, a isto toliko uzdržanih. Mandat direktora Centra za kulturu traje četiri godine i po isteku mandata isto lice može biti ponovo birano na tu funkciju. Foto:Arhiva RBP #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #odbornici #skupstina #jucentarzakulturu #vojislavbulatovicstrunjo #izabordirektora #sjednica #bijelopolje #radiobijelipolje
Maslovarić izabran za direktora JU Centar za sport i rekreaciju Odbornici SO Bijelo Polje jednoglasno su podržali predlog Upravnog odbora da se za direktora JU Centar za sport i rekreaciju izabere Marko Maslovarić, dipl.menadžer bezbjednosti. „Imponuje mi podrška, jer je to motiv za dalji rad i svoju funkciju ću obavljati najbolje što znam“, kazao je Maslovarić, dodajući da će ulaganje u sport donijeti višestruke rezultate. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #odbornici#ajednica #jucentarzasportirekreaciju#izbordirektora #direktor #upravniodbor #skupatina #bijelopolje #radiobijelipolje
Usvojeni Odluka o organizovanju Centra za sport i rekreaciju, izvještaj o radu za prethodnu, sa programom rada za 2019. godinu Jedan od osnovnih ciljeva koji će pratiti rad Centra za sport i rekreaciju u 2019. godini jeste omasovljavanje i promocija sporta, saopšteno je na današnoj sjednici SO Bijelo Polje, na kojoj je i usvojen Predlog Odluke o organizovanju ove javne ustanove, izvještaj o radu i poslovanju za prethodnu, sa programom rada za ovu godinu, a data je i saglasnost na Statut. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijelipolje #lokalniparlament #odbirnici #sjednica #skupstina #centarzasportirekreaciju #izvjestajoradu #bijelopolje #radiobijelipolje
Odbornici  Skupštine opštine Bijelo Polje jednoglasno su usvojili Izvještaj o radu i poslovanju Turističke organizcije Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu. Direktorica TO Bijelo Polje, Violeta Obradović, istakla je da ta organizacija u skladu sa sredstvima sa kojima raspolaže predano radi na razvoju turističke ponude Bijelog Polja, te poručila da se do rezultata ne može doći preko noći, ali da je uvjerena da će se valorizacijom Đalovića pećine (Pećine nad Vražijim firovima) i Bjelasice situacija dodatno unaprijediti. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #sjednica #skupstina #odbornici #tobijelopolje #izvjestajoraduiposlovanju #programradaza2019 #direktoricatobp #bijelopolje #radiobijelipolje
Usvojen Izvještaj o radu i poslovanju JU Muzej Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu U nastavku devete sjednice lokalnog parlamenta, nakon diskusije, odbornici su sa 22 glasa za i jednim uzdržanim usvojili Izvještaj o radu i poslovanju JU Muzej Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu.  Direktor JU Muzej Bijelo Polje, Željko Raičević, istakao je da su u prethodnom periodu raznovrsnim programima težili zadovoljenju kulturnih potreba građana, te da će i u narednom periodu biti posvećeni tom cilju, organizujući tradicionalne manifestacije, ali i nove, kao što je slikarska kolonija “Slikari Lazovići”. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #sjednica #skupstina #jumuzejbijelipolje #usvojenizvjestajoraduiposlovanju #direktormuzeja #slikarskakolonija #starilazovici #ministarstvokulture #ministar #rekonstrukcija #zgradamuzeja #nocmuzeja #tradicionalnaizlozba #djecijiradovi #bijelopolje #radiobijelipolje
Odbornici usvojili više značajnih tačaka, sjutra nastavak devete sjednice Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su na današnjem zasijedanju niz značajnih tačaka, a deveta sjednica Skupštine Opštine Bijelo Polje biće nastavljena sjutra, od 10 časova. Nakon višečasovne diskusije, odlukom većine izabrani su potpredjsednici Opštine, usvojen je prijedlog  Završnog računa budžeta Opštine Bijelo Polje za 2018. godinu, prijedlozi  odluka o donošenju Plana kapitalnih investicija opštine za period 2019 - 2021.godine, data je saglasnost na zaključivanje Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Ministarstvom odbrane Crne Gore, korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve budžeta Opštine,  učešću Opštine u troškovima realizacije projekta Dnevni boravak za stare u Bijelom Polju, podržana je i organizacija Međuopštinskih sportskih igara za 2021. Godinu, a usvojen je i Predlog Lokalnog akcionog plana za unapređenje kvaliteta života LGBT za 2019. odinu. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #lokalniparlament #skupatina #sjednicasobp #odbornici #usvojenovisetacakadnevnogreda #diskusije #bijelopolje #radiobijelipolje
Položaj LGBT osoba u Bijelom Polju biće unaprijeđen kroz lokalni akcioni plan Unaprijeđeno društveno prihvatanje LGBT osoba kroz snažniju institucionalnu i podršku građana/ki u ostvarivanju njihovih prava, jedan je od strateških ciljeva Lokalnog akcionog plana za unapređenje kavliteta života LGBT lica za 2019. godinu, o kojem se raspravljalo danas na devetom skupštinskom zasijedanju. Naime, na dnevnom redu sjednice SO Bijelo Polje našao se i Predlog Lokalnog akcionog plana za unapređenje kavliteta života LGBT lica za 2019. godinu, koji je jednoglasno podržan od strane odbornika. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobp #lokalniparlament #sjednica #skupstina #lokalniplanakcije #unapredjenjekvalitetazivota#radnagrupa #lgbt #lgbtpopulacija #unapredjenodrustvenoprihvatanja #sporazumosaradnji #koordinatorkaradnegrupe #bijelopolje #radiobijelipolje
Za razvoj poljoprivrede biće izdvojeno 200 hiljada, a za podsticaj ruralnog i održivog razvoja 70 hiljada eura Za podsticaj razvoja poljoprivrede u 2019.  biće izdvojeno 200.000,00 eura, dok su programom mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za ovu godinu  predviđena  sredstva u iznosu od 70.000,00 eura, odlučeno je na današnoj sjednici SO Bijelo Polje, na kojoj su većinom glasova usvojeni prijedlozi programa za ove oblasti. Kako su iz nadležnog sekretarijata  obrazložili tokom diskusije, sredstvima iz Budžeta Opštine Bijelo Polje za podsticaje u poljoprivredi u 2019. godini, Opština Bijelo Polje nastoji razvijati poljoprivrednu proizvodnju, podsticati poljoprivredne proizvođače kako bi proizveli značajnije količine poljoprivrednih proizvoda za vlastite potrebe i za potrebe tržišta, te na taj način obezbijedili egzistenciju sebi i svojoj porodici. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijopolje #lokalniparlament #razvojpoljoprivrede #podsticajnemjere #poljoprivredniproizvodjaci #odbornici #sjednica #skupstina #bijelopolje #radiobijelipolje
Odbornici Skupštine opštine Bijelo Polje jednoglasno su dali saglasnost za organizaciju Međuopštinskih omladinskih sportskih igara za 2021.godinu, pri čemu je SO garantovala obezbjeđenje sredstava i objekata potrebnih za održavanje ovog takmičenja. U JU Centar za sport i rekreaciju smatraju da postoje svi uslovi i kapaciteti za organizaciju jednog ovakog sportskog takmičenja, čijim bi održavanjem Bijelo Polje dobilo na značaju, prepoznatljivosti u širem regionu. Međuopštinske omladinske sportske igare su najveća amaterska sportska manifestacija na Balkanu koja okuplja oko 2000 sportista, predstavnika 35-40 gradova sa područja Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. #sjednicasobijopolje #lokalniparlament #mosi #organizacijamosi #jucentarzasport #saglasnost #odbornici #sjednica #skupstina #bijelopolje #radiobijelipolje
Odbornici podržali Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Ministarstvom odbrane Odbornici bjelopoljskog lokalnog parlamenta, njih 24, dali su na današnjoj sjednici saglasnost na zaključivanje Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Ministarstvom odbrane Crne Gore. Naime, u cilju potpunijeg korišćenja raspoloživih kapaciteta i sticanja radnih iskustava pripadnika inžinjerske jedinice Vojske Crne Gore, Ministarstvo odbrane je ponudillo uspostavljanje poslovno - tehničke saradnje sa Opštinom Bijelo Polje. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijopolje #lokalniparlament #odbornici #poslovnotehnickasaradnja #sekretarojatzastambenokomunalneposlive #inzinjerskajedinica #vojskacrnegore #ministaratvoodbrane #budzetopstine #putnainfrastruktura #sjednica #skupstina #bijelopolje #radiobijelipolje
Do 2021. godine za kapitalne projekte biće izdvojeno više od 87 miliona eura Predlog Plana kapitalnih investicija opštine Bijelo Polje za period 2019-2021 usvojen je jednoglasno na devetoj sjednici SO Bijelo POlje. Na spisku projekata za plan kapitalnih investicija 2019-2021, našlo se oko 60 projekata, dio njih je iz Strateškog plana 2017-2021, a njihova ukupna vrijednosti iznosi 87.259,750 eura, saopštio je menadžer Opštine Fahrudin Begović. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #odbornici #predlogplana #kapitalneinvesticije #menadzeropstine #skupstina #bijelopolje #radiobijelipolje
Radenko Vujošević izabran je na sjednici lokalnog parlamenta za izvršnog direktora DOO Komunalno „Lim“ i to sa 22 glasa za, dok su dva odbornika su bila uzdržana. Usvojen je i Izvještaj o radu i poslovanju DOO Komunalno „Lim“ Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Programom za 2019. godinu i to sa 21 glasom za, dva protiv i jednim uzdržanim. Direktor DOO Komunalno „Lim“, Radenko Vujošević, zahvalio se svima koji su doprinijeli da ovo preduzeće kvalitetno funkcioniše, prvenstveno radnicima, ali i Odboru direktora i predsjedniku Opštine, Petru Smoloviću. On je naglasio da će u narednom periodu biti posebno usmjereni na rješavanje problema nelegalnog odlaganja komunalnog i drugog otpada. Vesna Pavićević, predsjednica Kluba odbornika DPS-a, istakla je da je Komunalno „Lim“ jedna od najznačajnijh službi u našem gradu. „Za razliku od ranijih godina, kada je ovo društvo bilježilo velike gubitke, poslednje tri godine sa novim izvršnim direktorm pozitivno i uspješno posluju“, kazala je Pavićević, napominjući da preduzeće raspolaže sa dosta dotrajalom mehanizacijom, pa postoji potreba za njenim obnavljanjem. Radosav-Rašo Nišavić iz SNP-a  takođe je pohvalio rad bjelopoljskog komunalnog preduzeća, naročito istučući to što su instairali kontejnere na relaciji Tomaševo-Pavino Polje, kao i što se zalažu za održavanje seoskih puteva. Odbornici su jednoglasno podržali i izvještaj o radu i poslovanju DOO Vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Planom i Programom za 2019. godinu. Na današnjoj sjednici je jednoglasno izabran Milan Bulatović za izvršnog direktora DOO Vodovod „Bistrica“, a za njegov izbor glasala su ukupno 24 odbornika. „Zahvaljujem se na ukazanom povjerenju i datoj podršci, u Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobp #lokalniparlament #dookomunalnolim #izbordirektora #izvjestajoradu #odbornici #sjednica #bijelopolje #radiobijelipolje
Tribina "Mezaristani-izbrisani tragovi u vremenu", održana je danas galeriji Centra za kulturu, u okviru projekta "Biseri kulturnog nasljeđa Muslimana sjevera Crne Gore". Izradom publikacije o mezaristanima, koja je danas i promovisana, foto-monografijom ,,Biseri kulturnog nasljeđa Muslimana sjevera Crne Gore", te prikazivanjem filma "Priče i legende iz zavičaja“, javnosti su  predstavljeni elementi kulturnog nasljeđa Muslimana sa sjevera Crne Gore, što je i bio cilj projekta. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #tribina #mezaristani #publikacija #biserikulturnognasjedjamuslimana #centarzakulturu #bijelopolje #radiobijelipolje
Kampanja „Zablistaću u vrtiću“, koju Ministarstvo prosvjete sprovodi na sjeveru s ciljem ukazivanja na značaj predškolskog obrazovanja i povećanja obuhvata djece, održana je danas u Bijelom Polju. U JPU „Dušo Basekić“, vaspitnoj jedinici „Crvenkapa“, mališani koji već pohađaju vrtić kroz pjesmu i igru su pokazali šta su naučili u vrtiću, a roditelji su bili u prilici da dobiju sve potrebne informacije oko upisa. Direktorica JPU „Dušo Basekić“, Ida Ćetković, kazala je da je kampanja „Zablistaću u vrtiću“ organizovana kako bi se animirala djeca i roditelji i kako bi još jednom istakla važnost vrtića za psiho-fizički razvoj djeteta. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #zablistacuuvrtici #kampanja #predskolskoobrazovanje #jpudusobasekuc #upis #crvenkapa #bijelopolje #radiobijelipolje
Uručenjem priznanja i prigodnim programom, rukovodstvo i učenici Gimnazije „Miloje Dobrašinović“ obilježili Dan škole Kada Gimnazija „Miloje Dobrašinović“ živi svoju 93. godinu ovaj dan posvećujemo našim najboljim i najistaknutijim učenicima, onima koji su slavu bjelopoljske Gimnazije dostojanstveno nosili sa visoko podignutom lučom, koja iznova novom svjetlošću obasjava ovu svetkovinu znanja u našem Bijelom Polju, poručio je direktor ove vaspitno-obrazovne ustanove, Milko Kovačević. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #danskole #gimnazija #djakgeneracije #svecanost #proslava #dipkomaluca #bjelipoljskagimnazija #bijelopolje #radiobijelipolje
Premijer Marković sa ambasadorom Oravom: Izvještaj o napretku objektivan, raduje napredak u ekonomskoj politici Izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore je objektivan, daje realnu sliku o našim uspjesima i izazovima, a posebno me raduje što je konstatovan napredak u ekonomskoj politici, kazao je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković na sastanku sa šefom Delegacije EU u Podgorici Aivom Oravom.  Premijer je ukazao i na pozitivne ocjene napretka u borbi protiv organizovanog kriminala, rezultata ostvarenih kroz međunarodnu policijsku saradnju te progresa u reformi javne uprave.  Na sastanku je bilo riječi i o potrebi snaženja političkog dijaloga, unapređenja medijske scene kao i nastavka borbe protiv korupcije i jačanja institucija. Saopštenje i foto: KABINET PREDSJEDNIKA VLADE Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #vladacg #premijer #ekonomskapolitika #izvjestaj #delegacijaeu #evropskaunija #borbaprotivorganizovanogkriminala #borbaprotivkorupcije #jacanjeinstitucija #crnagora #radiobijelipolje
Projektom ,,Jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom“ uspjeli smo da doprinesemo povećanju stručnih i radnih kvalifikacija lica sa invaliditetom, i njihovom bržem uključivanju u radne i društvene procese, kazao je predsjednik nevladine organizacije ,,Centar za preduzetništvo”, Goran Joksimović. Gostujući danas u emisiji ,,Šta može Nvo”, Radija Bijelo Polje, Joksimović je naveo da su nakon isteka projekta dvije osobe dobile radni angažman. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #stamozenvo #centarzapreduzetnistvo #jacanjekapacitetaosi #nvoelipsa #bijelopopolje #radiobijelipolje
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore održalo je danas u hotelu „Franca“ radionicu za mlade sa invaliditetom o procesima učešća u donošenju odluka i omladinskom aktivizmu. Trening su organizovali u okviru projekta Omladinska politika je i moja politika, a cilj je da se mladi sa invaliditetom detaljnije upoznaju sa svojim pravima i mogućnostima, načinima na koje mogu djelovati u zajednici, učešću u procesima donošenja odluka, kao i da ih podstaknu da pristupe i djeluju u različitim organizacijama i institucijama, kazala je za Radio Bijelo Polje Marina Vujačić, konsultantkinja Udruženja sa hendikepom mladih Crne Gore, trenerica radionice. #radionicazamladesahendikepom #marinavujacic #umhcg #bijelopolje #radiobijelipolje
U toku svečana sjednica SO Bijelo Polje povodom 3. januara Dana opštine #radiobijelipolje #cenratzakulturu #danopstinebijelopolje
Ristanović poručila ženama da govore o nasilju i diskriminaciji Koordinatorka nevladine oranizacije ,,SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja“, Nada Ristanović, u današnjoj emisiji ,,Šta može Nvo“, Radija Bijelo Polje, poručila je svim ženama da ne ćute, da prijave nasilje i svaki oblik diskriminacije, a ova organizacija će, kako navodi, uvijek biti tu da im pruži podršku, i zaštiti ih u ostvarivanju bilo kojeg prava. Ristanović je na ovu temu govorila povodom obilježavanja kampanje ,,16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, i istakla da su u saradnji sa srodnim organizacijama na nacionalnom nivou učestvovali na svim događajima koji su bili organizovani. #radiobijelipolje #stamozenvo #sostelefon #bijelopolje
OSI u Bijelom Polju proslavljaju 3.decembar sa više prava ali i još dosta neriješenih problema Neformalna koalicija „Savez”, koja okuplja šest organizacija i udruženja osoba sa invaliditetom sa područja Bijelog Polja, obilježila je danas 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, okupljanjem u hotelu “Franca". Iako je napravljen određeni napredak, položaj osoba sa invaliditetom još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou, pa i ovaj 3. decembar dočekuju sa brojnim preprekama za puno uključivanje u društvo i sve njegove aktivnosti, čulo se na današnjem skupu. #radiobijelipolje #trecidecembardanosobasainvaliditetom #okruglisto #bijelopolje