Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#meddygaeth

Posts tagged as #meddygaeth on Instagram

34 Posts

Cyfle gwych i ddisgyblion ysgol B12 sydd a diddordeb mewn ymgeisio i astudio #meddygaeth gael gwario 3 diwrnod ar brofiad gwaith mewn meddygfa leol. Ermwyn i'r fenter fynd ymlaen, mae angen nifer dda o ddisgyblion efo diddordeb. Plîs fedrwch chi rannu hwn. Diolch #ehangugorwelion #datganiadpersonol #ucas #profiadgwaith #meddygaethteulu #meddygteulu
Cwis meddygol i ddechrau diwrnod poeth yn y labordy! Diwrnod blas ar wyddoniaeth #meddygaeth #gwyddoniaeth #arbrofion #cyfrwngcymraeg
Lluniau o lansiad llyfr ‘To Stand by the Sickbed’ a gynhaliwyd yn Nhŷ Tawe yn ddiweddar. Copiau o’r llyfr ar gael nawr @sioptytawe Pictures from the launch party of ‘To Stand by the Sickbed’ by Tom Davies at Ty Tawe, Swansea. Sadly, Dr Tom Davies died in January 2019 and didn't get to see his book published. Dr Rosina Davies, Tom's widow, and Dr Brinley Jones (who stepped in and edited the book) led the launch with speakers including Donal Williams, Kim Collins, Gareth Richards, Rhys Morgan and Brinley Jones. ‘A big thank you to the speakers, to Ty Tawe's staff and to all for attending.’ ‘Diolch enfawr i'r siaradwyr, i staff Tŷ Taw ac i bawb am fynychu.’ #lansiad #tostandbythesickbed #tytawe #abertawe #ylolfa #meddygaeth #meddygaethabertawe #haneslleol
Diwrnod llwyddiannus gan @rcgpwales a @serennetwork ar gyfer myfyrwyr heddiw yma yn @yr_egin #meddygaeth • • @rcgpwales and @serennetwork students event 2019 in full swing here at @yr_egin #thinkgp #teamgp
Llongyfarchiadau enfawr i fy mab hyfryd a gweithgar Dr Rhodri Hill ar raddio mewn Meddygaeth yn Dulun Iwerddon. Many congratulations to my lovely and hard working son Dr Rhodri Hill on graduating in Medicine in Dublin, Ireland.🍾🍾❤️❤️🍾🍾 #meddygaeth #medicine #dublinconventioncentre #rcsidublin #llongyfarchiadau #congratulations
Hands on tendon repair workshop, the students are learning basic surgical skills like suturing #surgery #medicine #wnsc #medstudent
An inspiring message from Mr Pope, relevant to both current students and aspiring medics #medicine #surgery #inspirethefuture #swanseamedicine @swansea_medsoc
Eisiau bod yn ddoctor? Eisiau aros yng Nghymru? Cer amdani i astudio rhan o dy gwrs #meddygaeth drwy gyfrwng y Gymraeg - mae sgiliau dwy-ieithog yn y maes #iechydagofal yn hanfodol bwysig! Mae #prifysgolcaerdydd a #prifysgolabertawe yn cynnig rhan o'r cyrsiau meddygaeth drwy gyfrwng y Gymraeg! #astudio #bywydmyfyriwr #doctor #prifysgol #cymru
A great start to our #graduateentrymedicine talk with Professor Andy Grant, Head of our GEM course
Medical conference today was really good #cardiff #colegcymraeg #meddygaeth #medical #lecture
Our lovely GEM students can answer all your #medicine study questions and #pathways
Cofiwch ymweld a'n gwefan newydd isod i ddarganfod popeth sydd na i wybod am Sesiwn Meddygon Teulu Ysgolion Gogledd Cymru. https://gpschools.wixsite.com/gpschoolssession #meddygonteulu #meddygaeth #sesiwnmeddygonteuluysgoliongogleddcymru #ehangugorwelion #dilemasmoesol #cyfweliadau #datganiadpersonol #rcgp #ucas #ucat #ukcat #bmat #colegcymraeg
Mae’r gwaith caled wedi dechrau eto i’n #llysgenhadon Mae @chelsie.walters yn astudio #meddygaeth yn @prifysgolcdydd a @llioalun yn astudio @pdctheatradrama @de_cymru Pob hwyl i chi! #llysgennad #colegcymraeg #bywydmyfyriwr #dyddyfodoldi #instatakeover
@sarawhittam o'r @colegcymraeg @prifysgolCdydd yn siarad i ffrwd Gymraeg #sesiwnmeddygonteuluysgoliongogleddcymru am bethau fel datganiadau personol, cyfweliadau, '' MMIs'' a'r broses o ymgeisio i gwrs #meddygaeth.
Dechrau gwych i #sesiwnmeddygonteuluysgoliongogleddcymru yma yn @VenueCymru. Meddygon teulu yn ysbrydoli disgyblion ysgol drwy siarad am eu swyddi. Rwan wedi symyd ymlaen i'r darn am sgiliau cyfathrebu a dilemas moesol meddygaeth teuluol. #ehangugorwelion #meddygaeth
Cofrestru ar gyfer #sesiwnmeddygonteuluysgoliongogleddcymru yn #venuecymru 20.9.18 yn cau wythnos i heddiw. Mae croeso i ddisgyblion B11-13 ymuno a ni. I gofrestru rhaid gyrru e-bost i gpschoolssession@gmail.com. Diolch. #meddygaeth #meddygonteulu #doctoriaidyfory #gogleddcymru
Dyma @chelsie.walters yng Nghaerdydd!! Mae hi’n edrych ymlaen at yr @eisteddfod @caerdydd2018 Ydych chi?! Dewch i #stondin137 i’n gweld! Bydd Chelsie yno ambell ddiwrnod hefyd! #llysgennad #meddygaeth @prifysgolcdydd #colegcymraeg
#nhscymru70 Penblwydd Hapus GIG ! @manonwilliamsx @Chelsie.walters @cangenbangor #prifysgolbangor #prifysgolcaerdydd #nyrsio #meddygaeth #sgiliaucymraeg #dyddyfodoldi #llysgenhadon
Cofiwch fwcio eich lle yn #sesiwnmeddygonteuluysgoliongogleddcymru yn fuan, gan fod llefydd yn brysur fynd. Y cyntaf i'r felin gaiff falu yw hi. Diolch yn fawr. #meddygaeth #ehangumynediad #coleg #prifysgol #gogleddcymru #meddygonteulu #rcgp #ysgolion #iechyd #gyrfaoeddcymru #rhwydwaithseren #colegcymraegcenedlaethol #meddygongogleddcymru #bcuhb
Dyma grŵp o Flwyddyn gyntaf #meddygaeth #prifysgolcaerdydd ar ol eu achos olaf. #caerdydd #cymraeg a phawb yma wedi derbyn #ysgoloriaethcolegcymraeg #astudio #prifysgol #cymru Mae ein #llysgennad @chelsie.walters yn un o’r criw efyd 😃
Cyfres newydd #doctoriaidyfory!!!@s4cymru @prifysgolcdydd @cardiffuni #meddygaeth ✔️💉🌡💊 Mae modd dal lan http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p05jm509
Dyma Manon a Gwenllian pan oeddynt yn mwynhau yn Eisteddfod Môn yn ddiweddar! Bellach maent yn edrych mlaen i ddathlu dychwelyd i @prifysgolcdydd i astudio ac wrth gwrs joio!! Pob lwc ferched! #astudio #prifysgol #dyddyfodoldi #stondin #hwyl #iechydda #ygyfraith #meddygaeth
Mae Dr Kate Chapman o’r Ysgol Feddygaeth wedi ennill Gwobr Lush werth £10,000 i roi terfyn ar brofi ar anifeiliaid. Enillodd Dr Chapman o Ben-y-bont ar Ogwr y wobr Ymchwiliwr Ifanc ar gyfer datblygu prawf a allai o bosib cyfrannu at y gwaith o ddisodli’r arbrawf canser dwy flynedd ar gnofilod. Mae’r prawf yn defnyddio cyfuniad o gelloedd dynol iach ac amrywiaeth o gemegolion profi, gan gynnwys cemegolion sy’n debyg i alcohol ac oestrogen, i asesu a oes gan y cemegolion hyn y potensial i achosi canser. Gobeithir y bydd y system newydd hon yn arwain at brofi diogelwch cemegolion effeithiol heb ddefnyddio anifeiliaid yn y dyfodol. Ar ôl derbyn y wobr yn seremoni wobrwyo Gwobr Lush yn Llundain yr wythnos diwethaf, meddai Dr Chapman: “Rwyf wrth fy modd fy mod wedi ennill gwobr Ymchwilydd Ifan Gwobr Lush. Bydd y wobr ariannol yn fy ngalluogi i barhau â’r gwaith ymchwil rwy’n ei wneud er mwyn rhoi terfyn ar brofi ar anifeiliaid.” #prifabertawe #ysgolfeddygaeth #meddygaeth #gwobrlush #ymchwil #ymchwilabertawe #lush #lushprize #anifeiliaid
Mae Dr Kate Chapman o’r Ysgol Feddygaeth wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Lush werth £10,000 i roi terfyn ar brofi ar anifeiliaid. Mae Dr Chapman o Ben-y-bont ar Ogwr, wedi’i henwi yng nghategori Ymchwiliwr Ifanc y Wobr ar gyfer datblygu prawf a allai o bosib gyfrannu at y gwaith o ddisodli’r arbrawf canser dwy flynedd ar gnofilod. Mae’r prawf yn defnyddio cyfuniad o gelloedd dynol iach ac amrywiaeth o gemegolion profi, gan gynnwys cemegolion sy’n debyg i alcohol ac oestrogen, i asesu a oes gan y cemegolion hyn y potensial i achosi canser. Gobeithir y bydd y system newydd hon yn arwain at brofi diogelwch cemegolion effeithiol heb ddefnyddio anifeiliaid yn y dyfodol. Cyhoeddir yr enillwyr ddydd Gwener 11 Tachwedd yng Nghinio Dyfarniadau Gwobr Lush 2016 yn Llundain. #prifabertawe #ysgolfeddygaeth #meddygaeth #gwobrlush #ymchwil #ymchwilabertawe
Teaching the mini me ECGs 💓 @saskiaphillips123 #medicalscience #sister #science #biology #medicine #addysg #levelaua #chwaer #meddygaeth #gwyddoniaeth #alevels
Mae’r myfyrwyr yn cael profiad gwaith yng nghefn gwlad Cymru. The medical students experience work in Wales’ rural areas. #doctoriaidyfory Nos Fawrth/Tuesday, 8.25 #juniordoctors #meddygonteulu #medicine #meddygaeth #cardiffuniversity #schoolofmedicine

Loading