Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#prifysgolabertawe

Posts tagged as #prifysgolabertawe on Instagram

683 Posts

Rydym wedi cael amser anhygoel yn yr #ysgolhaf eleni. Diolch i holl fyfyrwyr anhygoel a gymerodd ran ac i'r staff rhyfeddol sydd wedi'n helpu drwy gydol. #prifysgolabertawe
Dim ond wythnos i fynd tan seremoni raddio! Ni’n credi chi’n llawn cyffro nawr! 🥳🎓 Cofiwch cael eich camera a bod yn snap hapus! Defnyddio #swanseagrad i dangos ni y rhannau gorau o’ch dydd!  #somabertawe #cyffroes #abertawe #prifysgolabertawe
Yr ail ddydd yr ysgol haf: gweithgareddau grwp! 👏📗📘 #prifysgolabertawe #ysgolhaf
Llongyfarchiadau i’r sawl sy’n graddio dros yr wythnosau nesaf gan Cardiau Mwydro! 👨🏼‍🎓 • • Congratulations to the many who’ll be graduating over the coming weeks from Cardiau Mwydro! 👩🏻‍🎓 • • • #graddio #graduation #bangoruni #university #cymraeg #cardiffuni #prifysgolbangor #cardiaumwydro #prifysgolabertawe #dathlu #prifysgolaberystwyth #celebrate
Ni’n ❤ ei’n myfyrwyr llysgennad. 🤣 #prifysgolabertawe
Yr Ysgol Rheolaeth yn edrych yn syfrdanol yn yr haul! Rydym yn caru'r tywydd yma yn #gampwsybae . . #yrysgolreolaeth #abertawe #prifysgolabertawe #haf #pensaernïaeth #traeth
Gobeithio dy fod ti i gyd yn mwynhau'r haul heddiw. Rydyn ni'n meddwl bod ein neuadd fawr yn edrych yn rhyfeddol yn haul Abertawe 🌞 #prifysgolabertawe #dyddiautraeth
Sigrid yn Gwych ..#lerpwl #canlyn #glasto #cymru #prifysgolglyndŵr #prifysgolcaerdydd #prifysgolbangor #sengl #prifysgolabertawe www.canlyn.co.uk
Siop Tŷ Tawe, Siop Gymraeg Abertawe ym mlaen y Ganolfan sy’n gwerthu gardiau cyfarch, llyfrau i bawb o bob oed, anrhegion ar gyfer pob achlysur, tegannau plant, nwyddau cartref, gemwaith, printiau lliwgar, crysau-t a llawer mwy. Oriau agor 10-5 Llun - Gwener, 10-3.30 ar ddyddiau Sadwrn.  #tytawe #dysgucymraeg #prifysgolabertawe #abertawe #swansea #cymraeg #canolfangymraeg #swanseawelshcentre #craft #crefftaucymraeg #crefftaucymreig
A dyna ni, yr ystafell yn barod i estyn croeso i wersi, gigs, criw’r Siop Siarad a chaffi CYD,  Sesiwn Werin, nosweithiau comedi, Merched y Wawr, Clwb Gwawr, Clwb Llyfrau, Gym Gym Abertawe, tîm Rygbi a thîm pêl-rwyd Cymraeg y Brifysgol, clybiau chwarae amser gwyliau, clwb flogio, Capel Gomer, gemau’r Euros a’r 6 Gwlad, nosweithiau Tyrfe Tawe, darlith neu ddwy, lansio ambell lyfr... And that’s it, a welcome drink for some of the volunteer to celebrate that the multi-purpose room is completed and ready for many a visitor. #tytawe #dysgucymraeg #prifysgolabertawe #canolfangymraeg #cymryabertawe #abertaweambyth #canolfan #abertawe #swansea #swanseacitycentre
UFFICIALE! È Stato rinnovato il contratto di Sponsor con la Swansea University  #swanseacity #swanseauniversity #prifysgol #prifysgolabertawe #abertawe #university #universita #sponsor
Efallai nad yw’r haul yn gwenu ond mae’n dywydd perffaith i fynd am dro ar lan y môr. Rydym yn ffodus iawn o’n lleoliad ger y môr. Llun gwych gan @campuslifesu #prifabertawe #prifysgolabertawe #campws #prifysgol
Rydym yn barod ar gyfer TASM 2019! Cynhadledd ryngwladol dros ddeuddydd sy’n dod ag ymchwilwyr, llunwyr polisi ac ymarferwyr o wledydd a chefndiroedd gwahanol ynghyd! Edrychwch am #tasmconf i gael yr wybodaeth ddiweddaraf!  Mae diwrnod cyntaf yn canolbwyntio ar sut mae terfysgwyr yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, gyda’r prif siaradwyr gwych JM Berger a Dr Krisztina Huszti-Orban!  #TASM #tasmconf #abertawe #prifysgolabertawe #ygyfraith #troseddeg #ysgolygyfraith
Be am lawrlwytho ap Canlyn I gyfarfod rhywun newydd sy’n siarad neu yn dysgu Cymraeg.www.canlyn.co.uk #lerpwl #prifysgolcaerdydd #prifysgolabertawe #aberglaslyn #bala #llanuwchllyn #trefor #llanberis #nantgwrtheyrn #nantlle #pwllheli #abertawe #caerdydd #aberhonnddu #penarth #aberteifi #llanastllanrwst #llanrwst #conwy
Canlyn I bawb. www.canlyn.co.uk #cymru #prifysgolcaerdydd #prifysgolglyndŵr #prifysgolabertawe #canlyn
Mae Luke yma eto yn ddangos eu fusnes gogo_coffee_co yn ein diwrnod agored. Wneud yn siwr bod chi'n cael eu ☕! #prifysgolabertawe #diwrnodagored
Popeth yn ei le ar gyfer ein Diwrnod Agored Mehefin! Mae ein staff a’n llysgenhadon yma i fynd â chi o amgylch ac ateb eich cwestiynau am astudio’r Gyfraith neu Droseddeg yn @prifysgol_abertawe  #ygyfraith #troseddeg #astudioygyfraith #astudiotroseddeg #prifysgol #prifysgolabertawe #diwrnodagored
Mae Josh Willis, myfyriwr Rheoli Busnes yn dweud "Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n siarad â darlithwyr yn ystod y Diwrnod Agored. Mae'n bwysig cael teimlad am eu dulliau addysgu” #diwrnodagored #prifysgolabertawe http://ow.ly/4mJl50uE3cX
Dim sbwriel i’w weld yn unman🗑🛢🚮Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran yn #nigwyddiadglanhau’rtraeth ar gyfer #diwrnodamgylcheddybyd2019 – mae’n ffordd wych o helpu’r amgylchedd a bod allan yn yr awyr agored. Diolch i @discoverysvs am drefnu hyn! Gwelwn ni chi i gyd yn ein digwyddiad glanhau’r traeth nesaf 🏖#diwrnodamgylcheddybyd #baeabertawe #prifysgolabertawe #prifabertawe
Mae’n #dyddcefnforybyd, felly dyma lun o'r cefnfor ar ein campws. 🌎🌊 #prifysgolabertawe
Ymynwch dros 700 o ddefnyddwyr ar Ap Canlyn www.canlyn.co.uk #cymruambyth #sengl #cymreigtod #blaenauffestiniog #prifysgolglyndŵr #prifysgolcaerdydd #prifysgolabertawe #prifysgolcymru #colegaucymru
'Busnes unigryw myfyriwr yn helpu i wella cynaliadwyedd' Edrychwch sut mae Luke Green yn gwneud gwahaniaeth. ☕🚗 #myfyrwyrsom #prifysgolabertawe #cynaliadwyedd #falch  http://ow.ly/XtpW50uxPve
Bay#swanseauniversity#prifysgolabertawe
Gwyddonle#urddeisteddfod#swanseauniversity#prifysgolabertawe
Pwy a wyr? www.canlyn.co.uk App Cymraeg I gwrdd a rhywun newydd dros y penwythnos. #colegaucymru #colegbangor  #prifysgolcaerdydd #prifysgolabertawe #llysfasi #llysfaen #nantgwrtheyrn #gwladfa #nantgwrtheyrnwedding #pwllheli #bethesda #blaenauffestiniog #llandudno #llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
Teimlo dan straen braidd?  Gennym therapi anifeiliaid yn SoM111 tan 2:30! 😍 #prifysgolabertawe #bywydprifysgolabertawe
Llongyfarchiadau i’n myfyriwr y gyfraith yn ei drydedd flwyddyn, Callum Reid-Hutchings, a gyrhaeddod y rownd derfynol yng nghystadleuaeth gwobr traethawd RIEL! Cyflwynodd Callum ei bapur: 'Strict liability rule in doping: a step too far?’ 💬💡 #riel #abertawe ##prifysgolabertawe #ygyfraith #ymchwil

Loading