Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#gwirfoddolwyrygymraeg

Posts tagged as #gwirfoddolwyrygymraeg on Instagram

4 Posts

4 blynedd yn ôl fe aeth criw o wirfoddolwyr ati i drawsnewid yr ystafell yng nghefn y llawr isa’ yn @tytawe a’i throi yn ystafell aml-bwrpas. Dyma luniau’r ystafell cyn y trawsnewid a’r prif benseiri, John a Gareth ynghanol yr ymgynghori ar y cynlluniau.  4 years ago a group of volunteers decided to try and transform the downstairs meeting room into a multi purpose venue. #tytawe #canolfangymraeg #cymryabertawe #dysgucymraeg #cymraeg #trawsnewid #gwirfoddoli #gwirfoddolwyr #gwirfoddolwyrygymraeg #abertawe #swansea #swanseawelshcentre
Diolch yn fawr i holl wirfoddolwyr Menter Bro Ogwr! | Thank you very much to all @menterbroogwr volunteers! #gwirfoddolwyrygymraeg #cymraeg
#diolch i bob un o'n gwirfoddolwyr am eich cefnogaeth drwy'r flwyddyn - hebddoch chi ni fyddai nifer o'n gwasanaethau craidd na digwyddiadau fel hyn yn bosibl! A big shout out to all our volunteers for your continued support! #internationalvolunteerday #gwirfoddolwyrygymraeg
DIOLCH yn fawr unwaith eto i bob un o gwirfoddolwyr Tafwyl dros y blynyddoedd diwethaf - edrych mlaen gweld pawb eto yn #tafwyl18 // THANK YOU to all the volunteers at Tafwyl over the years. Can't wait to welcome you back for #tafwyl18  #gwirfoddolwyrygymraeg #cymraeg #tafwyl #caerdydd #cardiff