Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#izabordirektora

Posts tagged as #izabordirektora on Instagram

1 Posts

Kovačević izabran za direktora JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović-Strunjo“  Milko Kovačević, profesor biologije, izabran je za direktora JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović-Strunjo“ na sjednici lokalnog parlamenta. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta o izboru direktora te ustanove podržalo je 18 odbornika, dva su bila protiv, a isto toliko uzdržanih. Mandat direktora Centra za kulturu traje četiri godine i po isteku mandata isto lice može biti ponovo birano na tu funkciju.  Foto:Arhiva RBP #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #odbornici #skupstina  #jucentarzakulturu #vojislavbulatovicstrunjo #izabordirektora #sjednica #bijelopolje #radiobijelipolje