Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#lokalniplanakcije

Posts tagged as #lokalniplanakcije on Instagram

2 Posts

Položaj LGBT osoba u Bijelom Polju biće unaprijeđen kroz lokalni akcioni plan  Unaprijeđeno društveno prihvatanje LGBT osoba kroz snažniju institucionalnu i podršku građana/ki u ostvarivanju njihovih prava, jedan je od strateških ciljeva Lokalnog akcionog plana za unapređenje kavliteta života LGBT lica za 2019. godinu, o kojem se raspravljalo danas na devetom skupštinskom zasijedanju. Naime, na dnevnom redu sjednice SO Bijelo Polje našao se i Predlog Lokalnog akcionog plana za unapređenje kavliteta života LGBT lica za 2019. godinu, koji je jednoglasno podržan od strane odbornika.  Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me  #sjednicasobp #lokalniparlament #sjednica #skupstina #lokalniplanakcije #unapredjenjekvalitetazivota#radnagrupa #lgbt #lgbtpopulacija #unapredjenodrustvenoprihvatanja #sporazumosaradnji #koordinatorkaradnegrupe #bijelopolje #radiobijelipolje
Panel diskusija o pravima, potrebama, položaju, ali i obavezama osoba sa invaliditetom, održana je danas u udruženju „Elipsa“, u okviru projketa „U potrazi za...“. Naime, osobe sa invaliditetom, zaposlene u udruženju „Elipsa“, preko projekta „Jačanje kapaciteta OSI“, odlučile su da same osmisle novi projekat, čiji je jedan segment i potraga za informacijama, koje direktno mogu uticati na kvalitet njihovog života.  #elipsa #paneldiskusija #osi #idkartice #jacanjekapacitetaosi #upotraziza #upotrazizainformacijama #lokalniplanakcije #fondzdravstva #biroradabijelopolje #profesionalnarehabilitacija #bijelopolje #radiobijelopolje