Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#justinhuang

Posts tagged as #justinhuang on Instagram

53.992 Posts

any thoughts on the fact that ling chao has a slanted adams apple 灵超的喉结是歪的,有什么可以发表的吗? #⃞oner坤音四子
贾副局长上线了!大家可以去优酷观看❤ 链接在主页🔗 _ ©火星情报局第十期看点 _ #justin #justinhuang #huangminghao #ninepercent #nex7 #黄明昊 #黃明昊 #百分九少年 #乐华七子 #저스틴
♡ ☁️: this was the most iconic idol producer moment, breathe if you agree. ✱ ✱ follow @adorexukun for more ✱ ✱ 🍓[#idolproducer #idolproducer2018 #偶像练习生 #偶像練習生 #ninepercent #蔡徐坤 #陈立农#范丞丞 #黄明昊 #林彦俊 #朱正廷 #王子异 #王琳凯 #尤长靖#caixukun #chenlinong #fanchengcheng #justinhuang #linyanjun #zhuzhengting #wangziyi #xiaogui #youzhangjing]
xukunupdates
《Back To You》乐华七子Nex7 Music Video Teaser #nex7#zhuzhengting#fanchengcheng#justinhuang#biwenjun#liquanzhe#huangxinchun#偶像练习生#ninepercent
- #20181214 Justin微博更新🌿 原文:好久不见啊[嘘] ​​​ Cr.Justin微博-jjjustin0219 - ‼️長期招新有意請私信‼️ - #justin #justinhuang #justinhuangminghao #黃明昊 #黃明昊justin #偶像練習生 #偶像練習生黃明昊 #ninepercent #nex7 #樂華七子 #next
好帅。#黄明昊 #huangminghao #justinhuang @jjustin0219
Kun experiences the feeling of being a farmer 👨: 1000 ducks can lay about 700-800 eggs in a day KUN: A duck can lay about 7-8 eggs in a day?!? LOL 😂poor duck🤣 . . #idolproducer #iqiyii #偶像练习生 #ninepercent #9percent #百分九少年 #xukun #徐坤 #caixukun #蔡徐坤 #kunkun #坤坤 #chenlinong #陈立农 #fanchengcheng #范丞丞 #justinhuang #justin #huangminghao #黄明昊 #linyanjun #林彦俊 #zhuzhengting #朱正廷 #wangziyi #王子异 #xiaogui #小鬼  #youzhangjing #尤长靖
​​​【#黄明昊 #justin黄明昊】 #idol_producer_updates ———————————————————————— ✧【新微博post】✧ 好久不见啊🤔 ♡【Eng Tran】♡ Long time no see 🤔 ———————————————————————— • • • Follow @idol_producer_updates for updates (videos and pictures posted on Weibo and other places) posted by your favorite trainee! 🛎🔔💘 • • • ———————————————————————— #偶像练习生 || #爱奇艺 || #贾富贵 || #百分九 || #乐华娱乐 || #乐华娱乐练习生 || #乐华七子 || #娜娜 || #加油 || #idolproducer || #idolproducer2018 || #iqiyi || #huangminghao || #huangminghaojustin || #justinhuang || #justinhuangminghao || #저스틴 || #ninepercent || #nines || #yuehuaentertainment || #next7 || #nex7 || #nana || #fighting || #justinhardroad
Justin在 produce101里能大胆的这么可爱,还好意思要粉丝们叫他昊哥? 哈哈哈不愧是我们认识的Justin 💕这孩子,我们要好好保护啊! ~~ When Justin was in Produce101, he was being so cute and yet he has the nerve to make us call him Hao-Ge? Pleasee he’s more like a cute fluffy kid we must protecc 💕
想象着有正正这样看着你,你会怎么办?我肯定会晕倒 因为真的太可爱了!!! ~~ Imagine zhengzheng looking at you like that, what will you do? I’d definitely faint cause he’s really too cutee !!!
nine percent 和 NEX7 以外,我超级喜欢 Jeffrey💕我们的呆ffrey的歌你们有听吗?超好听的哦!! ~~ apart from nine percent and NEX7, i loveeee Jeffrey so much💕 Have yall listened to our Blank-ffrey’s songs? They’re damn nicee
《无题x简体x黄明昊x落落》 - - "我爱你." 黄明昊把头靠在一个女人的肩膀上. "我也爱你啊."女人回应着黄明昊. "我娶你.我要你当我黄明昊的女人." "好啊,但是落落怎么办?" "那个贱人...管她做什么?" - 我看着眼前的这一切. 不知所措. 更让我不知所措的是,他旁边的女人. 是和我睡过同一张床,穿过同一件衣服,喝过同一杯水的闺蜜. 顾萱. - 他抱着她.笑的很灿烂.阳光下的他格外耀眼.只是,他的笑不再属于我了.他不爱我了... - 《回忆》 "黄明昊!"我推开他的房门发疯似的冲进去. - "滚!"我听到他这么说.心里一阵疼. "为什么..黄明昊.."我瘫坐在地上.乞求着他告诉我原因. - "滚.贱人."他只是冷冷的说了这些他从来都不忍心对我说的话.然后头也不回的就大步走出了房间. - "好..我滚.."我狼狈的跑出了这栋我和他一起住了四年的房子. - 也许.我再也不会回来了.呵,什么爱我,什么永远要跟我在一起,什么甜言蜜语,什么要娶我..都是假的.假的!我一个人失魂落魄的走在街上.很狼狈.像是一个乞丐.甚至有人扔给我两个硬币. - - 《落落想对黄明昊说的一些话》 黄明昊.不管怎样.你要幸福.要好好的.要多吃饭 要多休息.要不负众望的长大成人.你要乖. 要努力.要让更多人看到如此耀眼的你啊. 要做我一辈子的宝贝. 少吃点泡面吧.多吃水果.少喝饮料.多喝热水. 最近天气变冷了.注意保暖.别感冒了. 委屈就哭出来吧.你不会被任何人打倒的. 你是最好的idol.最好的一切.你超可爱的. 要多笑一笑.想哭就哭.不要憋在心里. 不管发生什么事.我一直在.陪你走花路. 我会一直爱你.即使你不是一个idol. 跌倒了也要努力的爬起来.nana们会支持你. 不要在意别人对你的评价.你只要记住. 你是最棒的.最好的.最勇敢的.最可爱的.
『121418』 sO like i have a week of school left before winter break and im going insaNe but its oK 🤪🤪🤪🤪 - - - // follow me (@bloomxukun) & @caixukun (stan talent) uwu - - - © 微博 - - - q: if you're on/going to be on holiday soon, are you planning on going anywhere? a: noo :// - - - 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗮𝗰𝗰: @idolproducer2
lin yanjun jdkdkk
She**** i cant spend a day without making 939493 typos
happy friday!🥳 - justin huang you're actually the cutest person ever i stg😭😭🥰 || follow me @zhuchengstin for more!💘 - discounts🥳: use my code "ZHUZHENGTINGX" for 10% off your @daebakcases purchase!!! - tags :) [#ninepercent #idolproducer #produce101 #nex7 #next #yuehua #yuehuaot7 #yuehuaentertainment #hardroad #huangminghao #justinhuangminghao #justinhuang #百分九少年 #偶像练习生 #创造101 #乐华 #乐华娱乐 #乐华七子 #黄明昊 #黄明昊justin]
i just got wifi for like 5 minutes so here ;) HUANG MINGHAO STANS COME COLLECT YOUR MAN ~ ~ ~ follow @ziyiikun for more ~ ~ ~ #huangminghao #justin #yuehua #next #nex7 #justinhuang #ninepercent #idolproducer #zhuzhengting #fanchengcheng #biwenjun #dingzeren #huangxinchun #liquanzhe #collectyourman #weibo
Please this is such a throwback 😔I remember watching a twitter live of them arriving at LA right after the show
Dating doors~♡♡♡ ♡ -------------👑----------- Turn on Post Notifications --------------------------- • • • •follow my main @jjjustin.0219 for more •follow my 2nd acc @iqiyiidolprod for other stuff♡ • • #justinhuang #justinhuangminghao #justin #idolproducerjustin #ninepercent #huangminghao #黄明昊 #蔡徐坤 #陈立农 #范丞丞 #朱正廷 #尤长靖 #林彦俊 #小鬼 #王嘉尔 #王子异 #张艺兴 #周洁琼 #李榮浩 #程潇 #欧阳靖 #偶像练习生 #偶像练习生justin黄明昊 #偶像练习生蔡徐坤 #偶像练习生黄明昊 #乐华七子 #百分九少年
They're so cute together honestly their b romance is amazing. -------------👑----------- Turn on Post Notifications --------------------------- • • • •follow my main @jjjustin.0219 for more •follow my 2nd acc @iqiyiidolprod for other stuff♡ • • #justinhuang #justinhuangminghao #justin #idolproducerjustin #ninepercent #huangminghao #黄明昊 #蔡徐坤 #陈立农 #范丞丞 #朱正廷 #尤长靖 #林彦俊 #小鬼 #王嘉尔 #王子异 #张艺兴 #周洁琼 #李榮浩 #程潇 #欧阳靖 #偶像练习生 #偶像练习生justin黄明昊 #偶像练习生蔡徐坤 #偶像练习生黄明昊 #乐华七子 #百分九少年
He's so blessing . -------------👑----------- Turn on Post Notifications --------------------------- • • • •follow my main @jjjustin.0219 for more •follow my 2nd acc @iqiyiidolprod for other stuff♡ • • #justinhuang #justinhuangminghao #justin #idolproducerjustin #ninepercent #huangminghao #黄明昊 #蔡徐坤 #陈立农 #范丞丞 #朱正廷 #尤长靖 #林彦俊 #小鬼 #王嘉尔 #王子异 #张艺兴 #周洁琼 #李榮浩 #程潇 #欧阳靖 #偶像练习生 #偶像练习生justin黄明昊 #偶像练习生蔡徐坤 #偶像练习生黄明昊 #乐华七子 #百分九少年
I'm DEAD😂 . -------------👑----------- Turn on Post Notifications --------------------------- • • • •follow my main @jjjustin.0219 for more •follow my 2nd acc @iqiyiidolprod for other stuff♡ • • #justinhuang #justinhuangminghao #justin #idolproducerjustin #ninepercent #huangminghao #黄明昊 #蔡徐坤 #陈立农 #范丞丞 #朱正廷 #尤长靖 #林彦俊 #小鬼 #王嘉尔 #王子异 #张艺兴 #周洁琼 #李榮浩 #程潇 #欧阳靖 #偶像练习生 #偶像练习生justin黄明昊 #偶像练习生蔡徐坤 #偶像练习生黄明昊 #乐华七子 #百分九少年
181214 YH_NEXT_OFFICIAL weibo update: 原文 :“NEXT今日新鲜出炉的彩排照,少年们认真准备每一个舞台,距NEXT TO YOU 乐华七子世界巡回演唱会上海站开唱还有一天,明天见!🤟🤟#乐华七子NEXTTOYOU#乐华七子巡回” - I’M SO EXCITED FOR TOMORROW 😃😆😘♥️💚💛💗💓🔆✅• NEX7 World Tour in shanghai rehearsal^_^♡♥︎♡ NEX7 世界巡回演唱会 上海场 彩排 ☆★☆ •☆ ©︎YH_NEXT_OFFICIAL Weibo-微博更新 Follow @justinhuangkhofficial for more🐰 #justin #ninepercent #justinhuang #huangminghao #nana #justina #fanchengcheng #zhuzhengting #lingyanjun #xiaogui #chenglinong #caixukun #youzhangjing #wangziyi #justin黄明昊 #黄明昊 #idolproducer #偶像练习生 #全民制作人 #蔡徐坤 #尤长靖 #王子异 #朱正廷 #范丞丞 #林彦俊 #小鬼 #陈立农
❤❤❤💖💖💖😭😭😭😭😍😍😍😍😰😰😰😰😰😰😘😘😘😘😘😍😍✨✨✨✨👌👌💛💛💛💛 follow my account and kunkun real instagram @caixukun ❤️. activate notifications for new post thanks! @caixukun @ninepercent.ic #蔡徐坤 #坤坤 #百分九少年 #百分九少年蔡徐坤 #偶像练习生 #蔡徐坤 #陈立农 #范丞丞 #黄明昊 #林彦俊 #朱正廷 #王子异 #小鬼 #尤长靖 #caixukun #ikun #ninepercent #ninepercentcaixukun #idolproducer #caixukun #chenlinong #fanchengcheng #justinhuang #linyanjun #zhuzhengtin #wangziyi #xiaogui #youzhangjin
dec14recap vinpearl phú quốc đợt này không có người quay hộ rồi ㅋㅋ . . . . bgm: run away . . . . . . . . #instagood #instagram #instadaily #december #vlog #vlogmas #beach #sky #holiday #chill #relax #likeforlikes #like4likes #likeforfollow #justinhuang #huangminghao #xiaogui #ninepercent #cpop #nex7 #vietnam #phuquoc #vinpearl #travel #travelblogger
坤坤来卖鸭蛋咯😂😂😂 follow my account and kunkun real instagram @caixukun ❤️. activate notifications for new post thanks! @caixukun @ninepercent.ic #蔡徐坤 #坤坤 #百分九少年 #百分九少年蔡徐坤 #偶像练习生 #蔡徐坤 #陈立农 #范丞丞 #黄明昊 #林彦俊 #朱正廷 #王子异 #小鬼 #尤长靖 #caixukun #ikun #ninepercent #ninepercentcaixukun #idolproducer #caixukun #chenlinong #fanchengcheng #justinhuang #linyanjun #zhuzhengtin #wangziyi #xiaogui #youzhangjin
坤坤你那里冷不冷啊😰 呱呱呱呱 follow my account and kunkun real instagram @caixukun ❤️. activate notifications for new post thanks! @caixukun @ninepercent.ic #蔡徐坤 #坤坤 #百分九少年 #百分九少年蔡徐坤 #偶像练习生 #蔡徐坤 #陈立农 #范丞丞 #黄明昊 #林彦俊 #朱正廷 #王子异 #小鬼 #尤长靖 #caixukun #ikun #ninepercent #ninepercentcaixukun #idolproducer #caixukun #chenlinong #fanchengcheng #justinhuang #linyanjun #zhuzhengtin #wangziyi #xiaogui #youzhangjin
你的小手手在干嘛呐😂🤔 follow my account and kunkun real instagram @caixukun ❤️. activate notifications for new post thanks! @caixukun @ninepercent.ic #蔡徐坤 #坤坤 #百分九少年 #百分九少年蔡徐坤 #偶像练习生 #蔡徐坤 #陈立农 #范丞丞 #黄明昊 #林彦俊 #朱正廷 #王子异 #小鬼 #尤长靖 #caixukun #ikun #ninepercent #ninepercentcaixukun #idolproducer #caixukun #chenlinong #fanchengcheng #justinhuang #linyanjun #zhuzhengtin #wangziyi #xiaogui #youzhangjin
这人真可爱😂😂😂😂 follow my account and kunkun real instagram @caixukun ❤️. activate notifications for new post thanks! @caixukun @ninepercent.ic #蔡徐坤 #坤坤 #百分九少年 #百分九少年蔡徐坤 #偶像练习生 #蔡徐坤 #陈立农 #范丞丞 #黄明昊 #林彦俊 #朱正廷 #王子异 #小鬼 #尤长靖 #caixukun #ikun #ninepercent #ninepercentcaixukun #idolproducer #caixukun #chenlinong #fanchengcheng #justinhuang #linyanjun #zhuzhengtin #wangziyi #xiaogui #youzhangjin
坤坤工作室更新咯 辛苦了坤坤! [cp]#蔡徐坤[超话]#与正能量偶像@蔡徐坤 一起感受海南古都儋州的文化,古法制盐、赶海鸭、捡海鸭蛋,助力#脱贫攻坚战星光行动# [加油][加油]未来“益”路有你,我们一起加油鸭![心][心] ​​​[/cp] follow my account and kunkun real instagram @caixukun ❤️. activate notifications for new post thanks! @caixukun @ninepercent.ic #蔡徐坤 #坤坤 #百分九少年 #百分九少年蔡徐坤 #偶像练习生 #蔡徐坤 #陈立农 #范丞丞 #黄明昊 #林彦俊 #朱正廷 #王子异 #小鬼 #尤长靖 #caixukun #ikun #ninepercent #ninepercentcaixukun #idolproducer #caixukun #chenlinong #fanchengcheng #justinhuang #linyanjun #zhuzhengtin #wangziyi #xiaogui #youzhangjin
Chengstin is such a great pair. I hope fans of zzt wont blame these two in zzt falling because they are brothers and brothers prank on each other , right? °°°°°°°°°°°°°°°°✨°°°°°°°°°°°°°°°°° Turn on post notifications for more update Follow @_.yellowbrightsky._ for more Cr;to the owner °°°°°°°°°°°°°°°°°💫°°°°°°°°°°°°°°°° #justinhuangminghao #justinhuang #ninepercent #ninepercentjustin #huangminghao#ninepercent王子异 #ninepercent蔡徐坤 #ninepercent朱正廷 #ninepercent陳立農 #ninepercent黃明昊 #ninepercent尤长靖 #ninepercent林彥俊 #ninepercent范丞丞 #ninepercent花路之旅 #ninepercent小鬼 #nex7justin #nex7zhengting #nex7xinchun #nex7quanzhe #nex7zeren #nex7wenjun #nex7chengcheng
#justinology_ Long time no see too ~ »————- ♔ ————-«« ☆turn on post notification 🔔 ☆fc;54. 9k🌠 ☆©jjjustin0219 ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈« #justin #justinhuang #huangminghao #minghao #justinhuangminghao #黄明昊 #明昊 #日天 #贾富贵 #저스틴 #偶像练习生 #偶像练习生黄明昊 #偶像练习生justin #idolproducer #ninepercent #百分九少年 #nex7 #乐华七子 #ninepercentjustin #yuehua #乐华娱乐
皇权富贵[Chengstin]💦 --- 他们好开心啊😍摸摸假老鼠😂! . They look so happy,, touching the fake rat😂😍!! --- ©on pic @ninepercent.ic #ninepercent #caixukun #chenlinong #justinhuang #zhuzhengting #fanchengcheng #xiaogui #youzhangjing #linyanjun #wangziyi #蔡徐坤 #陈立农 #黄明昊 #朱正廷 #范丞丞 #小鬼 #尤张靖 #林彦俊 #王子异 #idolproducer #偶像练习生 #fff #followforfollow #l4l #like4like #cpop #cpopl4l #kpopl4l #百分之九
《火星情报局》 可怜的希侃❤️互相残杀 . . . Follow @ninepercent.ip2 for more ;) . . . . . . . #李希侃#麦锐娱乐#麦锐娱乐练习生#黄明昊#大厂男孩#lixikan#mavericks#huangminghao#justinhuang#idolproducer
#141218 -Battle against poverty- _ Cai xukun membuat garam dengan cara yang kuno di Hainan ibu kota kuno budaya Danzhou, menangkap bebek laut dan mengambil telur bebek (ayolah bung! dia terlalu tampan untuk menjadi seorang peternak 🤣) njr barefacenya gak nahan 😖 #ninepercent #9percent #idolproducer2018 #idolproducer #caixukun #chenlinong #fanchengcheng #justinhuang #linyanjun #zhuzhengting #wangziyi #xiaogui #youzhangjing #cpop  #百分九少年 #蔡徐坤 #陈立农 #范丞丞 #黄明昊 #林彦俊 #朱正廷 #王子异 #小鬼 #尤长靖 #iqiyi
שבת שלום @justinbieber @haileybieber @justinbieber #justinhuang #justinb #justinbieberedits #justinbeiber #justin #justindrewbieber #justinbieber #justindavis #justinbieberedits #justeatrealfood #beliebers #belieber #believe #justinbieber #justin #justinb #justintrudeau #justinhuangminghao #justinbieberedits #haileybaldwin #jelena #justinbiber ##justinbiebereditsjustinbieberfansjustinbieberupdatesjustinbiebervideojustinbiebersjustinbieberconcertjustinbiebereditjustinbiebernewsjustinbieberfanfi
he was very cheerful when singing Excuses song(๑^ں^๑)
181214 Kun's studio weibo update.💕 蔡徐坤[超话] 与正能量偶像@蔡徐坤 一起感受海南古都儋州的文化,古法制盐、赶海鸭、捡海鸭蛋,助力 脱贫攻坚战星光行动💪💪未来“益”路有你,我们一起加油鸭!❤❤ . . #idolproducer #iqiyii #偶像练习生 #ninepercent #9percent #百分九少年 #xukun #徐坤 #caixukun #蔡徐坤 #kunkun #坤坤 #chenlinong #陈立农 #fanchengcheng #范丞丞 #justinhuang #justin #huangminghao #黄明昊 #linyanjun #林彦俊 #zhuzhengting #朱正廷 #wangziyi #王子异 #xiaogui #小鬼  #youzhangjing #尤长靖
《火星情报局》大厂男孩❤️ip boys ❤️ . . . Follow @ninepercent.ip2 For more ;) . . . . . . . . #idolproducer#大厂男孩#justinhuang#louzibo#lixikan##huangminghao#黄明昊#娄滋博#李希侃
my posts have all been flopping hahaha
Thanks to @justine.zhourui for sending this to me love ya💖 @justjustinhuang
#141218 Weibo Update 'Better go to sleep' (rest well) # Aku ingin hibernasi (dia lelah banget TT musim dingin saljuan emang enaknya tidur) 😟 _ What connects two souls, love or attachment? _ Understanding Hmmmmmmmmm 你是什​​么意思?@888mob 🤧 #ninepercent #9percent #idolproducer2018 #idolproducer #caixukun #chenlinong #fanchengcheng #justinhuang #linyanjun #zhuzhengting #wangziyi #xiaogui #youzhangjing #cpop  #百分九少年 #蔡徐坤 #陈立农 #范丞丞 #黄明昊 #林彦俊 #朱正廷 #王子异 #小鬼 #尤长靖 #iqiyi
《火星情报局》HAHAHAHAHA JUSTINs reaction when he saw the angpao AHAHAHAHAH . . . Follow @ninepercent.ip2 for more ;) . . . . . #huangminghao#justinhuang#黄明昊#乐华娱乐#乐华七子#百分九少年#偶像练习生
Fan Chengcheng X 伊周BELLA
《火星情报局》 HAHAHAHA YUEHUA INTERVIEW HIM OUTSIDE THE TOILET HAHAHAHAHAH . . . Follow @ninepercent.ip2 For more ;) . . . . . . #justinhuang#nex7#黄明昊justin#乐华娱乐#乐华七子#偶像练习生#idolproducer
🌙 ; สรุปง่ายๆคือสเตจนี้ทุกคนแม่งโคตรน่ารักเลยอะ ฮื่ออออออ #nex7 #乐华七子next #zhuzhengting #biwenjun #huangxinchun #dingzeren #fanchengcheng #liquanzhe #justinhuang
🖇 ; " หนูรู้กกกกก 😂 " ☄  See More  #withninepert😺 🌙  Follow me @withninepert . ------------------------------------------------- #ninepercent #justinhuang #zhuzhengting ☃
HE LOOKS SO GOOD IVE BEEN WAITING FOR HIM TO UPDATE AND HE FINALLY DID IM SO HAPPY I LOVE HIM SO SO SO SO SO MUCH OML HES SO HANDSOME HE MEANS THE WORLD TO ME I LOVE WHEN HE UPDATES ANDKDKFJ HES SO SDKNDJ AHHH I LOVE HIM MORE THAN LIFE ITSELF ♡ ♡ ♡ #ninepercent #9percent #idolproducer #justin #zhourui #qinfen #kwin #muziyang #yuehua #oner #cpop #caixukun #zhuzhengting #wangziyi #nongnong #linyanjun #youzhangjing #fanchengcheng #xiaogui #kpopl4l #ninepercentjustin #ninepercentcaixukun #ninepercentchenlinong #ninepercentfanchengcheng #ninepercentlinyanjun #ninepercentyouzhangjing #ninepercentxiaogui #ninepercentzhuzhengting #ninepercentwangziyi #justinhuang
-Battle against poverty- cut Cai Xukun ancient law sun salt, xukun starlight action Hainan live broadcast - Cai Xukun fights against poverty?! good luck xiao kun 🌻 I've been waiting for him to be in a show like variety shows 😭😭😭 #ninepercent #9percent #idolproducer2018 #idolproducer #caixukun #chenlinong #fanchengcheng #justinhuang #linyanjun #zhuzhengting #wangziyi #xiaogui #youzhangjing #cpop  #百分九少年 #蔡徐坤 #陈立农 #范丞丞 #黄明昊 #林彦俊 #朱正廷 #王子异 #小鬼 #尤长靖 #iqiyi #rulebreaker #创新者
♡ . throwback to idol producer's ghost prank : lin yanjun 💕 - 小橘啊,我觉得你真的 ... 很行!😂👍🏻❤ he literally flirts with anything & everything 😩🤣🤣 ( 真的 p.s. 连垃圾桶他也不放过哦!HAHAHAH ) - >> swipe to see more !! >> - @888mob #林彦俊 #linyanjun #小橘 #evanism #evanlin #ninepercent #百分九少年 #高能少年团林彦俊 #高能少年团 #蔡徐坤 #caixukun #陈立农 #chenlinong #范丞丞 #fanchengcheng #黄明昊 #justinhuang #朱正廷 #zhuzhengting #王子异 #wangziyi #小鬼 #xiaogui #王琳凯 #wanglinkai #尤长靖 #youzhangjing
美颜暴击来一波💕不得不说昊哥超有礼貌的啊!😳♥ -视频源自微博:火星情报局 #justin黄明昊#justinhuang#huangminghao#黄明昊#저스틴#贾富贵#温州贾富贵#小森林#ninepercent#百分九少年#偶像练习生#idolproducer#nex7#next#乐华七子#乐华娱乐#produce101#produce101season2
💒💚💓💕💜💗🌈🍠 少年 们努力的样子好迷人 - - - - © 红秀 GARZIA || weibo @ninepercent.ic @888mob @n30201 @caixukun @azorachin @6_.ghost #蔡徐坤 #陈立农 #范丞丞 #黄明昊 #林彦俊 #朱正廷 #王子异 #王琳凯 #尤长靖 #caixukun #chenlinong #fanchengcheng #justinhuang #huangminghao #justinhuangminghao #linyanjun #zhuzhengting #wangziyi #boogie #xiaogui #youzhangjing #偶像练习生 #idolproducer #iqiyi #爱奇艺 #月华娱乐 #yuehua #nex7 #月华七子
First of all I wanna give an award to the editor.. 🤣I can't get over ziyi's expression..+ Justin chopping sound+ background music remixed.. Lol. . . . #wangziyi #boogie #isee #justinhuang #justina #perfectrestaurant #ninepercent #nex7 #bbt
141218 // 📷📷
“你zhên的不行”哈哈哈哈哈哈哈xswl😂 _ ©火星情报局第十期看点 _ #justin #justinhuang #huangminghao #ninepercent #nex7 #黄明昊 #黃明昊 #百分九少年 #乐华七子 #저스틴
Support this amazing funny best 16 year old boy Justin Huang. He is my bro ( just kidding, just because we have the same last name lmao) 黄明昊 . . . #黄明昊 #justin #justinhuang #ninepercent #ninepercent黃明昊 #idolproducerchina #amazing16yroldfunnyboi
prince charming~

Loading