Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#mynediad

Posts tagged as #mynediad on Instagram

31 Posts

2019 🎉 Time to start thinking about your #choices ✔⠀ ⠀ Come on in! Join us at our #openevenings!⠀ ⠀ It’s not too late! Our 🆕 courses start January 2019!⠀ ⠀ We have:⠀ ⠀ ▶ An extensive range of #fulltime courses⠀ ▶ Skill-enhancing #parttime courses⠀ ▶ #highereducation courses, including #access⠀ ⠀ 📆 15 January⠀ 📍 #llandarcyacademyofsport, #pontardawecollege, #swanseaconstructioncentre⠀ 📆 16 January⠀ 📍 #afancollege, #breconbeaconscollege⠀ 📆 17 January⠀ 📍 #neathcollege, #newtowncollege⠀ ⠀ ⌚ 4:30pm-7:30pm⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🖱 nptcgroup.ac.uk/open-evenings⠀ ⠀ 2019 🎉 Mae’n bryd dechrau meddwl am eich #dewis ✔⠀ ⠀ Dewch i’n gweld! Ymunwch â ni yn ein #nosweithiauagored!⠀ ⠀ Nid yw’n rhy hwyr! Mae ein cyrsiau newydd yn dechrau ym mis Ionawr 2019!⠀ ⠀ Mae gennym:⠀ ⠀ ▶ Detholiad eang o gyrsiau #amserllawn⠀ ▶ Cyrsiau #rhanamser sy’n gwella sgiliau⠀ ▶ Cyrsiau #addysguwch, yn cynnwys cyrsiau #mynediad⠀ ⠀ 📆 15 Ionawr⠀ 📍 #academichwaraeonllandarcy, #colegpontardawe, #canolfanadeiladwaithabertawe⠀ 📆 16 Ionawr⠀ 📍 #colegafan, #colegbannaubrycheiniog⠀ 📆 17 Ionawr⠀ 📍 #colegcastellnedd, #colegydrenewydd⠀ ⠀ ⌚ 4:30-7:30pm⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🖱 nptcgroup.ac.uk/cy/diwrnodau-agored
We’re at #aberavonshoppingcentre with Sarah, one of our #highereducation advisers 👋🏻 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Come and have a chat about #degrees, #foundationdegrees, #hnds, #hncs and our brand new #access courses! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #degreesonyourdoorstep 🎓 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Rydyn ni yn Nghanolfan Siopa Aberafan gyda Sarah, un o’n cynghorwyr #addysguwch 👋🏻 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Dewch i gael sgwrs am #graddau, #graddausylfaen, #hnds, #hnc, a’r cyrsiau #mynediad newydd sbon! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #graddauargarregeichdrws 🎓 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #grŵpcolegaunptc #nptcgroupofcolleges #dewis #choices
Dyma’r cyrsiau #mynediad newydd sy’n dechrau yn Nhŷ’r Gwrhyd #pontardawe ym mis Medi. Cofrestrwch nawr! / Here are the new Entry Level #welsh courses that are starting in Tŷ’r Gwrhyd in September. Register now! https://learnwelsh.cymru/learning/find-a-course/?p=857d126b-78fc-e611-841d-005056994c0f
Do you want Access to a Brighter Future? 🎓⠀ •⠀ We offer #degrees, #foundationdegrees, #hncs, #hnds and #professionalcertificates across a range of subjects.⠀ •⠀ ❗NEW FOR 2018❗⠀ Want to return to learning? We have a choice of #access courses in #business, #computing, #healthcare, #humanities and #science.⠀ •⠀ Find out more and apply now for September 2018! ✔️⠀ •⠀ 🖱️ nptcgroup.ac.uk⠀ •⠀ #degreesonyourdoorstep 🎓⠀ •⠀ Eisiau mynediad i Ddyfodol Mwy Disglair? 🎓⠀ •⠀ Mae #graddau, #graddausylfaen, cywysterau #hnc / #hnd a #thystysgrifauproffesiynol ar gael gennym mewn amrywiaeth o bynciau.⠀ •⠀ ❗NEWYDD YN 2018❗⠀ Eisiau dychwelyd I ddysgu? Mae gennym ddetholiad o gyrsiau #mynediad mewn #busnes, #cyfrifiadura, #gofaliechyd, y #pynciaudyneiddiol a #gwyddoniaeth.⠀ •⠀ Gallwch gael mwy o wybodaeth a gwneud cais ‘nawr am fis Medi! ✔️⠀ •⠀ 🖱️ nptcgroup.ac.uk/cy⠀ •⠀ #graddauargarregeichdrws! 🎓⠀ #morethanjustaneducation #mwynagaddysgynunig⠀ #nptcgroupofcolleges #grŵpcolegaunptc
⚠️🎓 Mae ein #nosonagored Addysg Uwch ar agor ‘nawr! • Dewch i’n gweld yn #colegcastellnedd a #colegafan; rydyn ni yma tan 7:30pm i drafod #graddau, #hndau, #hncau, #tystysgrifauproffesiynol a’n Cyrsiau #mynediad newydd sbon! 👋🏻 • #graddauargarregeichdrws 🎓 #dewis • ⚠️🎓 Our Higher Education #openevening is open now! • Come and see us at #neathcollege and #afancollege; we’re here until 7:30pm to discuss #degrees, #hnds, #hncs, #professionalcertificates and our brand new #access courses! 👋🏻 • #degreesonyourdoorstep 🎓 #choices
⚠️🎓 Peidiwch ag anghofio! #nosonagored Dydd Iau yma ⚠️🎓 • ⚠️🎓 Don't forget! #openevening this Thursday ⚠️🎓 ・・・ Eisiau mynediad i Ddyfodol Mwy Disglair? 🎓 Do you want Access to a Brighter Future? 🎓 • ❗NEWYDD YN 2018❗ • Mae gennym gwrs #cynfynediad a llu o gyrsiau #mynediad mewn #busnes, #cyfrifiadura, #gofaliechyd, y #pynciaudyneiddiol a #gwyddoniaeth. • Mae Graddau, Graddau Sylfaen, cywysterau HNC/HND a Thystysgrifau Proffesiynol hefyd ar gael gennym mewn amrywiaeth o bynciau. • Ymunwch â ni yn ein #nosonagored i gael mwy o wybodaeth! • 📆 26 Ebrill ⌚ 4:30pm-7:30pm 📍 #colegcastellnedd & #colegafan 💻 nptcgroup.ac.uk/cy/ • #dewisiadau #graddauargarregeichdrws • • ❗NEW FOR 2018❗ • We have a #preaccess course & a choice of #access courses in #business, #computing, #healthcare, #humanities and #science. • We also offer #degrees, #foundationdegrees, #hncs, #hnds and #professionalcertificates across a range of subjects. • Join us at our #openevening to find out more! • 📆 26th April ⌚ 4:30pm-7:30pm 📍 #neathcollege & #afancollege 💻 nptcgroup.ac.uk • #choices #degreesonyourdoorstep
Eisiau mynediad i Ddyfodol Mwy Disglair? 🎓 Do you want Access to a Brighter Future? 🎓 • ❗NEWYDD YN 2018❗ • Mae gennym gwrs #cynfynediad a llu o gyrsiau #mynediad mewn #busnes, #cyfrifiadura, #gofaliechyd, y #pynciaudyneiddiol a #gwyddoniaeth. • Mae Graddau, Graddau Sylfaen, cywysterau HNC/HND a Thystysgrifau Proffesiynol hefyd ar gael gennym mewn amrywiaeth o bynciau. • Ymunwch â ni yn ein #nosonagored i gael mwy o wybodaeth! • 📆 26 Ebrill ⌚ 4:30pm-7:30pm 📍 #colegcastellnedd & #colegafan 💻 nptcgroup.ac.uk/cy/ • #dewisiadau #graddauargarregeichdrws • • ❗NEW FOR 2018❗ • We have a #preaccess course & a choice of #access courses in #business, #computing, #healthcare, #humanities and #science. • We also offer #degrees, #foundationdegrees, #hncs, #hnds and #professionalcertificates across a range of subjects. • Join us at our #openevening to find out more! • 📆 26th April ⌚ 4:30pm-7:30pm 📍 #neathcollege & #afancollege 💻 nptcgroup.ac.uk • #choices #degreesonyourdoorstep
🎓⬇️ Peidiwch ag anghofio | Don’t forget 🎓⬇️ • Eisiau mynediad i Ddyfodol Mwy Disglair? 🎓 Do you want Access to a Brighter Future? 🎓 • ❗NEWYDD YN 2018❗ • Mae gennym gwrs #cynfynediad a llu o gyrsiau #mynediad mewn #busnes, #cyfrifiadura, #gofaliechyd, y #pynciaudyneiddiol a #gwyddoniaeth. • Mae Graddau, Graddau Sylfaen, cywysterau HNC/HND a Thystysgrifau Proffesiynol hefyd ar gael gennym mewn amrywiaeth o bynciau. • Ymunwch â ni yn ein #nosonagored i gael mwy o wybodaeth! • 📆 26 Ebrill ⌚ 4:30pm-7:30pm 📍 #colegcastellnedd & #colegafan 💻 nptcgroup.ac.uk/cy/diwrnodau-agored • #dewisiadau #graddauargarregeichdrws • • ❗NEW FOR 2018❗ • We have a #preaccess course & a choice of #access courses in #business, #computing, #healthcare, #humanities and #science. • We also offer #degrees, #foundationdegrees, #hncs, #hnds and #professionalcertificates across a range of subjects. • Join us at our #openevening to find out more! • 📆 26th April ⌚ 4:30pm-7:30pm 📍 #neathcollege & #afancollege 💻 nptcgroup.ac.uk/open-evenings • #choices #degreesonyourdoorstep
Eisiau Mynediad i Ddyfodol Mwy Disglair? 🎓⠀ •⠀ Gallwch gyn-gofrestru ‘nawr am ein #nosonagored #addysguwch sy’n dod yn fuan - 26 Ebrill 2018 ➡️ nptcgroup.ac.uk/cy/diwrnodau-agored⠀ •⠀ Gan gynnwys detholiad o Gyrsiau Mynediad ❗Newydd yn 2018❗⠀ •⠀ #dewisiadau #graddauargarregeichdrws #grŵpcolegaunptcgroupofcolleges #colegcastellnedd #colegafan #graddau #graddausylfaen, #hnc #hnd #thystysgrifauproffesiynol #cynfynediad #mynediad
Dych chi'n dysgu Cymraeg? Hoffech chi ymuno â Chlwb Darllen? Clybiau newydd yn dechrau nawr gyda Phrifysgol Caerdydd a dyma'r llyfrau! - - #dysgucymraeg #learningwelsh #darllen #mynediad #sylfaen #canolradd #uwch #prifysgolcaerdydd #cantamil #cantamilvintage #100whitchurchrd #cf143ly #caerdydd #cardiff
Dim yn rhy hwyr i gofrestru am un o’n detholiad newydd o gyrsiau amser llawn cyffrous sy’n dechrau o fis Ionawr 2018! ✔ . Felly, os ydych chi’n dal i fod yn aniscr eich bod chi ar y cwrs cywir neu heb benderfynu am eich dyfodol, peidiwch â cholli’r cyfle perffaith i ddewis yn ddoeth! 👌🏻 . 📆 Cofrestrwch Heddiw! ⌚ 10am-4pm 📍 #colegcastellnedd, #colegafan, #colegbannaubrycheiniog, #colegydrenewydd. . #choices  #cyrsiau #newydd #coleg #ionawr2018 #plymio #trydanol #mecanyddol #cyfryngau #menter #bricwaith #gwaithsaer #asiedydd #plastro #creadigol #lletygarwch #coginio #engineering #therapiharddwch #tringwallt #therapichwaraeon #gwyddoniaeth #prentisiaethau #hyfforddeiathau #prifysgol #mynediad
Dim yn rhy hwyr i gofrestru am un o’n detholiad newydd o gyrsiau amser llawn cyffrous sy’n dechrau o fis Ionawr 2018! ✔ . Felly, os ydych chi’n dal i fod yn aniscr eich bod chi ar y cwrs cywir neu heb benderfynu am eich dyfodol, peidiwch â cholli’r cyfle perffaith i ddewis yn ddoeth! 👌 . 📆 Cofrestrwch ar 22 Ionawr . ⌚ 10am-4pm . 📍 Derbynfa - #colegcastellnedd, #colegafan,  #colegbannaubrycheiniog a #colegydrenewydd. . #choices  #cyrsiau #newydd #coleg #ionawr2018 #plymio #trydanol #mecanyddol #cyfryngau #menter #bricwaith #gwaithsaer #asiedydd #plastro #creadigol #lletygarwch #coginio #engineering #therapiharddwch #tringwallt #therapichwaraeon #gwyddoniaeth #prentisiaethau #hyfforddeiathau #prifysgol #mynediad
Blwyddyn Newydd, dechrau o’r newydd! 2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣ . Dim yn sicr eich bod chi ar y cwrs cywir❓ Ansicr am eich dyfodol❓ .  Gwnewch adduned Blwyddyn Newydd i gael cip ar ein detholiad ffantastig o gyrsiau ym mis Ionawr - linc yn y bywgraffiad ⬆ . #choices #cyrsiau #newydd #coleg #ionawr #ionawr2018 #plymio #trydanol #mecanyddol #cyfryngau #menter #bricwaith #gwaithsaer #asiedydd #plastro #creadigol #lletygarwch #coginio #engineering #therapiharddwch #tringwallt #therapichwaraeon #gwyddoniaeth #prentisiaethau #hyfforddeiathau #prifysgol #mynediad
Blwyddyn Newydd, dechrau o’r newydd! 2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣ . Dim yn sicr eich bod chi ar y cwrs cywir❓ Ansicr am eich dyfodol❓ .  Gwnewch adduned Blwyddyn Newydd i gael cip ar ein detholiad ffantastig o gyrsiau ym mis Ionawr - linc yn y bywgraffiad ⬆ . #choices #cyrsiau #newydd #coleg #ionawr #ionawr2018 #plymio #trydanol #mecanyddol #cyfryngau #menter #bricwaith #gwaithsaer #asiedydd #plastro #creadigol #lletygarwch #coginio #engineering #therapiharddwch #tringwallt #therapichwaraeon #gwyddoniaeth #prentisiaethau #hyfforddeiathau #prifysgol #mynediad
Os ydych yn dal yn ansicr os ydych ar y cwrs cywir neu os nad ydych y sicr am eich dyfodol wedyn dyma’r cyfle perffaith o chi ddewis yn ddoeth! . Mae gennym hyd yn oed mwy o #choices; ddetholiad cyffrous o gyrsiau amser llawn newydd a fydd yn dechrau o fis Ionawr 2018 ymlaen. 👍 . 📆 Cofrestru – 22 Ionawr 2018 . #cyrsiau #newydd #coleg #ionawr #ionawr2018 #plymio #trydanol #mecanyddol #cyfryngau #menter #bricwaith #gwaithsaer #asiedydd #plastro #creadigol #lletygarwch #coginio #engineering #therapiharddwch #tringwallt #therapichwaraeon #gwyddoniaeth #prentisiaethau #hyfforddeiathau #prifysgol #mynediad
Hey all, since my enjoyable #welsh classes at @cardiffuni I´ve been working on some #cartoons with a mixture of #cymraeg and #english. By a learner, suitable for learners (coz I don´t know many words yet tbh), with translation at the bottom. First one here and more to follow, thaaanks for reading: #https://buff.ly/2z5n1eb #mynediad #sylfaen #caerdydd #cardiff #cymru #dysgu #dysgucymraeg #dysgwr #siaradwr #comics #comicbooks
New speaking project: answer every question from the list of Mynediad exam questions. Most of these are quite easy to answer and ask by now but I would SO appreciate your corrections where needed. Today: Lle dach chi'n byw? Where do you live? #learningwelsh #dysgucymraeg #languagelearning #mynediad #languagegoals #languages #speakingpractice #iglc #kerstinsocial #lovelanguages #langblr
Tonight was my last Welsh lesson of second year at college!  Now all I have to do is revise this massive pack ready for my exams 😉  #iwillbefluentdamnit #exams #welsh #bringonthirdyear #dysgu #mynediad #cymraeg
Yesterday I had my first #welsh lesson at the new #cavc City Campus. And this morning my course books arrived! Let the #education begin! #mynediad #cymru #cymraeg
It may not be a GCSE, degree or masters capacity. But a pass is a pass. #mynediad #takethepositives #backofthenet #cymraeg
Post exam pint. #mynediad #cymraeg  #sanmiguel 📖🍺
Practically fluent #welsh #cymru #boreda #mynediad