Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#llyfrau

Posts tagged as #llyfrau on Instagram

1.045 Posts

Testunau clasurol ail-law. Cysylltwch os oes diddordeb, dyn ni bob amser yn hapus i bostio 📚📮 #llyfrau #darllen #cymraeg #aillaw #secondhandbooks #welshbooks #welsh #independentbookshop #cantamilolyfrau #whitchurchroad #caerdydd #cardiff #cymru #wales
It’s ‘Merchandise Monday’ at the library shop! Check out our new gorgeous goodies that are now available at #swanseacentrallibrary ! Great gifts for Mother’s Day! #swansealibraries #lovelibraries #discovermore #books #bookstagram #librariesofinstagram Mae'n 'Ddydd Llun Nwyddau' yn siop y llyfrgell! Cymerwch gip ar ein nwyddau newydd hyfryd sydd bellach ar gael yn #llyfrgellganologabertawe ! Anrhegion perffaith ar gyfer Sul y Mamau! #llyfrgelloeddabertawe #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau
YN GALW POB LLYFRBRYF! 📚 Chae Strathie: Surviving Ancient Egypt 📚 Neuadd Ddinas, Ystafell D 📚 Sul, 31 Mawrth - 14:00 Efallai bod bywyd yn yr hen Aifft yn swnio fel petai’n llawer o hwyl, gyda’r holl byramidiau anhygoel a’r tywydd heulog godidog, ond yn llyfr newydd yr awdur arobryn Chae Strathie, byddwch yn darganfod ei fod mewn gwirionedd yn eitha’ caled! http://ow.ly/MsEu50lumzP @nosycrow #gŵylllênplant #caerdydd #llyfrauplant #llyfraucymraeg #llyfrau #plant
15% i ffwrdd ar llyfrau i gyd heddi yn unig🌟 • • • • • #cymru #llyfrau #sel #sale #wales #books
If you could write a letter to a fictional character, what would you say and why? Why not pick up a lovely card from our library shop and post it to someone special. #swansealibraries #lovelibraries #discovermore #books #bookstagram #librariesofinstagram Os gallech chi anfon llythyr at gymeriad ffuglennol, beth fyddech chi'n ei ddweud a pham? Beth am ddewis cerdyn hyfryd o siop y llyfrgell a'i anfon at rywun arbennig? #llyfrgelloeddabertawe #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau
YN GALW POB LLYFRBRYF! 📚 Yn cyflwyno ‘Tiger Lilly’ gyda @gwenmillward 📚 Neuadd y Ddinas, Ystafell C 📚 Sul, 31 Maw - 12:00 Aiff Lily ar goll gyda Theigr hoffus ond drwg iawn, a gyda’i gilydd cawn nhw lawer o hwyl yn stompio, neidio a mynd yn wyllt nes i’r Teigr fynd yn rhy bell. http://ow.ly/ajbs50lsJTV @EgmontUK #caerdydd #gŵylllênplant #llyfrauplant #llyfraucymraeg #llyfrau #plant
Nid yn unig y mae’n ddiwrnod Sant Ffolant heddiw, ond mae hefyd yn Ddiwrnod Rhyngwladol Rhoi Llyfr!📚Ry’n ni’n rhannu’r #cariad 😍trwy gynnig y #llyfrau arbennig hyn i berson lwcus!Dilynwch a hoffwch y neges hon am gyfle i #ennill. #santffolant #bookgivingday #carudarllen #internationalbookgivingday #bookgiving #carullyfrau #caruti
📚 📚 📚 Ymunwch â'r athro, y sgriptwr a'r awdur Huw Davies wrth iddo ddarllen o'i stori antur gyffrous Sgramblo. Sul, 31 Mawrth - 11:00 Stori Caerdydd, Ystafell Ddysgu https://www.cardiffkidslitfest.com/cy/digwyddiadau/huw-davies/ @fireflypress #llyfrau #llyfrauplant #llyfraucymraeg #plant
It’s #valentinesday ! Love is in the air… Here are our top romantic reads for Valentine’s Day. Or if you haven’t got a date for the night then spend some quality time with us at your local library, where Christian Grey, Mr Rochester, Katniss and Arwen are waiting for you. #swansealibraries #lovelibraries #discovermore #books #bookstagram #librariesofinstagram Mae'n Ddydd #sanffolant ! Ydych chi'n teimlo'n gariadus... Dyma'n hoff lyfrau rhamantus ar gyfer Dydd San Ffolant. Neu, os nad oes gennych gariad ar gyfer y noson yna dewch i dreulio amser gyda ni yn eich llyfrgell leol, lle bydd Christian Grey, Mr Rochester, Katniss ac Arwen yn aros amdanoch. #llyfrgelloeddabertawe #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau
I intended to study a little bit in the library for my upcoming Norskprøve exam. However, Irish myths, Welsh landscapes and mysteries of ancient Egypt were all exceptionally appealing to me. So instead fulfilling my plan, I borrowed as many books as I could carry in my bag and went home trying to decide which I should read first. Ro'n i'n bwriadu astudio typin bach yn y llyfrgell ar gyfer fy arholiad Norskprøve. Ond roedd chwedloniaeth gwyddeleg, tirluniau cymreig ynghyd â chyfrinachau'r Hen Aifft i gyd yn eithriadol o apelgar i fi. Felly yn lle cyflawni fy nghynllun, ces i fenthyg cymaint llyfrau â oedd e'n bosib i fi eu cario yn fy mag ac es i adre wrth drio penderfynu pa un y dylwn i'w darllen gyntaf. #bookworm #celtic #wales #irishmyths #celticmyths #travelling #ancientegypt #egypt #books #llyfrau #leabhair #darllen #yrhenaifft #folktales #cymru #éire
📚 📚 📚 📚 📚 YN GALW POB LLYFRBRYF! Amser Stori gyda'r Gruffalo yn #gŵylllênplant #caerdydd Oriel yr Hen Lyfrgell Sul 31 Mawrth @ 11:00 & 13:00 Dewch i ddathlu pen-blwydd Gruffalo yn 20 oed gyda ni! Ymunwch â ni am ddigwyddiad adrodd stori clasurol gyda gweithgareddau ac ymddangosiad gan eich hoff anghenfil - y Gruffalo ei hun! http://www.cardiffkidslitfest.com/cy/ #llyfrauplant #llyfraucymraeg #llyfrau #plant
📚 📚 📚 📚 📚 YN GALW POB LLYFRBRYF! Sesiwn Stori a Symud Atebol yn #gŵylllênplant #caerdydd Neuadd y Ddinas, Ystafell C Sul 31 Mawrth @ 10:00 Dewch i fwynhau sesiwn rhyngweithiol llawn hwyl gyda’r actores, Ffion Wyn Bowen. Croeso arbennig i rieni sy’n dysgu Cymraeg. http://www.cardiffkidslitfest.com/cy/ #llyfrau #llyfrauplant #llyfraucymraeg #plant
We want to know what you think about some of our lovely books. Our book review board is brimming with customer’s opinions so why not add yours! #swansealibraries #lovelibraries #discovermore #books #bookstagram #librariesofinstagram Rydym ni am glywed eich barn am rai o'n llyfrau hyfryd. Mae ein bwrdd adolygu llyfrau yn llawn sylwadau benthycwyr felly beth am ychwanegu eich rhai chi? #llyfrgelloeddabertawe #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau
Join us at Central Library on Valentine’s Day ‪at 12pm‬ to enjoy the sounds of live harpist Zoe Anderton. Why not pick up a last minute card for your Valentine while you're here!  #valentinesday #swansealibraries #lovelibraries #discovermore #books #bookstagram #librariesofinstagram Ymunwch â ni yn y Llyfrgell Ganolog ar Ddydd San Ffolant am ‪12pm‬ i fwynhau seiniau telynores fyw, Zoe Anderton. Gallwch brynu cerdyn munud olaf ar gyfer eich cariad pan fyddwch yma!  #sanffolant #llyfrgelloeddabertawe #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau
To live will be an awfully big adventure.’ Peter Pan, #jmbarrie. #yearofadventure Who is the most exciting fictional character that was ever created and why? #supportyourlocallibrary #swansealibraries #lovelibraries #discovermore #books #bookstagram #librariesofinstagram 'Bydd byw yn antur enfawr.' Peter Pan, #jmbarrie. #blwyddynantur Pwy yw'r cymeriad ffuglennol mwyaf cyffrous erioed a pham? #cefnogwcheichllyfrgellleol #llyfrgelloeddabertawe #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau
Bagiau llyfrau Archebwch efo unrhyw enw a gallwn roi llun bach arno! £6.50 Mwy o lowiau ar gael neu gallwn archebu rhai gwahanol ! I archebu gadewch neges / gadael neges ar 07794481416/ yn y siop Gallwn hefyd eu postio #bag #llyfrau #personol #cymru #enw #ar #fag #pwyth #pistyll #pwythpistyll #pwllheli #anrheg #cymraeg #cymru #welsh #gift #gifts #wales
Wow! Check out some of these fabulous new books that are now on our shelves! Think of the money you save by borrowing from your local library rather than buying! #swansealibraries #lovelibraries #discovermore #books #bookstagram #librariesofinstagram Waw! Cymerwch gip ar rai o'r llyfrau gwych hyn sydd bellach ar gael ar ein silffoedd! Meddyliwch am yr holl arian y byddwch yn ei arbed drwy fenthyca o’ch llyfrgell leol yn hytrach na phrynu! #llyfrgelloeddabertawe #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau
When was the last time you did something for the first time? Take inspiration from these books and try something new. #yearofadventure #supportyourlocallibrary #swansealibraries #lovelibraries #discovermore #books #bookstagram #librariesofinstagram Pryd oedd y tro diwethaf i chi wneud rhywbeth am y tro cyntaf? Cymerwch ysbrydoliaeth o'r llyfrau hyn a rhowch gynnig ar rywbeth newydd. #blwyddynantur #cefnogwcheichllyfrgellleol #llyfrgelloeddabertawe #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau
#repost @llyfrau.cymru (@get_repost) ・・・ Pob lwc i Gymru yn erbyn yr Eidal pnawn ‘ma!🙏🏻🏈🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇮🇹 #cymru #6gwlad #itavwal #6gwlad2019 #rygbi #rygbicymru #gwladgwlad #llyfrau #llyfrauplant #llyfraurygbi #nanog @siop_nanog
📚 📚 📚 📚 📚 YN GALW POB LLYFRBRYF! Trwy Fy Llygaid Fi gyda Jon Roberts yn #gŵylllênplant #caerdydd Oriel Yr Hen Lyfrgell Sad 30 Mawrth @ 16:00 Croeso i fyd Kya, sy’n hoffi rhedeg, darllen a bwyta hufen â. Dyma lyfr lluniau calonogol sy’n disgrifio bywyd bob dydd plentyn ag awtistiaeth. http://www.cardiffkidslitfest.com/cy/ @Graffeg #llyfrau #llyfrauplant #plant
‘We are not the makers of history. We are made by history.’ – MLKJ. Sometimes to dream about the future we need to learn about the past. Why not book a session on our Family History Surgeries and discover relatives that may have changed the world? #swansealibraries #lovelibraries #discovermore #books #bookstagram #librariesofinstagram 'Nid ni sy'n creu hanes. Mae hanes yn ein creu ni.' - MLKJ. Weithiau er mwyn breuddwydio am y dyfodol, mae'n rhaid i ni ddysgu am y gorffennol. Beth am drefnu sesiwn yn ein Cymorthfeydd Hanes Teulu a darganfod perthnasau a allai fod wedi newid y byd? #llyfrgelloeddabertawe #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau
Convenience Store Woman (@portobellobooks ) by @sayaka_murata_ ⠀⠀ Keiko loves her job. She excels at it and enjoys it. But for her family, friends and wider society, it’s unaccaptable for a 36 year old to work part time at a convenience store. ⠀⠀ This short novel, translated from Japenese by Ginny Tapley Takemori, questions what’s expected of us and what is considered normal by society. The novel has been compared to Eleanor Oliphant is Completey Fine, and there are similarities, but I found Keiko less endearing than Eleanor. Keiko is an awkward, lonely protagonist trying to blend into and understand society whilst trying to grasp why others want to ‘cure’ her as she describes it. ⠀⠀ I thoroughly enjoyed the portrayal of modern Japenese culture and life, her thoughts on being a woman and her musings on the nature of friendships. ⠀⠀ ⭐️⭐️⭐️ ⠀⠀ #currentlyreading #book #bookreview #currentread #whatimreading #bibliophile #bookstagram #booknerd #bookworm #lovebooks #reading #llyfrau #darllen #adolygiad #sadwrn #saturday #saturdayreading #rainysaturday #bwrwglaw #ipreview @preview.app
Pob lwc i Gymru yn erbyn yr Eidal pnawn ‘ma!🙏🏻🏈🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇮🇹 #cymru #6gwlad #itavwal #6gwlad2019 #rygbi #rygbicymru #gwladgwlad #llyfrau #llyfrauplant #llyfraurygbi
‘A library in the middle of a community is a cross between an emergency exit, a life-raft and a festival. They are cathedrals of the mind; hospitals of the soul; theme parks of the imagination. On a cold rainy island, they are the only sheltered public spaces where you are not a consumer, but a citizen instead.’ – Caitlin Moran #supportyourlocallibrary #swansealibraries #lovelibraries #discovermore #books #bookstagram #librariesofinstagram 'Mae llyfrgell yng nghanol y gymuned yn gyfuniad o allanfa argyfwng, rafft achub a gŵyl. Maent yn gadeirlannau'r meddwl; ysbytai'r enaid; parciau thema'r dychymyg. Ar ynys oer a glawog, y rhain yw'r unig fannau cyhoeddus cysgodol lle rydych yn ddinesydd yn hytrach nag yn ddefnyddiwr.' - Caitlin Moran #cefnogwcheichllyfrgellleol #llyfrgelloeddabertawe #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau
Meddwl am lyfrau i’w darllen yn y dosbarth. Dach chi wedi darllen @llyfrauamdani ? Pa lyfrau dach chi wedi mwynhau? #llyfrau #books // #dosbarthcymraeg #welshclass // #dysgucymraeg #learnwelsh // #tiwtorcymraeg #welshtutor 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
📚 📚 📚 📚 📚 YN GALW POB LLYFRBRYF! Gweithdy Stori a Chrefft Maes y Mes gyda Nia Gruffydd yn #gŵylllênplant #caerdydd Neuadd y Ddinas, Ystafell C Sad 30 Mawrth @ 16:00 Sesiwn hwyliog am gyfres Maes y Mes. Dewch i wrando ar Nia Gruffydd yn sôn am ei chyfres o bedair straeon am y tylwyth teg sy’n byw yng nghoedwig Maes y Mes. http://www.cardiffkidslitfest.com/cy/ @y_lolfa #llyfrau #llyfrauplant #plant
💘 Welsh actor Luke Evans - who starred as Gaston in the remake of Beauty and the Beast - will read the bedtime story on CBeebies this Valentine's Day. . But it won't be a 'tale as old as time' that gets Luke snuggled up with his teddy. He'll be reading ‘I Love You Already’ by Jory John and illustrated by Benji Davies. . It's a story about Bear who loves nothing more than relaxing on his own but his best friend, Duck, has different ideas. . In a statement Luke said: “Filming CBeebies Bedtime Stories was such a pleasure - what a fun experience! I’m so pleased to bring these books to life for families all across the UK, and of course all my family’s and friend’s kids, and my own awesome godchildren.” . . . #reading #childrensbooks #illustration #welsh #actor #wales #tv #cbeebies #bbc #bookstagram #cymru #llyfrau
It’s #childrensmentalhealthweek. Here are some books that may help you make informed choices and discussions with challenging issues. #swansealibraries #lovelibraries #discovermore #books #bookstagram #librariesofinstagram Mae'n #wythnosiechydmeddwlplant. Dyma rai o'r llyfrau sy'n gallu eich helpu chi i wneud penderfyniadau gwybodus a chael trafodaethau am faterion heriol. #llyfrgelloeddabertawe #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau
YN GALW POB LLYFRBRYF! Caru darllen, ysgrifennu a bod yn chreadigol? Yna gwnewch yn siŵr eich bod yn ymuno â ni ar gyfer Gŵyl Llên Plant Caerdydd, sydd yn ddod y Gwanwyn hwn, lle byddwch yn dod o hyd i.... Ade Adepitan Lucy Worsley Huw Aaron Lucy Owen Yn ogystal â amser stori gyda'r Gruffalo a gweithdy gwych i dynnu eich Beano eich hun ... a llawer mwy! Edrychwch ar ein awgrymiadau wych i gael y gorau o ddarllen gyda'ch llyfrbryfed bach gyda'n canllaw defnyddiol isod. Tocynnau ar werth nawr o www.cardiffkidslitfest.com/cy/ #gŵylllênplant #caerdydd #llyfrau #llyfrauplant #plant #llyfraudrosgymru
Magical Harry Potter Evening Crafts, stalls, games & more... Muggles Welcome #harrypotterbooknight #harrypotter #swanseacentrallibrary #lovelibraries #discovermore #books #bookstagram #librariesofinstagram Noson Harry Potter Hudol Crefftau, stondinau, gemau a mwy… Croeso i bob ‘muggle’ #nosonllyfrauharrypotter #llyfrgellganologabertawe #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau
T.C.Boyle im Sendesaal des #rbb präsentiert von #radioeins #boyle #book #daslicht #read #livres #lire #sách #bøker #boeke #llyfrau
Bargeinion i blant a phobl ifanc - 50% i ffwrdd ar deiylau penodol - ewvh am sbec ar ein gwefan nawr! www.na-nog.com #nanog #llyfrauiblant #llyfrau #bargen #bargeinion #welshbooks #bargains #yagym
Working on @llandeilolitfest programme , nearly there Bron a bod yno, #hwylllenllandeilo 25-28 Ebrill/April #crazypaving 🤠 #books #llyfrau @llencymru_litwales @visitwales @discovercarms @love_llandeilo
📚 📚 📚 📚 📚 Ade Adepitan and his Amazing Ade-ventures! yn #gŵylllênplant #caerdydd Neuadd y Ddinas, Y Neuadd Isaf Dydd Sadwrn 30 Mawrth @ 15:00 Dewch i gwrdd â’r Paralympiad a’r cyflwynydd teledu Ade Adepitan i glywed am ei lyfr newydd cyffrous, Ade’s Amazing Ade-ventures: Battle of the Cyborg Cat. http://www.cardiffkidslitfest.com/cy/ @StudioBooks #llyfrau #llyfrauplant #plant
Muggles are you ready for ‪07.02.2019 5:30pm-7:30pm‬? #harrypotterbooknight #harrypotter  #swanseacentrallibrary #lovelibraries #discovermore #books #bookstagram #librariesofinstagram Yn galw ar bawb sy’n hoff o hud a lledrith – ydych chi’n barod ar gyfer ‪07.02.2019 5.30pm-7.30pm‬? #llyfrgellganologabertawe #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau
Harry Potter Book Night ‪Thursday 7th February‬ ‪5.30-7.30pm‬ Swansea Central Library #harrypotterbooknight #harrypotter #swanseacentrallibrary #lovelibraries #discovermore #books #bookstagram #librariesofinstagram Noson Llyfrau Harry Potter Nos Iau 7 Chwefror ‪5.30pm-7.30pm‬ Llyfrgell Ganolog Abertawe #nosonllyfrauharrypotter #llyfrgellganologabertawe #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau
Vorfreude - T. C. Boyle liest am Montag im großen Sendesaal des rbb #tcboyle #rbb #radioeins #lesung #vorfreude #book #lesen #weekend #wassermusik #boyle
In the worlds within books there are countless destinations. #narnia, #krypton, #hogwarts or #oz? Where will your library card take you? #yearofadventure #supportyourlocallibrary #lovelibraries #discovermore #books #bookstagram #librariesofinstagram Yn y bydoedd mewn llyfrau mae'r cyrchfannau'n ddiddiwedd. #narnia, #krypton, #hogwarts neu #oz? Ble bydd eich cerdyn llyfrgell yn eich arwain chi? #blwyddynantur #cefnogwcheichllyfrgellleol #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau
📚 📚 📚 📚 📚 Lauren a Jenny’n cyflwyno The Girls! yn #gŵylllênplant #caerdydd Sad 30 Mawrth @ 14:00 - Neuadd y Ddinas, Ystafell C Tynnwch luniau gyda Lauren a Jenny a chreu eich hanesion eich hunain am gyfeillgarwch sy’n parhau drwy’r oesau. http://www.cardiffkidslitfest.com/cy/ @littletigerbooks #llyfrauplant #llyfrau #plant
Siani Flewog gan Ruth Richards (@y_lolfa ) ⠀⠀ Darlunio’r dylanwad cafodd bumed Marcwis Môn ar gymuned Llanedwen a wna Ruth Richards yn Siani Flewog. Ar ôl clywed yr awdures yn sôn am y Maecwis mewn sesiwn yn Eisteddfod Môn 2017 roeddwn i’n edrych ymlaen at ddarllen clamp o nofel hanesyddol. Serch hynny, nid dyna a gawn yma. Cymeriad ymylol yw’r Marcwis ei hun ac Annie, merch leol, yw’r prif gymeriad. Dylanwad y Marcwis ar unigolion fel Annie yw testun y nofel wrth i’w fywyd lliwgar, herfeiddiol a chwareus rhyddhau Annie, ac eraill, o ddisgwyliadau ceidwadol y cyfnod. Mae Annie, a’r cast ehangach, yn hoffus a’r ysgrifennu, fel y disgwylir gan Ruth Richards, yn gywrain a chrefftus. ⠀⠀ ⭐️⭐️💫 ⠀⠀ Siani Flewog by Ruth Richards ⠀⠀ The 5th Marquis of Anglesey is the subject of Siani Flewog by Ruth Richards. Although he isn’t the protagonist, his influence is all encompassing. Annie from Llaneden is the focus of the novel and the novel follows how the Marquis’ colourful, elaborate and queer character helps her to free herself from society’s conservative shackles. Annie, and the wider cast are likeable and Richards’ writing, as expected, is excellent. ⠀⠀ ⭐️⭐️💫 ⠀⠀ #currentlyreading #book #bookreview #currentread #whatimreading #bibliophile #bookstagram #booknerd #bookworm #lovebooks #reading #llyfrau #darllen #adolygiad #snow #snowday #eira #sadwrn #saturday #saturdayreading ⠀⠀ #ipreview @preview.app
📚 📚 📚 📚 📚 Goresgyn Ofnau gyda Katie a Kevin Tsang yn #gŵylllênplant #caerdydd Sad 30 Mawrth @ 13:00 - Neuadd y Ddinas, Ystafell D Ymunwch â Katie a Kevin Tsang am y digwyddiad hwyl, di-fraw hwn. http://www.cardiffkidslitfest.com/cy/ @egmontpublishinguk #llyfrauplant #llyfrau #plant
They’ve announced the longlist for the £30,000 Dylan Thomas Prize (announced yesterday, actually. Keep up, Huw.) . The list includes a Costa short story award winner (Zoe Gilbert) and Guy Gunaratne whose book ‘In Our Mad and Furious City’ also made the longlist for the Man Booker Prize. . Eight women and four men are on the list. . There are eight novels, two short story collections and two poetry collections on there. . Shortlist will he announced 2 April and the prize awarded 16 May. . It’s run by Swansea University and is awarded to the best published literary work by an author aged 39 or under. . #book #books #prize #literature #wales #cymru #llyfrau #llenyddiaeth #swansea #abertawe
Mae’n fis Chwefror o’r diwedd!😅Bachwch gopi o #llyfrymis!📚 #carudarllen #llyfraurmis #llyfrau #llyfraucymraeg #llyfrauplant
• Eleanor Oliphant is Completely Fine • Gail Honeyman • . . Nofel sy’n archwilio unigedd mewn cymdeithas mewn ffordd wahanol a sensitif. Mae Gail Honeyman yn pendilio rhwng y dwys a’r doniol wrth i ni ddysgu falle nad yw Eleanor yn ‘completely fine’. Cymeriadau cynnes a gwych mewn nofel sydd ddim yn osgoi pynciau mwy tywyll chwaith. . . A novel that makes us look at loneliness in our society in a different way. Gail Honeyman flips expertly between the hilarious and the heavy as we learn that Eleanor might not be “completely fine”. A novel that doesn’t shy away from hard topics, but all the while filled with brilliant warm characters. Please can Raymond be my friend too? . . @harpercollinsuk . . Linc yn y bio . #blogdarllen #blogcymraeg #llyfrau #darllen #carudarllen #bookblog #bookstagram #readersofinstagram
Save the date - something wicked, something magical, this way comes! ‪07.02.2019‬ #harrypotterbooknight #harrypotter #swanseacentrallibrary #lovelibraries #discovermore #books #bookstagram #librariesofinstagram Nodwch y dyddiad – mae rhywbeth hudol ar ddod! ‪07.02.2019‬ #llyfrgellganologabertawe #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau
Some of the best adventures start with ‘Once upon a time…' #fairytales #yearofadventure #lovelibraries #discovermore #books #bookstagram #librariesofinstagram
mae rhai o'r anturiau gorau yn dechrau gyda'r geiriau, 'Amser maith yn ôl...' #straeontylwythteg #blwyddynantur #llyfrgellganologabertawe #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau
Murder on the Orient Express and a blue bath 😌
📚 📚 📚 📚 📚 Bad Nanna gyda Sophy Henn yn #gŵylllênplant #caerdydd Sad 30 Mawrth @ 11:00 - Neuadd y Ddinas, Ystafell D Dewch i gwrdd â chreawdwr, awdures a dylunydd Bad Nana, @sophyhenn. Mae Bad Nana’n nain ddrygionus sydd yn gwneud pob math o ddireidi. http://www.cardiffkidslitfest.com/cy/ @HarperKidsUK #llyfrau #llyfrauplant #plant
‘Actually the best gift you could have given her was a lifetime of adventures…’ #lewiscarroll. Get your family down to the library and sign up everyone for a million adventures! #supportyourlocallibrary #swansealibraries #lovelibraries #discovermore #books #bookstagram #librariesofinstagram 'Yn wir, yr anrheg orau gallech chi wedi'i rhoi iddi hi oedd bywyd o anturiau...' #lewiscarroll Ewch â'ch teulu i'r llyfrgell a chofrestrwch bawb am filiynau o anturiau! #cefnogwcheichllyfrgellleol #llyfrgelloeddabertawe #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau
Did you know that Swansea Central Library now sell these lovely gifts? Why not pop down and see for yourself? #supportyourlocallibrary #swansealibraries #lovelibraries #discovermore #books #bookstagram #librariesofinstagram Wyddech chi fod Llyfrgell Abertawe bellach yn gwerthu'r rhoddion hyfryd hyn? Beth am alw heibio i weld drosoch chi'ch hun? #cefnogwcheichllyfrgellleol #llyfrgelloeddabertawe #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau
‘The only thing that you ABSOLUTELY have to know is the location of the library.’ – #alberteinstein. #swansealibraries #lovelibraries #discovermore #books #bookstagram #librariesofinstagram 'Yr unig beth sy'n HANFODOL i chi ei wybod yw lleoliad y llyfrgell.' - #alberteinstein #llyfrgelloeddabertawe #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau
📚 📚 📚 📚 📚 ABC of Opera: Baroque yn #gŵylllênplant #caerdydd Sad 30 Mawrth @ 12:00 & 14:00 - Oriel yr Hen Lyfrgell Ewch ar daith ryngweithiol gyffrous wrth i chi gael eich cyflwyno i fyd hudol opera. http://www.cardiffkidslitfest.com/cy/digwyddiadau @graffegbooks #llyfrau #llyfrauplant #plant
Paratowch i rannu’r hud! Mae Noson Llyfrau Harry Potter, noson fwyaf hudolus y flwyddyn, yn dychwelyd ddydd Iau, 7 Chwefror. Bydd noson i ddathlu hoff ddewin pawb, Harry Potter, yn cael ei chynnal yn Llyfrgell Wrecsam ddydd Iau 7 Chwefror, rhwng 3 a 6pm! Dolen cyswllt yn y bio 👆👆👆 @wrexhamlibrary #harrypotter #wrecsam #llyfrgell #llyfrgellwrecsam #darllen #darllenwch #llyfrau
It’s #burnsnight so why not celebrate Robert Burns birthday with Scottish authors at your side to sing ‘Auld Lang Syne’. #swansealibraries #lovelibraries #discovermore #books #bookstagram #librariesofinstagram Mae'n #nosonburns felly beth am ddathlu penblwydd Robert Burns gydag awduron o'r Alban wrth eich ochr i ganu 'Auld Lang Syne'. #llyfrgelloeddabertawe #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau
Chwilio am gloriau diddorol yn y celloedd gyda’n harbenigwr llyfrau cynnar! 📚🤓📚 Rummaging around the cells for interesting covers with our early books expert! #library #llyfrgell #archive #archif #libraries #llyfrgelloedd #aberystwyth #wales #cymru #lovelibraries #carullyfrgelloedd #archiving #archifo #librarylife #photography #ffotograffiaeth #bookstagram #book #libraryshelfie #llyfr #llyfrau
Dydd Santes Dwynwen hapus i chi gyd! ❤️🥰 #carudarllen #cariad #caruti #dyddsantesdwynwen #dwynwen #llyfrau
📚 📚 📚 📚 📚 Fables from the Stables gyda Gavin Puckett yn #gŵylllênplant #caerdydd Sad 30 Mawrth @ 12:00 - Neuadd y Ddinas, Ystafell C Ymunwch â Gavin wrth iddo drafod ei hanesion ceffylau gwirion a’r ysbrydoliaeth y tu cefn iddynt. Bydd gemau a rhyngweithio â’r gynulleidfa yn sicr, a digonedd o odli a lol i bawb! http://www.cardiffkidslitfest.com/cy/ #llyfrau #llyfrauplant #plant
‘The more that you read, the more things you’ll know. The more that you learn the more places you’ll go.’ – #drseuss. What weird and wonderful places do you go to read your books? #yearofadventure #swansealibraries #lovelibraries #discovermore #books #bookstagram #librariesofinstagram 'Trwy ddarllen mwy, cewch wybod mwy. Trwy ddysgu mwy, cewch fynd i fwy o leoedd.' - #drseuss. I ba leoedd rhyfedd a rhyfeddol ydych chi'n mynd i ddarllen eich llyfrau? #blwyddynantur #llyfrgelloeddabertawe #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau
📚 📚 📚 📚 📚 YCHWANEGWYD SESIWN NEWYDD! Drygioni a Dirgelwch yn Nyffryn Moomin yn #gŵylllênplant #caerdydd Sad 6 Ebrill @ 13:00 & 16:00 - Neuadd y Ddinas, Ystafell C Darganfyddwch fyd lle mae unrhyw beth yn bosibl. Gwnewch yn siwr eich bod yn pacio eich dychymyg ac ymunwch â ni ar daith bythgofiadwy i Ddyffryn #moomin lle mae croeso i bawb, mae natur yn ffynnu ac mae ddigon o anturiaethau. http://www.cardiffkidslitfest.com/cy/ #llyfrau #llyfrauplant #plant
📚 📚 📚 📚 📚 The Clockwork Crow gyda Catherine Fisher yn #gŵylllênplant #caerdydd Sad 30 Mawrth @ 11:00 - Llyfrgell Ganolog Caerdydd Ymunwch â’r awdur ffantasi penigamp Catherine Fisher wrth iddi ddarllen rhannau o’i stori hudolus The Clockwork Crow. https://www.cardiffkidslitfest.com/cy/ @FireflyPress #llyfrau #llyfrauplant #plant
‘Books are the plane, and the train, and the road. They are the destination and the journey. They are home.’- #annquindlen. Sometimes the journey is more important than the destination.  #YearOfAdventure #swansealibraries #lovelibraries #discovermore #books #bookstagram #librariesofinstagram 'Llyfrau yw'r awyren, y trên a'r ffordd. Pen y daith a'r daith ei hun ydynt. Cartref ydynt.' - #annquindlen. Weithiau mae'r daith yn bwysicach na'r cyrchfan. #blwyddynantur #llyfrgelloeddabertawe #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau
"Mae llyfrgelloedd yn dal yr allwedd i'r bydysawd." - Kiki Hamilton. Darganfyddwch anturiaethau diddiwedd trwy'r gofod ac amser a gadewch i'r awduron seryddol hyn fynd â chi ar daith orau'ch bywyd! #blwyddynantur #llyfrgelloeddabertawe #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau
“libraries hold the keys to the universe.” – Kiki Hamilton. Unlock infinite adventures through space and time and let these astronomical authors take you on the trip of a lifetime. #yearofadventure #swansealibraries #lovelibraries #discovermore #books #bookstagram #librariesofinstagram
#❤️ #❤️books #ilovebooks #welovebooks #❤️reading #children #childrensbooks #llyfrau #cymru
'Mae'r byd yn llyfr, ac mae'r bobl nad ydynt yn teithio yn darllen un dudalen yn unig.' St Augustine. Wyddech chi eich bod chi'n gallu lawrlwytho llyfrau ac e-lyfrau ar #borrowbox unrhyw le yn y byd - nid yn unig yn heulwen Abertawe! #blwyddynantur #llyfrgelloeddabertawe #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau ‘The world is a book, and those who do not travel read only one page.’ St Augustine. Did you know that you can download books and audiobooks on #borrowbox anywhere in the world - not just sunny Swansea! #yearofadventure #swansealibraries #lovelibraries #discovermore #books #bookstagram #librariesofinstagram
'Ni ddylai llyfrgell fod yn dawel, dylai ruo!' - Catherynne M Valente. Ydych erioed wedi eisiau hedfan ar y trapîs, dofi llewod neu anadlu tân? Beth sy'n eich atal? Mae digonedd o bethau newydd i roi cynnig arnynt yn y llyfrgell. #cefnogwcheichllyfrgellleol #blwyddynantur #llyfrgelloeddabertawe #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau ‘A library should not shush, it should roar!’ - Catherynne M Valente. Ever wanted to fly on the trapeze, tame lions or breathe fire? What’s stopping you? There are plenty of new things to try at the library. #supportyourlocallibrary #yearofadventure #swansealibraries #lovelibraries #discovermore #books #angelacarter #bookstagram #librariesofinstagram
Everything Under by @djdaisyjohnson ⠀⠀ Everything Under (@jonathancape), with its gorgeous cover designed by @suzanneldean , is a re-telling of a classical myth set in modern England. The main focus of the novel is a complicated mother-daughter relationship. They live on a canal boat, and for most of Gretel’s childhood they are cut off physically and linguistically from the outside world. In the second thread of the novel, Gretel now a lexicographer, is forced to leave her isolation and face the ghosts and haunts of her childhood. ⠀⠀ . ⠀⠀ Johnson’s writing is thrilling, atmospheric, fluid and easy, which compliments the layers and threads of plots and characters. But beneath the layers it simply explores the themes of fate and family and how we’re shaped by those around us. ⠀⠀ ⭐️⭐️⭐️⭐️ ——————————————————Also, so pleased with the flowers from @urban_flower_studio this week! Great service! Diolch yn fawr. ⠀⠀ #currentlyreading #book #bookreview #currentread #whatimreading #bibliophile #bookstagram #booknerd #bookworm #lovebooks #reading #llyfrau #darllen #adolygiad #sundaymorning #ipreview @preview.app
#diwrnodrhyngwladolpopgorn yw ef! Oeddech chi'n ymwybodol bod y ffilmiau hyn i gyd yn deillio o lyfrau? Beth am fenthyg DVD a llyfr o'r llyfrgell a dweud wrthym ba un oedd orau? #llyfrgelloeddabertawe #carullyfrgelloedd #darganfodmwy #llyfrau
its #nationalpopcornday! Did you know these films originated from books? Why not borrow a DVD and book from the library and tell us which one was best. #swansealibraries #lovelibraries #discovermore #books #bookstagram #librariesofinstagram
• Conversations with Friends • Sally Rooney • . . Nofel graff am gydberthynas pedwar person gwahanol iawn. Arddull wahanol ond bachog iawn, a chymeriadu arbennig. Astudiaeth o fwy na pherthynas, gan drafod pŵer, iechyd meddwl, a disgwyliadau cymdeithas o gariad. Argymhellaf! . . A novel about the subtleties of relationships: a study of four people and the way they relate to each other. Sally Rooney’s characters are intricate and well-crafted, and this book isn’t just about relationships, but is an exploration of sexual politics, power, mental health and womens’ health. I can’t wait to get stuck into Normal People next! . @faberbooks . . Linc yn y bio . #blogdarllen #blogcymraeg #llyfrau #darllen #carudarllen #bookblog #bookstagram #readersofinstagram

Loading