Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#learntamil

Posts tagged as #learntamil on Instagram

632 Posts

கடவுச்சொல் (KadavuChol) - Password | கடவுச்சொல் என்பது ஒரு தகவலோ அல்லது தரவையோ அல்லது ஒரு இடத்தையோ அணுக ஒப்புதல் அளிக்கும் மறைச்சொல்லாகும். __ எ.கா : என் முகநூல் (Facebook) கணக்கின் கடவுச்சொல்லை மறந்துவிட்டேன். __ #password #tamilvocab #tamilvocabulary #tamillanguage #learntamil #inaiyatamil #tamillove
சோம்பல்(Cōmpal or Sommbal) - Laziness | மந்தம், செயல்பட வேண்டிய காலத்தில் செயல்படாமல், அச்செயலை நினைத்திருத்தல் __ திருக்குறளில் 'மடி' என்னும் சொல்லின் மூலமாக சோம்பல் பொருளை வள்ளுவன் உணர்த்துகிறான். . குறள்: 605 நெடுநீர் மறவி மடிதுயில் நான்கும் கெடுநீரார் காமக் கலன் . பொருள்: காலம் நீட்டித்தல், மறதி, சோம்பல், அளவு மீறிய உறக்கம் ஆகிய நான்கும் கெடுகின்ற இயல்புடையவர் விரும்பி ஏறும் மரக்கலமாம். . ‌. Translation: Delay, Oblivion, Laziness and sleep (Binge sleeping): these four Are pleasure-boat to bear the doomed to ruins shore. .. Explanation: Procrastination, Forgetfulness, Laziness and Binge sleep, these four things, form the vessel which is desired by those destined to destruction. __ எ.கா : சோம்பல் இறப்பிற்கு சமமானதாகும் - பெரியார்
Sanskrit letters in tamil.. kids video with examples .. Direct link in my bio 👉 #myhealthykiddo #learntamil #karkakasadara #vadamozhiezhuthukal
Children usually do not speak Tamil, despite living with their Grandma who speaks Tamil 24/7. (usually they converse in english or chinese) .So on this holiday period, Mom encouraged Grandma to teach them speak in Tamil, language knowledge is IMPORTANT!!!! So please tell me who speak Tamil better, Sister or Brother? 😙😙😙 (sister is 1 year older) #speaktamil #learntamil
School time in Aikiyam ❣️ #school #india #teacher #arttherapy #tamul #learntamil #freeplay #banian
தமிழ் மொழியின் தொன்மையும் தோற்றமும்! | | http://kandhaliyakkam.blogspot.com | | #tamil #thamizh #tamilhistory #tamilnadutourism #tamilan #kandhaliyakkam #காந்தள் #காந்தள்இயக்கம் #thamizhhistory #tamilvocabulary #tamilnadu #thamizhnadu #thamizhscript #thamizheelam #tamileelam #infotamil #tamilinfo #eelam #worldtamil #tamilworld #thamizhworld #learntamil #learnthamizh #language #art
Voilà some new way of trying to push my kids language communication up.follow @la_petite_ecole_de_joie.learn a word with the phrase..but know the meaning.. I send my kids to Tamil language school but each year their major complain "I don't want to go".My little B said "Mom I like to learn TamiI but you teach me".( I came here very young so I still have that unsure feeling and I want to have them learn the proper way )..but I do accept their feeling as of the book and the method of teaching had to be revamped big time. But the school administration doesn't understand or even willing to listen. The major fact is here Tamil is not an easy language to grasp. We are in a place where English is mainly spoken every where, and it is easy to grasp compare to Tamil. First in order to make the kid learn it you have to make it comfortable. Then create interest then you don' t have to force anything it will just take a flow. Our aim should be making the kid to love the language ..once they love it they will master it and will surely pass it to the next generation.#tamil#tamillanguage #learntamil #teachtamil#frenchtamil #englishtamilfrench#mom#mommyblogger #momblogger #scarborough #toronto #canadianmom #canada#teachfrench
தமிழ் மொழியை குழந்தைகளுக்கு கற்றுத் தருவது எப்படி? | | http://kandhaliyakkam.blogspot.com | | #tamil #thamizh #tamilhistory #tamilnadutourism #tamily #tamilan #kandhaliyakkam #காந்தள் #காந்தள்இயக்கம் #thamizhhistory #tamilvocabulary #tamilnadu #thamizhnadu #tamilscript #thamizhscript #thamizheelam #tamileelam #infotamil #tamilinfo #eelam #worldtamil #tamilworld #thamizhworld #tamilbooks #tamilbook #tamilwords #learntamil #learnthamizh
திங்கள் (Thingal or tiṅkaḷ) - Moon, Month, Monday | நிலா, மாதம், நாட்களில் ஒன்று (திங்கட்கிழமை) __ எ.கா : •மார்கழித் திங்கள் மதிநிறைந்த நன்னாளால்; நீராடப் போதுவீர்! போதுமினோ, நேரிழையீர்! ( A Poem from ஆண்டாள் திருவெம்பாவை - Aandaal Thiruvempaavai ) - This Poem has also been featured in Famous Tamil film Sangamam in a Song 'Margazhi Thingal allava' __ Now, it's your turn. Frame a sentence using the word (Should I say most beautiful ? ) 'திங்கள்'. Post the sentence as a story and forget not tag us #learntamil
நறுமுகை (Narumugai) - Newly blossomed flower bud, Young lady | பூவின் மொட்டு, இளம்பெண் __ எ.கா : நறுமுகையே நறுமுகையே நீயொரு நாழிகை நில்லாய்! ( Song lyric From the movie Iruvar ) __ Try forming sentence using the word நறுமுகை #learntamil
Nilaa likes Shivakarthikeyan after watching Remo comedy scenes.. She was so excited to see this bg .. I was searching for a padai veeran image for showing kedayam.. Suddenly this idea striked and I am sure kids who like Remo will like this bg.. Direct link of this video of Aaidha ezhuthu is in my insta bio now 👉 #myhealthykiddo #karkakasadara #learntamil #learnwithnilaani
Find out what these 7 words in Tamil mean and share them with your kids #tamilforkids https://tamil-for-kids.com/7-days-learn-7-tamil-words-week10/ #learntamil #learntamilwords #singaporetamil
#culturenotcostume Let’s teach our kids about our roots before someone else does! #happyhalloween
ண் | மெய்யெழுத்துக்களின் ஆறாவது எழுத்து.இது தமிழ் நெடுங்கணக்கில் பத்தொன்பதாவது எழுத்து. இது மொழியின் ஒரு ஒலியையும், அவ்வொலியைக் குறிக்கும் வரிவடிவத்தையும் குறிக்கும். இவ்வெழுத்தை "ணகர மெய்" அல்லது "ணகர ஒற்று" என்பர். எனினும் பொதுப் பேச்சு வழக்கிலும், பிள்ளைகளுக்கு எழுத்துக் கற்பிக்கும்போதும் இவ்வெழுத்தை "இண்ணன்னா" என வழங்குவர். ண், ன் ஆகிய எழுத்துக்களிடையே ஒலிப்பு வேறுபாடுகள் உள்ளனவாயினும் பலர் இவற்றை வேறுபடுத்தி ஒலிப்பதில்லை. எழுதுவதிலும் சில சமயங்களில் சில மாணவர்கள் குழப்பம் அடைவது உண்டு. இதனால் இவற்றை வேறுபடுத்திச் சொல்வதற்காக இரண்டு சுழி நானா, மூன்றுசுழி ணானா என்று கூடுதல் விளக்கத்துடன் சொல்லும் வழக்கமும் உண்டு. . Inn(Innannaa) | The sixth letter of the meiyeluththukkal (body letters) . #pallikkoodam #tamil #learntamil #tamilalphabets #tamillanguage #tamils #tamilnadu #tamildiaspora #tamilculture #tamilhistory #tamilan #tamilachi #tamilpadippam #tamilliterature #tamilpoet #tamilpost #jaffna #eelam
Want to teach Tamil to kids ?? Nilaa helps u.. She teaches u easy tips and tricks that I taught her.. New video up on her channel.. Direct link in my bio 👉 #karkakasadara #learntamil #myhealthykiddo #thamizh #thamizhachi #americavilthamizhachi #kidstamil #tamilkids #tamilforkids #uyirmei #uyirmeieluthu #uyirmeiezhuthukal #uyirmeiezhuthukal #tamilletters #tamilalphabets #tamilalphabet
ட் | மெய்யெழுத்துக்களின் ஐந்தாவது எழுத்து. இது தமிழ் நெடுங்கணக்கில் பதினெட்டாவது எழுத்து. இது மொழியின் ஒரு ஒலியையும், அவ்வொலியைக் குறிக்கும் வரிவடிவத்தையும் குறிக்கும். இவ்வெழுத்தை "டகர மெய்" அல்லது "டகர ஒற்று" என்பர். எனினும் பொதுப் பேச்சு வழக்கிலும், பிள்ளைகளுக்கு எழுத்துக் கற்பிக்கும்போதும் இவ்வெழுத்தை "இட்டன்னா" என வழங்குவர். . Id(Iddanna) | The fifth letter of the meiyeluththukkal (body letters) . #pallikkoodam #tamil #learntamil #tamilalphabets #tamillanguage #tamils #tamilnadu #tamildiaspora #tamilculture #tamilhistory #tamilan #tamilachi #tamilpadippam #tamilliterature #tamilpoet #tamilpost #jaffna #eelam #tamileelam #eelamlibrary #tamilguy #tamilgirl #chennai #tamilpage #mothertongue #tamilisch #tamilclass #tamileluthukkal #meieluththukkal
Help kids prepare for Tamil lessons by having them master writing in Tamil with the Tamil Writing Made Easy workbook. Find out how you can get yours today #tamilforkids #learntamil #tamilworkbook #singaporetamil #singaporetamilan
. 🔎Thoughts & reflection after the second #langjam - 3 days learning Tamil: - On a busy week with a couple of big changes, I didn't have the time to start preparing or learning the script at all. I think next time I'll go for the "Latin script only" option. . - I tried to work on the script in 2 different ways: first, watching YouTube videos and writing the symbols by hand. Then I used a Memrise course called "Beginners Tamil Script". As I often do, I got bored with the app pretty soon. When learning a new script, I prefer to see the symbols, practice writing them and start looking at some words soon after. Reading through a sentence, even if I struggle, works better than practising the whole thing through an app for hours. . - Today I had a bit of a breakdown (not related to the Language Jam!) after a stressful week. I decided to take it super easy so, all in all, I studied for about 3 hours in total. I enjoyed very much to practice writing Tamil by hand, I find it quite calming. . - On the top side of the picture, you can see something I learned: "Vanakkam. En peyar Elena. Un peyar enna?". Hello. My name is Elena. What's your name? (I'm not 100% sure about the name transliteration.) . Once again, thank you @lingudendron for all the work and enthusiasm you put into bringing this challenge to us. Already looking forward to the next one.💙 . And now I'm off to get some well-deserved rest.😴 . 👉What is one thing you learned during this Language Jam?
Link in the bio! For Tamil Free Lessons - Subscribe YouTube Seedsucceed #tamil #tamilvideo #tamilbooks #tamilnadu #learntamil
தமிழ் எழுத்துக்கள் 247 #learntamil #tamil #thamizhvocabulary #thamizh #காந்தள்இயக்கம் #காந்தள்
Ever wondered y is vallinam mellinam edayinam in that order ?? Click the link in my bio to know the reasons 👉 New video of my daughter Nilaa in her channel.. #karkakasadara #myhealthykiddo #tamilkid #tamilkids #tamizhan #tamizhanda #thamizh #thamizhan #thamizhanda #thamizha #tamizha #thamizhachi #thamizhachida #tamil #tamily #learntamil #americavilthamizhachi
This week’s 7 நாள் 7 சொற்கள் segment #7days7tamilwords #learntamil #learntamilwords #tamil #singaporetamil #singaporetamilan #tamilforkids
அ உயிரெழுத்து வகையைச் சேர்ந்தது. ஒலிக்கும் கால அளவின் அடிப்படையில் இது குற்றெழுத்து அல்லது குறில் எனப்படுகின்றது. | | #learntamil #tamilvocabulary #thamizhvocabulary #காந்தள்இயக்கம்
#learntamil #thamizhvocabulary #tamilvocabulary #tamilan #தமிழ்மொழி #காந்தள்இயக்கம் #காந்தள்
#learntamil #tamillanguage #tamillanguagesociety #தமிழ்மொழி #காந்தள்இயக்கம்
#uyireluthukkal #uyir #learntamil #thamizhan #tamilvocabulary #tamil #தமிழ்மொழி #காந்தள்இயக்கம்
பச்சைக் கிளியே வா வா வா! Tamil rhymes for kids
Okie, another song that I would recommend is this one. This YouTube video comes with eng sub. So enjoy)) I won't say its the best translation of the song ever but its workable...good, not bad. So yeah..... PS Sorry romantic at heart here. So the first 3 songs now have been kind of romantic. For the next one, I will bring in something more different. Fast paced and action based)) Another PS Yes, songs and movies really help a lot with language learning. If these ones that I have recommended so far aren't your taste, I am sorry. Let me come up with some more and you choose what you like, k?)) #tamil #song #recommendation #youtube #learnlanguage #learntamil #instafilters #knowledge #education #beautiful #free #teachyou #probono #hobby #advice #basic #beginnerlevel #bogan #senthoora #myfav
Omg....another fav song of mine. I totally recommend this song to y'all. My heart is literally melting hahahaha. Hope y'all love it as much as I love it😂 Yes, you can find it on YouTube. Just type the words from the pic....mei nigara PS Yes, yes...their lyrics are also awesome. You can look for eng trans for the lyrics somewhere online. If you can't, as I like to say, I will help y'all)) #tamil #song #recommendation #youtube #learnlanguage #learntamil #instafilters #knowledge #education #beautiful #free #teachyou #probono #hobby #advice #basic #beginnerlevel #24 #meinigara #romance #myfav
Just a general info. These are the base words for male/man from which other words for man come from. At the least, they are important to know coz they are quite common words....The first word is a contemporary word. Used in both somewhat a bit recent old and new Tamil but the second one, in old Tamil, primarily, meant... a "man" In tamil literature, when they say stuff like... அந்நிய புருஷன்/anniya purushan... It means a stranger(man). A man whom you aren't familiar with. At that time, there was another range of words more popular for husband. Still, somehow over the years, sorry to say this to the fellow new gen, y'all degraded the word and turned it to "husband". I mean its not that bad but when you say "என் புருஷன்/yen purushan" it literally means "my man" aka my husband. Still, for the ears that had heard and enjoyed the pleasures of sweet lyrical well mannered/respectable Tamil aka the old original version....it sounds very coarse and a bit illiterate. So yeah. Just my opinion. Dunno about y'all. I mean feel free to have different opinions and all but this is mine 😊✌️ #tamil #vocabulary #words #man #oldtamil #newtamil #newpost #bnw #learnlanguage #learntamil #instafilters #knowledge #education #beautiful #free #teachyou #probono #hobby #advice #myopinion #howifeel #upset #perspective
** weird angelic halo warm cute music ** Yes guys, the moment we all have waited for. The very first verb form. Mwahahaha. **laughing my evil laughter**🤣🤣🤣 This is real tough but when you add it to a noun...voila it changes. Still.... Good news, we have advanced some more. Bad news, its gonna be tough but hehehe as I quote myself in my personal instagram, what is true glory without some pain? Exactly)) if you get the first time right, it will pretty much be easy going for most of the rest...... PS Remember and keep in mind, I am not an official teacher, tutor or anything for this language. Honey didn't get the certificate so yeah though got the scores so yeah.... #tamil #vocabulary #words #first #verb #newpost #bnw #learnlanguage #learntamil #instafilters #knowledge #education #beautiful #free #teachyou #probono #hobby #advice
Hehehe guys, I feel so evil right now coz if you didn't pay attention to my previous posts....now you will feel it.😂🤣 There is a reason why I taught you each word separately. Now that they are together as simple sentences and questions, lets see if you can weather the storm aka the problem/difficulties. So for the second person possessive pronoun thingie, these examples that I gave you above in the post perfectly...showcase how each word appears in a sentence and where. For those who want to learn the written version, yes, I put some "help" as to how some of the words you see are formed out of two words. Cool, huhn?)) All of these can be used as they are in real life.... perfectly.... so there be no problems. AND LET ME GIVE YOU A HOMEWORK FOR THOSE WHO CARE TO DO IT. CREATE SOME SENTENCES/QUESTIONS FROM THE WORDS THAT I HAVE TAUGHT YOU SO FAR AND PLEASE COMMENT IT IN THIS POST. Coz I need participation to help you truly and without effort as I like to tell you guys time and again, you are moving nowhere. PS I know this is cliche but I am not looking forward to attack or stalk anybody. God, I have enough of a busy life as it is. Happy with all I have so....yeah. #tamil #vocabulary #words #secondperson #pronouns #examples #newpost #bnw #learnlanguage #learntamil #instafilters #knowledge #education #beautiful #free #teachyou #probono #hobby #advice #sentencestructure #homework
I know, I said in the previous post that next post was important but before that, I need to cover these words too because after I started my stuff for it, I realized that its better for both you and especially me, for you to know it. So both the words that are mentioned in the post mean books but one of them has a definite/single meaning while the other one represents a few other stuff too. So I highly recommend that you first pay attention to the first one on top coz that's what I am going to cover in the next post. I will come back to the second word on a later date. Yes, more promises from me to you)) PS But please think before you blame me for anything, this is extremely way more harder for me than you and I am trying my best)) #tamil #vocabulary #words #book #newpost #bnw #learnlanguage #learntamil #instafilters #knowledge #education #beautiful #free #teachyou #probono #hobby #advice
Just putting out another random vocabulary. Come on, age is one of the things you must first know coz its part of introducing yourself and getting information across.....bear with it. I know, I know. Need to keep up the standards. Try to remember this word coz I am going to use it in my next post and when I am using it....I just don't want to explain it randomly out of my way. You see it in the sentence and you should know what's happening. PS As I like to say, efforts dude. Man, you gotta put some efforts. A few words a day isn't going to hurt you. I need you to know a lot of vocabulary even before I start subject-verb conjunction and when I do....man, I am not gonna deceive and going to give you straight to the face, it can be scary and messy but.......that's why I am here. To help you. So I know how and I am going to prepare you with enough words to try out that section and....on that note.....Damn, I need to put out the basic verb forms out there. Like verb-words. Okie.....you don't worry coz I am gonna do that for you. So no worries. Your only worry should be....actually not much. Just memorizing it and practicing it that's all. Also, I am kind of a free personality. Ask me questions on the first post like a year later and I will still answer you so man, easy. Take it easy. #tamil #vocabulary #words #age #newpost #bnw #learnlanguage #learntamil #instafilters #knowledge #education #beautiful #free #teachyou #probono #hobby #advice
If you guys remember my other previous post on this vs that. இது(ithu) VS அது(athu). You will be confused. Why in the world is there another set of this and that. You will be like what the hell is going on. Still, to make this easier for you, I am going to separate this lesson into 2 parts hoping that some fans of Japanese language could benefit. 1st part for those who know Japanese. இது, அது is like これ, あれ/それ。 Where இந்த, அந்த is like この,あの/その。 2nd part for those who don't know Japanese.... This is tough but imagine it.... இது, அது....itself is like a noun. You don't need to add an object. It's like saying...."its heavy" or "this/that is heavy" where the it is இது/அது depending on the distance between you and that object. Where இது is nearer to you and அது is farther away. As for இந்த, அந்த....its almost descriptive and it can't be used alone. You have to use it with some other word. Adding more info to the noun in the sense that lets take this example.... You want to say "this woman" hence emphasizing the nearness of the woman to you and add more detail to which woman you are talking about...you would say "இந்த பெண்..." (intha penn). See the difference? PS I really hope that my explanation helped, if it didn't please do tell me. ANOTHER PS My dears, there is a reason why people get fascinated by our language. Its just too complex and sometimes, its actually quite funny when I see people from my own race/culture fumble with it😂 So if you feel bad, know this, everybody will find it difficult. I made it out just fine because my family taught me well and they are like way pro so I lucked out with them. Ok maybe if you are Japanese or Russian, I think you will find that some parts of our language especially the grammar is similar to yours. How? You will see but just saying....we came way before. Sorry but I can't help but feel
Next of....lets begin with the second person possessive pronoun. The words for your/yours. This is a totally informal and singular word type. So these are the words that mean your(s) but each one is used slightly differently as with the first type of pronouns I went through with you. I will show you how to you use these in the next few upcoming posts with an example for each of it but for now.... Please familiarize yourself with these words. These are also commonly used words so you will probably hear this a lot when you try to immerse yourself in the language. #tamil #vocabulary #your #possessive #words #bnw #learnlanguage #learntamil #instafilters #knowledge #education #beautiful #free #teachyou #probono #hobby #advice #basic #beginnerlevel
Ok these are the words for the rest of the week. From Wednesday on to Sunday. As for each word, they have multiple meanings also which I will Hugo through in a later date. For a starter, this is good enough for you and lets not complicate just.....hmm yet. Usually they are associated with planets just as they are. If you see the word கிழமை/kilamai/day at the end, it just means day. It's just an addition to emphasise or be more particular of about it being a day. You are trying to clear up any misconceptions but in spoken Tamil, you don't really need to add the word because, in the context that you are speaking....it would be pretty much obvious to everyone but as a beginner, I think that this is a good practice for everybody. PS Also please practice, with me in the comments so that I can correct you for anything and everything. Okie? ANOTHER PS I am really sorry for this late post. I have been studying real hard for my university tests and I have been feeling unwell...so yeah. #tamil #vocabulary #words #for #days #week #newpost #bnw #learnlanguage #learntamil #instafilters #knowledge #education #beautiful #free #teachyou #probono #hobby #advice
Tamil consonants video uploaded .. Direct link in my bio 👉 Used a love song as an educational song in the intro 😜🙈 Situataionaa mukiyam.. content dhaan matters 🤣 Perfectly fits the video situation 😂 #myhealthykiddo #karkakasadara #nilaani #kidsvideos #tamilkid #tamilkids #kidstamil #tamilforkids #meiezhuthukal #meiezhuthu #meieluthu #learntamil #kidstamil
This week’s edition of 7 நாள் 7 சொற்கள் ! Check out what these words mean and share them with your kids https://tamil-for-kids.com/7-days-learn-7-tamil-words-week7/#7days7tamilwords #learntamil #tamilforkids #singaporetamil #tamil
The satisfaction that comes with completion of a longstanding project is truly gratifying This small watercolour painted cards with tamizh uyireluthukkal and corresponding athicudi by avvaiyar 😍 I'm planning to introduce these to my dear dakshu and hope she will like it 🙏 #watercolorpainting #watercolourart #watercolorph #zenart #healingart #blessed #learntamil #tamilamma #flashcards #tamilflashcards #diycard #instart #dylov
Believe you can, and you are halfway there -Theodore Roosevelt We often care more about other's say on our choices and tend to neglect the inner voices telling us to stand up by our decisions. Many dreams remain as just dreams never come true. Let's hear this voice that tell you can, believe this voice that propels you further into a beautiful journey turning your dreams into reality #believe #watercolorpainting #watercolourart #watercolorph #zenart #healingart #blessed #learntamil #art #leaves #instaart @watercolor_daily @art #dreamsdocometrue
ஞ்| இது தமிழ் மெய்யெழுத்துக்களில் உள்ள நான்காம் எழுத்து. இது தமிழ் நெடுங்கணக்கில் பதினேழாவது எழுத்து. இது மொழியின் ஒரு ஒலியையும், அவ்வொலியைக் குறிக்கும் வரிவடிவத்தையும் குறிக்கும். இவ்வெழுத்தை ஞகர மெய் அல்லது ஞகர ஒற்று என்பர். எனினும் பொதுப் பேச்சு வழக்கிலும், பிள்ளைகளுக்கு எழுத்துக் கற்பிக்கும்போதும் இவ்வெழுத்தை "இஞ்ஞன்னா" என வழங்குவர். . Inch (Inchanna) | The fourth letter of the meiyeluththukkal (body letters) . . . . #pallikkoodam #tamil #learntamil #tamilalphabets #tamillanguage #tamils #tamilnadu #tamildiaspora #tamilculture #tamilhistory #tamilan #tamilachi #tamilpadippam #tamilliterature #tamilpoet #tamilpost #jaffna #eelam #tamileelam #eelamlibrary #tamilguy #tamilgirl #chennai #tamilpage #mothertongue #tamilisch #tamilclass #tamileluthukkal #meieluththukkal
Watch technology make #learningtamil a lot more fun for kids and the young at heart #tamilforkids #tamil #learntamil #learntamilwords #educationaltoys #tamil #singaporetamil #singaporetamilan
Make #learningtamil fun for kids abs the young at heart with the 4D சிறுவர் தமிழ் flashcards #learntamil #learntamilwords #singaporetamil #singaporetamilan #tamilforkids #kidslearntamil
Words for family members, part 1. These contain basic words for parents and siblings. So yeah, have fun)) Remember there are more words than this to describe them. Will go through them in a later date)) #tamil #vocabulary #words #for #family #newpost #bnw #learnlanguage #learntamil #instafilters #knowledge #education #beautiful #free #teachyou #probono #hobby #advice
Its Tuesday buddies, so here are the words for Tuesday)) By the way, extra info for y'all. >கிழமை/killamai/day. Yeah. Also செவ்வாய்/sevvai alone can also refer to the planet Mars. So yeah again it's a word with multiple meanings but if you want to see it in another way....you can just see it as Mar's day. Something like that. #tamil #vocabulary #tuesday #newpost #audio #bnw #learnlanguage #learntamil #instafilters #knowledge #education #beautiful #free #teachyou #probono #hobby #advice
Another great review about our 4D சிறுவர் தமிழ் bilingual flashcards! Always makes my day when we can make tamil as easy as ABC for any child #educationaltoys #tamilforkids #learntamil #learntamilwords
Okie guys, I realise that learning Tamil just by staring at this Insta account of mine alone can't help. I want to introduce you guys to some Tamil songs and movies. Still, I have no idea how your preferences work so I would do a random one filled with a variety of genres and you guys just pick it up if you like it, k? As for the first song that I am introducing to you, its my most favourite Tamil song for now. The pic is a snapshot from youtube. Uhm the vid credits go to the one mentioned in the pic. That's all. If you want to know the English translation for these songs, you can just type the song title and add the phrase eng sub behind it in Google search. There will be webites that gives you the translation. If you can't find it and really want me to provide y'all, I don't mind doing so but do note this.... Around here, I like to keep things decent. PG guys, its PG.... #tamil #song #recommendation #youtube #learnlanguage #learntamil #instafilters #knowledge #education #beautiful #free #teachyou #probono #hobby #advice #basic #beginnerlevel #bairavaa #nillayo #myfav
Here we go, the examples for first person possessive pronouns with no new words but what I have already taught y'all. So far so good? Okie...as for introducing yourself by saying your name, though the ones I showed are applicable. I think the first one is the safest bet. So use the first one, okie?)) the rest is as it should be)) PS If anybody wants to know how to write your name in Tamil, feel free to ask and I will help y'all. K?)) #tamil #vocabulary #possession #possessive #words #examples #bnw #learnlanguage #learntamil #instafilters #knowledge #education #beautiful #free #teachyou #probono #hobby #advice #basic #beginnerlevel #easytolearn
First of....lets begin with the first person possessive pronoun. The words for MY. So these are the words that mean my but each one is used slightly differently. Will show you how in the next post with an example but for now.... Familiarize yourself with these words. These are commonly used words so you will probably hear this a lot when you try to immerse yourself in the language. PS On second thoughts the 1st word has the romanized pronunciation of Ae-n right? Its actually pronounced almost in a similar fashion to the one for the Japanese "yen". #tamil #vocabulary #my #possessive #words #bnw #learnlanguage #learntamil #instafilters #knowledge #education #beautiful #free #teachyou #probono #hobby #advice #basic #beginnerlevel
This is a word that's usually rare to see just as it is like now. Usually, you join it with other words or even change its state to get the proper word out. Another variation of this word is உடையது/udaiyathu/possession. So if both have the same meaning....then can you use them the same way? Nope.....that's what we need to address and that's what I will be going through with you guys in the upcoming posts but for now, please be comfortable with the first word உடைய/udaiya/possession. #tamil #vocabulary #possession #possessive #words #bnw #learnlanguage #learntamil #instafilters #knowledge #education #beautiful #free #teachyou #probono #hobby #advice #basic #beginnerlevel
Okie, so here we go. This word means name. Like the name of a person kind. We will get to it later when it comes to asking a person's name. I still need to give y'all more info before we can actually proceed there. Coz...Yes, we do have various ways of getting one and the same point out there and that's where it can get a bit tricky. Still, if explained right, I think y'all can pick it up easily. Okie another word for name is நாமம்/na~mam/Name but you use it in a poetic way. For example, I am hailed by the name....blah blah blah way. Exactly. It was popular like a century and more ago but not so much now. Still should you hear it, which is rare nowadays....yeah you know it)) Actually, if you happen to watch historical movies in Tamil then probably hell yea😂😅 #tamil #vocabulary #name #words #bnw #learnlanguage #learntamil #instafilters #knowledge #education #beautiful #free #teachyou #probono #hobby #advice #basic #beginnerlevel
Interrogative/Question words in Tamil. With a combination of these and some words that I introduced in the first basic pronouns that I posted....you can create some easy questions like... >who are you?/Yaar Nee?/ யார் நீ? #tamil #vocabulary #interrogative #question #words #bnw #learnlanguage #learntamil #instafilters #knowledge #education #beautiful #free #teachyou #probono #hobby #advice #basic #beginnerlevel
This and that. One of the most common, easy to pronounce essential words ever....)) Easy, right?)) if you know Korean, its like 이 그 저 And in German, Dies und das. Simple)) #tamil #vocabulary #thisandthat #bnw #learnlanguage #learntamil #instafilters #knowledge #education #beautiful #free #teachyou #probono #hobby #advice #basic #beginnerlevel
Ok, I am covering basic pronouns here. For those that I didn't mention if they were formal or informal....they are actually both. So yeah....Today, I gave the most basic words with basic meanings. Will go further in depth on a later date but as a starting place, its good for you to know these. Please use the informal with people you are familiar with. Also, use it to younger in age people. Like younger than you. Also, its better manners to actually, talk in informal to everybody because for those who want to sound regal, gentleman yeah. Its safer also. If you speak to the wrong people informally with lets say some lingo or dialect....man, I can't help you. Still, get the basics and maybe if you are interested in learning a particular dialect or something....I can consider teaching you mine...still not very sure if I should even approach it)) PS MY DEAR STUDENTS, IF YOU GOT PROBLEMS PRONOUNCING THEM, ITS OK. WE CAN STILL UNDERSTAND YOU AND YEAH I WILL DO MY BEST TO HELP YOU. K? CHILL....RELAX)) #tamil #vocabulary #pronouns #audio #bnw #learnlanguage #learntamil #instafilters #knowledge #education #beautiful #free #teachyou #probono #hobby #advice #basic #beginnerlevel
Okie second lesson, for those interested in Tamil alphabet, you can check it out online. On perhaps Google or YouTube. The chart is pretty much standard. Feel free with it if you want to pick up on how to write Tamil words. If you want me to teach y'all how. Please comment, but do know that it will be quite lengthy and slow. Sorry for that. Okie...so back to issue. There are 3 main parts. Vowels, Consonants and the vowel-consonant combination. Mostly the letters for vowels will only appear as the first letter in the word. If you want that sound in the middle or last, that's where you get vowel-consonant combination to appear. Other than that...Consonants as they are don't appear as the first letter. They only appear after the first letter....So those are some basic guidelines that you must follow.... PS Maybe I will just do a quick review on how that works later on for those who are interested depends on the response. The rest of you who just wanna know the conversations....keep steady and move on. Follow the romanizations. Another PS Should you have any advanced questions regarding the language and culture, don't hesitate to ask. I won't like tell you to wait what knows how many eons or BS to answer you. I totally know that pain and no, I wouldn't wish it on you. #tamil #alphabet #bnw #learnlanguage #learntamil #secondpost #instafilters #knowledge #education #beautiful #free #teachyou #probono #hobby #advice
Hi guys, I am ********** (secret). I am a Tamilian and I speak Tamil. Tamil is one of the oldest languages in the world and it has seen drastic changes in its language structure and etc. Quite beautiful and that's what I want to try and teach you guys. How beautiful and lyrical Tamil can be and for those who just want to learn a language. Feel free to learn it. I am just gonna put the Tamil alphabetic letters, romanization and the meaning and thats how it goes. I am not going to follow a rigid class tactic or anything. I will just introduce vocabulary first and sneak in some grammar here and there for the ones who need it. Gonna put it out in a nice pace and no promises, since this is my first time but I will try to equip y'all as best as I can. So here we go. My first post)) PS I am doing this totally pro bono and please don't start anything bad. I am just trying to teach something. That's all. #greetings #bnw #learnlanguage #learntamil #firstpost #instafilters #knowledge #education #beautiful #free #teachyou #probono #hobby
20% sale ends in 2 days. Use code CHILDRENSDAY while shopping at https://tamil-for-kids.com/store/ #tamilforkids #learntamil #educationaltoys
While writing tamil, we often get confused of these 8 letters .. Nila teaches u the easy ways to identify these letters in Tamil writing .. Also, the right way to pronounce them .. Interested ppl can directly click the link in my insta profile 👉 #myhealthykiddo #americavilthamizhachi #kidstamil #tamilkids #tamilkidsvideo #learntamil #easytamil #kidsvideos #kidsvideo #tamil #tamily #tamizh #thamizhan #thamizhanda #thamizhachi #thamizhachida #tamizh #tamizhan #tamizha #thamizha
My tamil webseries on air On Hotstar Must watch So emotional Real feelings Learnt tamil 🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧#tamil #tamily #tamilactress #tamilan #tamilcinema #tamilgirl #learnenglish #learntamil #language #languages #emotional #emotional_dark_pictures #tears #swim #swimming #swimwear #swimsuit #swimmingpool #swimmer #swimming_pool #swimmingsuit #swimsuits #swimmingtime #winter #win #winwin
Another set of 7 words from our 7 நாள் 7 சொற்கள் series! #7days7tamilwords #tamilforkids #tamil #tamilforever #learntamil #learntamilwords #teachkidstamil
🤣🤣 . .#pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #funnymemes #thirukuralmemes #thiruvalluvar #share #support #comment #behappy #funnymemes #funofun😂 #shareandsupport #inspirerofvadivelu #nanthaparajinikanth #learntamil #ban_hydrocarbon_project #ban_sagarmala #ban_child_abuse #ban_bjp #ban_modi #ban_bjp_parsism . . . . . follow and support #pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #pnkv
🙂🙂..#pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #funnymemes #thirukuralmemes #thiruvalluvar #share #support #comment #behappy #funnymemes #funofun😂 #shareandsupport #inspirerofvadivelu #nanthaparajinikanth #learntamil #ban_hydrocarbon_project #ban_sagarmala #ban_child_abuse #ban_bjp #ban_modi #ban_bjp_parsism . . . . . follow and support #pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #pnkv
Ippo pesunga paapom . ..#pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #funnymemes #thirukuralmemes #thiruvalluvar #share #support #comment #behappy #funnymemes #funofun😂 #shareandsupport #inspirerofvadivelu #nanthaparajinikanth #learntamil #ban_hydrocarbon_project #ban_sagarmala #ban_child_abuse #ban_bjp #ban_modi #ban_bjp_parsism . . . . . follow and support #pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #pnkv
Shrooooooovvvvv . . .#pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #funnymemes #thirukuralmemes #thiruvalluvar #share #support #comment #behappy #funnymemes #funofun😂 #shareandsupport #inspirerofvadivelu #nanthaparajinikanth #learntamil #ban_hydrocarbon_project #ban_sagarmala #ban_child_abuse #ban_bjp #ban_modi #ban_bjp_parsism . . . . . follow and support #pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #pnkv
A inspiration for many.......#pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #funnymemes #thirukuralmemes #thiruvalluvar #share #support #comment #behappy #funnymemes #funofun😂 #shareandsupport #inspirerofvadivelu #nanthaparajinikanth #learntamil #ban_hydrocarbon_project #ban_sagarmala #ban_child_abuse #ban_bjp #ban_modi #ban_bjp_parsism . . . . . follow and support #pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #pnkv
Inimey athuvey promote aidum...tq h.raja... #pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #funnymemes #thirukuralmemes #thiruvalluvar #share #support #comment #behappy #funnymemes #funofun😂 #shareandsupport #inspirerofvadivelu #nanthaparajinikanth #learntamil #ban_hydrocarbon_project #ban_sagarmala #ban_child_abuse #ban_bjp #ban_modi #ban_bjp_parsism . . . . . follow and support #pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #pnkv
Antha .vethana irukeengaley antha vethana.. . . . .#pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #funnymemes #thirukuralmemes #thiruvalluvar #share #support #comment #behappy #funnymemes #funofun😂 #shareandsupport #inspirerofvadivelu #nanthaparajinikanth #learntamil #ban_hydrocarbon_project #ban_sagarmala #ban_child_abuse #ban_bjp #ban_modi #ban_bjp_parsism . . . . . follow and support #pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #pnkv
😊😊😊. . . . . . .#pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #funnymemes #thirukuralmemes #thiruvalluvar #share #support #comment #behappy #funnymemes #funofun😂 #shareandsupport #inspirerofvadivelu #nanthaparajinikanth #learntamil #ban_hydrocarbon_project #ban_sagarmala #ban_child_abuse #ban_bjp #ban_modi #ban_bjp_parsism . . . . . follow and support #pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #pnkv
Watch till end . .#pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #funnymemes #thirukuralmemes #thiruvalluvar #share #support #comment #behappy #funnymemes #funofun😂 #shareandsupport #inspirerofvadivelu #nanthaparajinikanth #learntamil #ban_hydrocarbon_project #ban_sagarmala #ban_child_abuse #ban_bjp #ban_modi #ban_bjp_parsism . . . . . follow and support #pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #pnkv
Avar paatku summathanaya iruntharu.......... #pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #funnymemes #thirukuralmemes #thiruvalluvar #share #support #comment #behappy #funnymemes #funofun😂 #shareandsupport #inspirerofvadivelu #nanthaparajinikanth #learntamil #ban_hydrocarbon_project #ban_sagarmala #ban_child_abuse #ban_bjp #ban_modi #ban_bjp_parsism . . . . . follow and support #pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #pnkv
😁😁😊 . . .. .#tamilmemes #pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #funnymemes #thirukuralmemes #thiruvalluvar #share #support #comment #behappy #funnymemes #funofun😂 #shareandsupport #inspirerofvadivelu #nanthaparajinikanth #learntamil #ban_hydrocarbon_project #ban_sagarmala #ban_child_abuse #ban_bjp #ban_modi #ban_bjp_parsism . . . . . follow and support #pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #pnkv
😂😂😂. . . . .#tamilmemes #pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #funnymemes #thirukuralmemes #thiruvalluvar #share #support #comment #behappy #funnymemes #funofun😂 #shareandsupport #inspirerofvadivelu #nanthaparajinikanth #learntamil #ban_hydrocarbon_project #ban_sagarmala #ban_child_abuse #ban_bjp #ban_modi #ban_bjp_parsism . . . . . follow and support #pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #pnkv
Watch till end... . . .Katti pudicha kolantha porathudumnu nenachavangaya nanga..#tamilmemes #pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #funnymemes #thirukuralmemes #thiruvalluvar #share #support #comment #behappy #funnymemes #funofun😂 #shareandsupport #inspirerofvadivelu #nanthaparajinikanth #learntamil #ban_hydrocarbon_project #ban_sagarmala #ban_child_abuse #ban_bjp #ban_modi #ban_bjp_parsism . . . . . follow and support #pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #pnkv
Spiderman:summa pona enna lock panni......#tamilmemes #pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #funnymemes #thirukuralmemes #thiruvalluvar #share #support #comment #behappy #funnymemes #funofun😂 #shareandsupport #inspirerofvadivelu #nanthaparajinikanth #learntamil #ban_hydrocarbon_project #ban_sagarmala #ban_child_abuse #ban_bjp #ban_modi #ban_bjp_parsism . . . . . follow and support #pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #pnkv
Appovey sync meme la potu irukaru..... . . ...#tamilmemes #pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #funnymemes #thirukuralmemes #thiruvalluvar #share #support #comment #behappy #funnymemes #funofun😂 #shareandsupport #inspirerofvadivelu #nanthaparajinikanth #learntamil #ban_hydrocarbon_project #ban_sagarmala #ban_child_abuse #ban_bjp #ban_modi #ban_bjp_parsism . . . . . follow and support #pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #pnkv
Enthiran 2.0 story assumption.. . . . ....#tamilmemes #pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #funnymemes #thirukuralmemes #thiruvalluvar #share #support #comment #behappy #learntamil #ban_hydrocarbon_project #ban_sagarmala #ban_child_abuse #ban_bjp #ban_modi #ban_bjp_parsism . . . . . follow and support #pothu_nalam_karuthi_veliiduvor #pnkv

Loading