Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#meigwynedd

Posts tagged as #meigwynedd on Instagram

14 Posts

‪Dŵdl y Dydd #185‬ ‪Tafla’r Dis - @meigwynedd ‬ ‪#yagym ‬ #meigwynedd #taflardis caneuon #cymraeg #celf #dwdl #orielodl
Fe fu Mei Gwynedd yn teithio y byd fel aelod o nifer o fandiau - yn cynnwys Beganifs (wedyn Big Leaves) The Peth (band @Rhysifans) a Sibrydion cyn dechrau ei yrfa unigol llwyddiannus. Yn ddiweddar fe ddaeth yn wyneb cyfarwydd fel canwr fersiwn newydd o ‘Hei Mistar Urdd’ am Eisteddfod yr Urdd , Caerdydd. Dewch draw i’w weld yn canu set acwstic yn ein Gwyl Haf , dydd Gwener nesaf yn Ysgol Pen Y Garth ym Mhenarth. Hefyd rydym yn falch iawn bod Gwil Maharishi, (prif fand yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst), hefyd yn canu set acwstic i ni yn yr #wyl. Dewch draw i’n #gŵyl haf yn ein Tref ger y #mor , dydd Gwener yma. 3.30 tan 6.30pm. . . . Mei Gwynedd has toured the world as a band member for a number of high profile Welsh bands- including Beganifs, (later Big leaves); Y Peth ( lead guitarist for @rhysifans band ) and Sibrydion , before launching his enormously successful solo career. He is familiar to us recently as the singer on the re- launch of Hei Mistar Urdd to celebrate the Urdd Eisteddfod in Cardiff Bay. We are very excited that Mei is coming to do a head lining acoustic set at our Summer Festival. We are also very proud that Gwil Maharishi- (the headlining act for the National Eisteddfod in Llanrwst this August), is also joining us to do a set. Don’t miss our festival - this Friday at Ysgol Pen y Garth in the seaside town of Penarth. 3.30 til 6.30pm. . . . . . . . . . #meigwynedd @meigwynedd #heimistarurdd #urddgobaithcymru @urdd_caerdyddarfro @urddgobaithcymru @eisteddfod @rhysifans @rhys_ifans_welsh_actor #cŵlcymru #ygerddorfaukelele #sibrydion #sînrocgymraeg #gŵylhaf #maharishi
Yr annwyl @meigwynedd a’r hyfryd ‘Codi Cestyll’ yn swyno’r dorf gynnar ar ddechrau’r set heno yn noson Tyrfe Tawe. #tytawe #abertawe #tyrfe #tyrfetawe #canolfangymraeg #gig #gigcymraeg #swansea #swanseawelshcentre #meigwynedd #cymraeg
Wythnos i heddiw fe fydd #gŵylhaf Pen- y Garth. Rydym yn falch iawn o’r lein up arbennig sydd gyda ni - yn cynnwys @meigwynedd a #gwil Maharishi . Hefyd fe fydd nifer o stondinau wahanol - yn cynnwys @clwb_sglef . Dewch draw! . A week today our Summer festival will be happening. We have a line up of Welsh music to be proud of - including #meigwynedd & #gwilmaharishi. In addition we have a number of stall holders coming, including Cardiff’s very own Welsh language skate club. Follow to find out what else we have planned. . Ps. Hyn i gyd yn digwydd/ All this happening at Ysgol Pen y Garth, Redlands Rd, Penarth. . . #thingstodoinpenarth #igerscardiff #cardifflife #seasidefestival #lineup #sînrocgymraeg #heimistarurdd #setacwstic #gwylhaf #igerscymru #penarthonline #penarthview #dilynwch #toocoolforschool #skateboard #skate #skatergirls
Blŵs bore Llun wedi taro? Wel, dim ond 4 noson tan y penwythnos a gig nesa Tyrfe Tawe yng nghwmni Mei Gwynedd! Nos Wener, 28.6.19 Drysau: 8pm Pris: am ddim Tŷ Tawe, Abertawe (oes, mae gigs Cymraeg am ddim yn digwydd yn yr ail ddinas hefyd 😉) #cymraeg #gig #gigcymraeg #amddim #tytawe #meigwynedd #noswenerolapobmis
Cyhoeddiad!!! #gŵyl ar y gweill! Mae @meigwynedd a @Gwil Maharishi yn dod i ymuno a ni.Dilynnwch ni dros yr wythnosau nesaf! Tair wythnos i fynd! . Special announcement! A new Pen y Garth festival! Very excited by our headlining line up. Follow us over the next 3 weeks to find out what else we have planned. . . . #gŵylgymreig #gwylpenygarth #meigwynedd #clwbsglef #clwbtenis #gŵylhaf #bakeoff #addysggymraeg #dysgwyr #followme #newfollowershere . Diolch enfawr i @jakemorleyphotography am y poster rhagorol!
Mei Gwynedd yn Llofft nos Wener dwytha! Diolch yn fawr perfformiad gwych!! @meigwynedd @osiangwynedd @pystpyst #meigwynedd #llofft #tafarnyfic #gig
Dros y 2 fis dwetha, fi ‘di bod yn animeiddio music video ar gyfer ‘Tafla’r Dis’, sef y prif sengl off EP newydd @meigwynedd ! Mae ‘di bod yn 2 fis eitha gyflym, ond llawn nosweithiau hir. Sai ‘di cal un diwrnod heb waith ers ddechrau mis Rhagfyr. Mae ‘di bod fel byw breuddwyd i fi. Fi ‘di moyn bod yn animeiddwraig ers o’n i’n 8 oed, a nawr fi ‘di ‘neud music video go iawn. Nath Mei a fi penderfynu anelu am @dyddmiwsigcymru fel dyddiad rhyddhau am y fideo, ac aeth y fideo lan am 02:50 ybore ‘ma. Mae Mei ‘di bod yn hyfryd i weithio gyda ac wedi bod yn rîli gefnogol ac wedi rhoi loads o ryddid i fi trwy’r broses i gyd. Mae’r linc am y fideo llawn mewn bio fi. #meigwynedd #meilirgwynedd #mei #gwynedd #taflardis #tafla #dis #cymru #cymraeg #cymreig #dyddmiwsigcymru
Shot o @meigwynedd o shoot ddiweddar ar gyfer EP newydd. ,📸
Wedi gorffen llun fi o @meigwynedd o’r diwedd! Fi’n credu taw hoff un fi yw’r 2il portread ac odd e’n bach o sypreis i fi pa mor dda odd e wedi troi mas, yn enwedig y gwallt. 😂 Fi’n gobeithio bod Mei yn hoffi’r llun! Bydd rhan 4 o gyfres fi o fideos am y llun yma ar YouTube cyn bo hir (cyn diwedd yr wythnos, gobeithio). // Finished my picture of Mei Gwynedd at last! I think the 2nd one is my favourite and it was a bit of a surprise to me how well it turned out, especially the hair.😂 I hope Mei likes the picture! #meigwynedd #meilirgwynedd #meilir #mei #gwynedd #bigleaves #sibrydion
Mei Gwynedd ac Elin Fflur yn canu yn y stiwdio neithiwr! Gwyliwch y perfformiad cyfan ar YouTube HenoS4C. @meigwynedd @elinfflurmusic . . . . . @s4cymru #s4c #livemusic #meigwynedd #elinfflur #teledubyw #livetv
Gig 'ola Endaf Gremlin 😢 #endafgremlin #osiancandelas #meigwynedd #uwchnarser #uwch #tiwwwn @clion_lloyd @jonaelisowen
Y lejynd ei hun, Mei Gwynedd #lejynd #mei #gwynedd #meigwynedd #gig #dre #endafgremlin #bigleavesreunionplz