Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#menteriaith

Posts tagged as #menteriaith on Instagram

133 Posts

• Want your pupils/children to enjoy learning and using more Welsh in fun l and creative ways? • Wish your school knew more Welsh songs to perform? • Thinking of attempting a Siarter Iaith Award? Look no further! Over the past two years I’ve worked with Welsh and English medium schools to achieve Bronze and Silver Siarter Iaith Awards, and to also make the Welsh Language modern, fun and cool for the pupils! Expect Ed Sheeran, Greatest Showman and George Ezra translations alongside traditional Welsh songs and my own compositions. Pupils also have the chance to perform with me on stage with a full sound system behind them and me on guitar! 🎸 To book email : Bronwen.lewis@hotmail.co.uk ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ #siarteriaith #ysgolioncymraeg #welsh #schools #dyddmiwsigcymru #dyddgwyldewi #haf #summer #gigs #welshgig #gigcymraeg #menteriaith
Braint anferthol cael cyn-ddisgybl Ystalyfera 🌟Bronwen Lewis🌟 mewn er mwyn cynnal sesiwn Q&A i flwyddyn 7! Ateb cwestiynau ar y byd cerddoriaeth a chawsom sawl cân arbennig! Diolch @bronwenlewis 🎶 #menteriaith #cymru #bronwenlewis #ystalyfera #cymraeg
Prynhawn hyfryd ddoe yn siarad gyda Bl.7 Ysgol Gyfun Ystalyfera am y brofiad o weithio yn y byd Cerddoriaeth! Joio! 🎶 Fantastic afternoon yesterday speaking to Year 7 at Ysgol Gyfun Ystalyfera about my experiences in the music world! Really enjoyed! 🎶 #cymraeg #menteriaith #ystalyfera #ysgol #joio #cerddoriaeth #gweithdy
Watching Bridgend get flipped upside down from the food market stall in Bridgend today! Come see us opposite Wethers. Penybont di troi ar ei ben heddiw! Dewch i'r Ffair Fwyd. #bridgend #menteriaith #welshproduce
Cwrdd a Sion Corn am y tro gynta/Meeting Father Christmas for the first time. Wasn't sure to start with,but happy with his gift 😊 #arkin #odin #9monthsold #babiesofinstagram #babyboy #meetingsanta #santaclaus #sioncorn #nadolig #christmas #gift #amserstori #storytime #menteriaith
Wedi dechrau gwaith ar brosiect newydd gwych i @bocswn heddiw 🎶 . Started work on a fantastic new project for Bocswn today 🎶 . @menteriaithmon - @mentermon . #bocswn #menteriaithmon #mentermon #menteriaith #filming #ffilmio #ynysmon #videography #videographer #gh5 #gh5s #ukelele #studio #music #onset #setlife #filmmaker #llangefni #lightscameraaction #aputure #rodemic #manfrotto #cymru #cymraeg
Cyffrous! Mi fydda i’n cymryd rhan yn rhaglen teledu yn @cheriseamoremold Exciting! I will be taking part in the television programme Y Salon @cheriseamoremold @s4cymru # hairstylist #salonlife #gobigorgohome #cymraeg #ysalon #blowdry #menteriaith #siryfflint #cymru #gymro #wellaeducation #wellaprofessionals #wellauk #hairdresser #barber #wow
Do you know someone who could help? Can you? 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 We have been very fortunate in receiving such help & support from our local community in regards to our Welsh Class Evenings on a Monday. We at Sgwd Gwladys were even fortunate enough due to popularity to go live on S4C. Due to some recent changes; we are on the look out for a Welsh Speaking Volunteer who would be willing to spare an hour to share and encourage the use of our fantastic language at 6:30pm every Monday. We are certain that a continuation of our lessons and patriotism will always be a part of Sgwd Gwladys and will help us flourish in our own Welsh way. Please share! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #welsh #wales #lessons #pontneddfechan #s4c #heno #menteriaithabertawe #menteriaith
Siarad cymraeg? Dim problem achos dw i’n siarad cymraeg hefyd! Trin gwallt dw I yn Yr Wyddgrug. Mi faswn I’n caru I bod dy Trin Gwallt newydd! DM fi i neud apwyntiad, diolch 😀#tringwallt #gwallt #siryfflint #yrwyddgrug #menteriaitthffaw #menteriaith #falchiawn #maesgarmon #ysgolmaesgarmon #gymro @cheriseamoremold @menteriaithffaw
Looks like it’s going to be a nice day on Saturday 🤞🏻 Who’s coming to Parti Ponty?? Come see us both there, along with other crafters, food stalls and some music! It’s going to be a good one!! ♥️ Mae'n debyg y bydd hi'n ddiwrnod braf ddydd Sadwrn 🤞🏻 Pwy sy'n dod i Parti Ponty ?? Dewch i'n gweld ni yno, ynghyd â chrefftwyr eraill, stondinau bwyd a cherddoriaeth! Bydd yn un da! • • • #hannahmeganjewellery #handmade #handmadewithlove #handmadejewellery #youngbusinessowner #grlpwr #handmade #girlboss #silverjewellery #sterlingsilver #supportlocal #supportlocalbusiness #supportsmallbusiness #partiponty #festival #pontypridd #menteriaith #cymraes #cymraeg
Fraint oedd cael arwain #rasyriaith heddiw ym Mhorthcawl #ffitcymru #menteriaith
Celebrating Ras yr Iaith today in Wrexham. This year is the first time we’ve taken part #wrexham #rasyriaith #menteriaith @rasyriaith @menteriaithffaw @mentrauiaith
Dathlu Ras yr Iaith heddiw yn Wrecsam. Tro cyntaf i Wrecsam cymryd rhan #wrecsam #rasyriaith #menteriaith @rasyriaith @mentrauiaith @mentrauiaith
💜 THIS FRIDAY | DYDD GWENER 💜 Edrych mlan i hwn. Noson o gerddoriaeth gwreiddiol dwyieithog AM DDIM!! Albyms ar gael i brynnu hefyd 💿 Looking forward to this! A FREE night of original, bilingual music in Chepstow! Albums available on the night too 💿 #gig #cymraeg #chepstow #casgwent #menteriaith #dwyieithog #bilingual #welsh #cerddoriaeth #byw #live #music
💜 THIS FRIDAY | DYDD GWENER 💜 Edrych mlan i hwn. Noson o gerddoriaeth gwreiddiol dwyieithog am ddim!! Albyms ar gael i brynnu hefyd 💿 Looking forward to this! A free night of original, bilingual music in Chepstow! Albums available on the night too 💿 #gig #cymraeg #chepstow #casgwent #menteriaith #dwyieithog #bilingual #welsh #cerddoriaeth #byw #live #music
Dydd Gwener ‘ma, byddai’n wneud Artist Talk am fy ngwaith yn Nhŷ Tawe, Abertawe, fel rhan o’r Noson Fawr LGBT // This Friday, I’ll be doing an Artist Talk on my work at Tŷ Tawe, Swansea, as part of the Big LGBT Night. #tytawe #lgbt #swansea #abertawe #jacsynjoio #menteriaith #artist #artisttalk #nosonfawrlgbt #lgbtnight #queerart
Jacs yn Joio Noson Meic Agored heno yn dechrau 7:30yh. Cerddoriaeth gan @niem_band a Luke Clement. Fideo byw yn dechrau yn fuan. Jacs yn Joio Open Mic Night tonight starting at 7:30pm music by @niem_band and Luke Clement. Live stream starting soon. #tytawe #menteriaith #menterabertawe #cerddoriaeth #cymru #band #canu #cymraeg #joio #nosgwener #music #wales #songs #fun #welsh #fridaynight #fridayfeeling
Proud to be supporting Menter Iaith Rhondda Cynon Taf at this years Miri Mai event in Aberdare! http://www.gtfm.co.uk/event/miri-mai/ #mirimai #menteriaith #aberdare #aberdaretown #aberdaretowncentre #cymraeg #cymru #wales #uk #rhondda #rhonddacynontaff #cynonvalley #cynon #event #localevents #localevent
TONIGHT/HENO 💜💜💜 My first ever gig in Chepstow! So excited. Thanks to @thechepstowcastleinn for hosting tonight 🤙🏻 Free entry/mynediad am ddim. Edrych mlan! 🎶 #menteriaith #cymraeg #dyddgwyldewi #welsh #chepstow #live #music #songwriter #music
Bore bach neis, ond oer iawn fyny yn y goedwig hefo @menteriaithcasnewydd dim di gallu neud y den building am ir mwnci bach fo n rhy oer. Washi 😞 A lovely, but cold morning up in wentwood. Didn’t quite manage the den building as Elis got too cold 😞#weekend #weekendadventures #adventure #menteriaith #oer #cold #myndamdro #coedwig #woods #toddler #saturday #penwythnos #teulu #family #teulubachfi #mam #dad #cymraeg #welsh #cymru #wales #outdoors #natur #nature
Pam ei bod hi'n bwysig i barhau i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg? Why is it important to continue to study through the medium of Welsh? @colegcymraeg @glyndwruni Ewch i'r ddolen ar ein proffil i weld pennod nesaf o #dyddmawrthdwyieithog Click on the link on our profile to see the next episode of #twolanguagetuesday 💬
Sut mae eich busnes wedi elw o ddefnyddio'r Gymraeg? How has your business nenefitted from using the Welsh language? Ewch i'r ddolen ar ein proffil i weld pennod nesaf ein cyfres newydd sbon #dyddmawrthdwyieithog #twolanguagetuesday 💬
Un dydd ar y tro .......www.canlyn.co.uk #prifddinas #prifddinascymru #menteriaithbangor #menteriaith #dating #scwrs
Pam ei bod yn bwysig i gwmni gael gweithlu dwyieithog? Ewch i'r ddolen ar ein proffil i weld pennod gyntaf ein cyfres newydd sbon #dyddmawrthdwyieithog #twolanguagetuesday 💬
Diolch i @dafemyr am y geiriau hyfryd ar gyfer ein wal lawr y @depotcardiff Big thanks to Daf Emyr for the wonderful words & @hanasunnywhaler for the signwork to decorate our @depotcardiff wall #cymraeg #pizza #menteriaith #ffwrnes #signwriting #handpainted #caerdydd #cardiff
Diolch i bawb yn #bwrlwm am rhoi gofal arbenning i'r plant haf yma ac am rhoi cyfle i blant Y Fro gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymreg. Mae'r plant wedi joio mas draw ac fe fyddent yn gweld eich eisiau chi gyd. Joiwch gweddill eich haf ❤ #cymraeg #menteriaith #yfro #staffhyfryd #hwylasbri #cymdeithasu #cymraeg #carucymru @menter_bro_morgannwg #diolch
Mae apiau Cymraeg Magi Ann bellach wedi casglu dros 100,000 o lawrlwythiadau! Dyma apiau sy'n helpu plant, rhieni, a dysgwyr i ddarllen yn Gymraeg, ac mae'r cyfanswm anhygoel hwn o lawrlwythiadau yn profi'r angen am y math hwn o adnodd i helpu pobl i ddysgu Cymraeg. Gwych 👏🏼 ⭐️ The Magi Ann apps have now amassed over 100,000 downloads! These Welsh apps have helped children, parents, and learners all over the world to read in Welsh, and this incredible total of downloads proves the need for this type of resource! 👏🏼
I'm at Parti Ponty today until 7! If you're in the area or from around here, come and see me and the other crafts, foods and activities available! You won't be dissapointed! Rwy yn Parti Ponty heddiw, tan 7! Os ydych chi yn yr ardal neu o gwmpas, dewch i weld fi a'r creftau, bwydydd a gweithgareddau eraill sydd ar gael! Ni fyddwch yn cael siomi'r! • • • #hannahmeganjewellery #handmade #menteriaith #urdd #jewellery #jewellerydesign #welshartist #stackerrings #925 #newcollection #beachglass #grlpwr #fair #festival #dayfestival #silver #sterlingsilver #commission #opal #gemstone #unique #jewellerygift #jewelry #silverjewellery
Mae apiau Magi Ann bellach wedi casglu dros 99,000 o lawrlwythiadau! 😱 Dyma apiau bach gwych i helpu plant, dysgwyr, a rhieni di-Gymraeg i ddysgu darllen Cymraeg. Chwiliwch am 'Magi Ann' ar yr App Store ac ar Google Play 👏🏼 ⭐️ The Magi Ann apps have amassed over 99,000 downloads as of this month! 😱 These are great apps for children, learners, and non-Welsh-speaking parents to learn to read in Welsh. Search for 'Magi Ann' on the App Store and on the Play Store 👏🏼
Mae Mehefin wedi bod yn fis anarferol o brysur i ni yma yn Sir y Fflint a Wrecsam, ond 'da ni wedi mwynhau pob eiliad! O sesiynau i rieni â'u babanod ifanc yn y pwll nofio i nosweithiau blasu gwin - ac mae llawer mwy gyda ni ar y gweill ar gyfer yr haf! ☀️ June has been an unusually busy month here at Flintshire and Wrexham, but we've enjoyed every second! From sessions in the swimming pool for parents and babies to wine tasting evenings - and we have plenty more planned for the rest of the summer too! ☀️
DIOLCH HIWJ i bawb ath cefnogi ni dros y penwythnos yn @tafwyl Diolch hefyd i staff @tafwyl am wyl ardderchog 🎉 (Becs yn hollol gytted bod hi di methu dod blwyddyn yma!!) Edrych ymlaen am blwyddyn nesa 👍👌👏#tafwyl17 #dyfaldonc #iaithynefoedd #cymraeg #cymru #stondincrefft #stondin #festival #gwyl #hwyl #fun #caerdydd #cardiff #menteriaith #welsh #wales
Mae ein prosiect gyda Magi Ann i greu apiau i blant wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau'r Loteri Genedlaethol 2017 allan o dros 1,300 o geisiadau ar draws Prydain! Plis plis pleidleisiwch am Magi Ann i ennill y wobr arbennig hon ac i roi'r iaith Gymraeg ar y map yn genedlaethol! Mae'r ddolen i bleidleisio ar ein proffil. ⭐️DIOLCH! Our project with Magi Ann to develop apps for young children to learn to read has reached the shortlist of the 2017 National Lottery Awards out of over 1,300 applicants across the UK! Please vote for Magi Ann to win this special award - it means so much for all the hard work to be recognised with this great honour. The link to vote is in our profile bio ⭐️ DIOLCH! #nlawards17 #gwobrauloteri #nlawards
Gwynebau bach yn goleuo yn Ysgol Bryn Tabor, Coedpoeth bore 'ma wrth gyfarfod Magi Ann! Some delighted little faces at Ysgol Bryn Tabor in Coedpoeth this morning meeting Magi Ann!
Amser gwych yn y Pnawn Hwyl i'r Teulu dros y penwythnos! Diolch mawr i'r 300 ohonoch chi wnaeth ddod! 🎈 Fantastic time at the Family Fun Afternoon over the weekend! Thank you to all 300 of you who came! 🎈
Bob tro'n hyfryd gweld ein arwydd dwyieithog yn cael ei ddefnyddio gan sefydliadau Wrecsam a Sir y Fflint! Dod ar draws hwn bore 'ma yn adeilad Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir Fflint yn Yr Wyddgrug👆 Love it when we come across our specially made bilingual sign being used by organisations across Wrexham and Flintshire! This one was spotted this morning at the Flintshire Local Voluntary Council at Mold 👆
Prysur iawn yma ar hyn o bryd yn gweithio ar brosiect fideo newydd gyda @owainllyr yn recordio straeon pobl leol am sut mae'r Gymraeg wedi eu helpu yn eu gyrfaoedd a'u busnesau. Edrych ymlaen yn arw i ddangos y gwaith i chi i gyd! 🎥🎥 Busy busy here recently working on a new project with @owainllyr recording real stories from real people talking about how Welsh has helped them in their careers and businesses. Can't wait to show you all what we've been up to! 🎥🎥
Ydych chi'n berchennog busnes neu reolwr yn Wrecsam neu Sir Y Fflint? Are you a business owner or manager in Wrexham or Flintshire? . Os hoffech chi gyfrannu a chael ychydig o gyhoeddusrwydd i'ch busnes, anfonwch neges atom ni! If you'd be willing to give us a few minutes of your time, and earn some publicity for your business in the process, please get in touch!
Am adeilad trawiadol ydi Neuadd y Dref Fflint, yn enwedig yn yr haul! ☀️ What a spectacular building is the Flint Town Hall, especially when the sun is shining! ☀️
I gadw'r rhai bach yn brysur dros y gwyliau Pasg! 🐰 To keep the little ones busy over the Easter holidays! 🐰
Heddiw oedd ein sesiwn Arth Jimmy olaf gyda phlant bach Yr Wyddgrug! 🐻 Today was our last Jimmy Bear session with the Mold kids! 🐻
Brecwast Busnes #abergwaun #sirbenfro #cymraeg #menteriaith
Gorymdaith GŵylDewi 👪 #menteriaith
Gweithdy masgiau #paredgwyldewi #aberystwyth #cered #menteriaith
Many thanks for the guys at The Lion in Treorchy and Menteriath for today! We had a great day! #menteriaith #treorchy #welsh #singers #brassband
Many thanks for the guys at The Lion in Treorchy and Menteriath for today! We had a great day! #menteriaith #treorchy #welsh #singers #brassband
Many thanks for the guys at The Lion in Treorchy and Menteriath for today! We had a great day! #menteriaith #treorchy #welsh #singers #brassband
Many thanks for the guys at The Lion in Treorchy and Menteriath for today! We had a great day! #menteriaith #treorchy #welsh #singers #brassband
Many thanks for the guys at The Lion in Treorchy and Menteriath for today! We had a great day! #menteriaith #treorchy #welsh #singers #brassband
@menteriaithbgtm Dewch i ymuno â ni bob dydd Iau rhwng 10.00 a 11.30 yb am sesiwn 'Amser Stori, Chwarae a Chân' ym Mhwll Mawr, Blaenafon. Come and join us every Thursday between 10.00 and 11.30 am for a story, play and rhyme time session in Big Pit, Blaenavon. gwybodaeth@menterbgtm.org #bigpit #blaenavon #pwllmawr #blaenafon #babanod #storiachan #stories #rhymes #rhymetime #plant #menteriaith #menteriaithbgtm #menterbgtm #torfaen #softplay #cymraeg #welsh
Ar y ffordd i Bentre Ifan! 😊 #taithpatagonia2016 #menteriaith #yrurdd #patagonia #pentreifan
😎🎤🎸#Welsh #rockgroup #band #rehearsal #music #instruments #recording #menteriaith
😎🎤🎸#Welsh #rockgroup #band #rehearsal #music #instruments #recording #menteriaith
😎🎤🎸#Welsh #rockgroup #band #rehearsal #music #instruments #recording #menteriaith
😎🎤🎸#Welsh #rockgroup #band #rehearsal #music #instruments #recording #menteriaith
😎🎤🎸#Welsh #rockgroup #band #rehearsal #music #instruments #recording #menteriaith
😎🎤🎸#Welsh #rockgroup #band #rehearsal #music #instruments #recording #menteriaith
#recording the lead #vocal track
#guitar #pedals
Drummer boy @iestyn__farley
Dyma flas o ymatebion pobl ifanc blwyddyn 10 Ysgol Harri Brenin, Y Fenni yn sesiwn ymwybyddiaeth iaith gyda ni ac Urdd Rhanbarth Gwent.  Here is a taste of some young people's responses to a language awareness session with year 10s in King Henry, Abergavenny with us and  Urdd Gwent. "I've learnt that more people speak Welsh than I first thought" "I've learnt that Welsh is important to the culture of Wales" "Learning Welsh is useful.The skills you gain can help you significally in the future" "I've learnt that there are more jobs that require you to speak Welsh than I thought " #cymraeg #welsh #ymwybyddiaethiaith #languageawareness #pethaubychain #littlethingsinwelsh #khs #kinghenryschool #yfenni #abergavenny #ailiaith #secondlanguage #menteriaith #menterbgtm #sirfynwy #monmouthshire #urdd #urddgwent #poblifanc #youngpeople #yp #barn #opinion
Ras y Iaith yn Llanrwst #rasyiaith #menteriaith #dewipws #llanrwst #cymraeg #cymru #cmoncymru
Gwaith plant y bore hwyl yn ymddangos yn ein neuadd/ We have put up the children's collage from the Bore Hwyl in our hall. #steddfod #steddfod16  #steddfod2016 #eisteddfod #eisteddfod16 #eisteddfod2016 #eisteddfodgenedlaethol #ysgolpanteg #ysgolbrynonnen #ysgolcwmbran #menterbgtm #menterbgtm #menteriaith #torfaen

Loading