Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#gwirfoddolwyr

Posts tagged as #gwirfoddolwyr on Instagram

106 Posts

Diolch yn fawr i Dillad Arfordir Clothing am ddod i fewn ar rhaglen Michael ac Aaron heno ar Radio Ysbyty Gwynedd 💚 Thanks so much to Dillad Arfordir Clothing for coming in tonight on Michael and Aaron’s Show on Radio Ysbyty Gwynedd 💚 #photooftheday #radioysbytygwynedd #radio #music #cerddoriaeth #interview #cyfweliad #presenters #cyflwynwyr #community #cymuned #volunteers #gwirfoddolwyr #bangor #northwales #arfordir #hospitalradio #ysbytygwynedd
Englyn gan y Prifardd Emyr Lewis i wirfoddolwyr Canolfan Tŷ Tawe. Mae Canolfan fel Tŷ Tawe yn dibynnu’n helaeth ar garedigrwydd ac oriau gwirfoddolwyr - o beintio’r muriau a gwaith adeiladu i weini ☕️ a 🍻🍷🥂 yn y Siop Siarad, caffi CYD a’r nosweithiau yn y bar. #tytawe #canolfantytawe #canolfangymraeg #abertawe #gwirfoddoli #gwirfoddolwyr #cymry #cymraeg #dysgucymraeg #dysgucymraegabertawe #paned #peint #cwrw #swanseawelshcentre #prifardd #englyn #diolch #cymuned #cymunedgymraeg
Cyngerdd Radio Ysbyty Gwynedd! 💚 Radio Ysbyty Gwynedd concert! 💚#photooftheday #radioysbytygwynedd #gig #cyngerdd #holyhead #caergybi #music #cerddoriaeth #volunteers #gwirfoddolwyr #presenters #cyflwynwyr #community #cymuned #ysbytygwynedd
Rhaid canmol y #gwirfoddolwyr sy’n rhoi o’u hamser i gynghrair haf #llandyrnog / #dyffrynclwyd #summerleague Parhad o draddodiad #cymunedol ers blynyddoedd maith a’r Gymraeg yn gyfrwng #iaith naturiol i lawer iawn o’r chwaraewyr. Hogie yma heb orfod siarad unrhyw iaith heblaw #cymraeg drwy’r dydd heddiw👏 #community #football 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
#brecwast #cymunedol #groes #cymru #ewrop 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇪🇺☕️#welsh #european #community #breakfast #jamcartre #croissants #hofficoffi #coffee #caws Diolch @owenandedwards @llaethyllan @henllanbakery #gwirfoddolwyr #volunteers
4 blynedd yn ôl fe aeth criw o wirfoddolwyr ati i drawsnewid yr ystafell yng nghefn y llawr isa’ yn @tytawe a’i throi yn ystafell aml-bwrpas. Dyma luniau’r ystafell cyn y trawsnewid a’r prif benseiri, John a Gareth ynghanol yr ymgynghori ar y cynlluniau. 4 years ago a group of volunteers decided to try and transform the downstairs meeting room into a multi purpose venue. #tytawe #canolfangymraeg #cymryabertawe #dysgucymraeg #cymraeg #trawsnewid #gwirfoddoli #gwirfoddolwyr #gwirfoddolwyrygymraeg #abertawe #swansea #swanseawelshcentre
Dydd Sadwrn yma 🧡 This Saturday 29/6 💙Top Dre #gwylrhuthun #rhuthun #cymru #wales #musicfestival #festival Diolch i’r holl #gwirfoddolwyr 👏#volunteers
‪Dŵdl y Dydd #174‬ ‪Dŵdl heddiw i griw trefnu @Tafwyl , yr holl wirfoddolwyr ac wrth gwrs i bawb ddaeth draw i siarad, edrych a phrynu fy stwff ar y stondin. Penwythnos gwych yn y brifddinas. Gobeithio’n fawr cael dychwelyd. 👏🏻👏🏻👏🏻‬ #tafwyl #tafwyl19 #celf #dwdl #calon #diolch #gwirfoddolwyr #caerdydd #mentercaerdydd
Sarah Wynn Griffiths a Gwion bob nos Iau am 7pm ar Radio Ysbyty Gwynedd 💚 Sarah Wynn Griffiths and Gwion live every Thursday at 7pm on Radio Ysbyty Gwynedd 💚#photooftheday #radioysbytygwynedd #radiostation #music #cerddoriaeth #presenter #cyflwynydd #love #cariad #bangor #volunteers #gwirfoddolwyr #community #cymuned #like4like #instagood #ysbytygwynedd
I nodi #wythnosgwirfoddoli wythnos diwethaf, fe siaradom ni â staff a gwirfoddolwyr Innovate Trust. Mae Innovate Trust wedi bod yn datblygu, rheoli a chynnal yr ardd yn Ysgubor Fawr ers Mai 2018 🌼🌻🌺 mae’r ardd wedi’i ei drawsffurfio o wagle di-drefn i hafan sy’n gyfeillgar i fywyd gwyllt! 🦔🐝🐦Diolch anferthol i’r holl wirfoddolwyr am eu gwaith caled! • Sut wyt ti'n rhan o stori Sain Ffagan? #fysainffagan • To mark #volunteersweek last week, we spoke to staff and volunteers from Innovate Trust. Since May 2018 Innovate Trust have developed, managed and maintained the garden at Ysgubor Fawr 🌼🌻🌺 this garden has been transformed from a disused space to a wildlife friendly haven that supports people from local communities 🦔🐝🐦a big thank you to the volunteers for all their hard work! • How are you a part of the St Fagans story? #mystfagans #museumoftheyear . . . . . . . . . . #mywales #cymru #wales #museums #amgueddfa #amgueddfacymru #museumofwales #nationalmuseum #history #hanes #treftadaeth #heritage #welsh #cymraeg #cymreig #nature #natur #gardeb #gardd #gardening #volunteers #gwirfoddolwyr #gwirfoddoli #volunteering
I nodi #wythnosgwirfoddoli wythnos diwethaf, fe siaradom ni â staff a gwirfoddolwyr Innovate Trust. Mae Innovate Trust wedi bod yn datblygu, rheoli a chynnal yr ardd yn Ysgubor Fawr ers Mai 2018 🌼🌻🌺 mae’r ardd wedi’i ei drawsffurfio o wagle di-drefn i hafan sy’n gyfeillgar i fywyd gwyllt! 🦔🐝🐦Diolch anferthol i’r holl wirfoddolwyr am eu gwaith caled! • Sut wyt ti’n rhan o stori Sain Ffagan? #fysainffagan • To mark #volunteersweek last week, we spoke to staff and volunteers from Innovate Trust. Since May 2018 Innovate Trust have developed, managed and maintained the garden at Ysgubor Fawr 🌼🌻🌺 this garden has been transformed from a disused space to a wildlife friendly haven that supports people from local communities 🦔🐝🐦a big thank you to the volunteers for all their hard work! • How are you a part of the St Fagans story? #mystfagans #museumoftheyear . . . . . . . . . . #mywales #cymru #wales #museums #amgueddfa #amgueddfacymru #museumofwales #nationalmuseum #history #hanes #treftadaeth #heritage #welsh #cymraeg #cymreig #nature #natur #gardeb #gardd #gardening #volunteers #gwirfoddolwyr #gwirfoddoli #volunteering
Cyfarfod cyngor yr Ymddiriedolaeth wedi ei gynnal yn Enlli heddiw. / The Trust’s meeting was held on Bardsey today. #sunny #braf #trustees #ymddiriedolwyr #volunteers #gwirfoddolwyr #mordaithllŷn #barsdeyboattrips
Mae Lettie yn helpu rhestri a mynegeio cofnodion Cyngor Sir Forgannwg Ganol. Mae’n ystyried hyfforddi i fod yn archifydd. Lettie is helping archivists to list and index records of Mid Glamorgan County Council. She is considering training to become an archivist. #volunteersweek #wythnosgwirfoddolwyr #welovevolunteers #volunteers #volunteering #gwirfoddoli #gwirfoddolwyr
Mae Eleanor yn un o saith o fyfyrwyr cadwraeth sy’n gwirfoddoli tra’n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd Eleanor is one of seven conservation students, volunteering whilst completing an MSc course in Conservation at Cardiff University @cuconservation @cardiffuni @prifysgolcdydd #volunteersweek #wythnosgwirfoddolwyr #cardiffuni #prifysgolcaerdydd #welovevolunteers #volunteers #volunteering #gwirfoddoli #gwirfoddolwyr #studentvolunteers #conservation #cadwraeth
Mae Fred yn rhestri ac yn pecynnu ffotograffau a negyddion o Stanley Travers, Ffotograffwyr. Fred is listing and packaging the photographs and negatives of Stanley Travers, Photographers. #wythnosgwirfoddolwyr #volunteersweek #welovevolunteers #volunteers #volunteering #gwirfoddolwyr #gwirfoddoli
Mae gennym dim ardderchog o wirfoddolwyr yn Archifau Morgannwg, ac wythnos yma byddwn yn cyflwyno rhai ohonynt. Mae Rhiain, Merle, Pat ag Avril o The Arts Society a Mark yn gweithio gyda chadwraethwr Glamorgan’s Blood i lanhau cyfrolau a chynlluniau. Happy Volunteers Week! We have a great team of volunteers at Glamorgan Archives, this week we will introduce you to some of them. Rhiain, Merle, Pat and Avril of The Arts Society and Mark are working with the Glamorgan’s Blood conservator to clean volumes and plans. #wythnosgwirfoddolwyr #volunteersweek #welovevolunteers #volunteers #volunteering #gwirfoddolwyr #gwirfoddoli #glamorgansblood #conservation #cadwraeth #preservation #cadwedigaeth
Dyma Jac Elis Roberts @jac_roberts66 a daeth fewn am sgwrs ac i berfformio'n fyw yn ddiweddar ar rhaglen Sarah Wynn Griffiths a'r criw 💚 Here's Jac Elis Roberts @jac_roberts66 who came in for a chat and to perform live recently on Sarah Wynn Griffiths and the crew's show 💚 #photooftheday #radioysbytygwynedd #radio #hospitalradio #music #cerddoriaeth #acousticguitar #presenter #cyflwynydd #dj #community #cymuned #like4like #instagood #volunteers #gwirfoddolwyr #ysbytygwynedd
Dyma Achlysurol a daeth fewn am sgwrs ar yr Awr Amrywiol efo Michael ac Aaron yn ddiweddar 💚 Here's Achlysurol who came in for a chat on the Awr Amrywiol Show with Michael and Aaron recently 💚 #photooftheday #radioysbytygwynedd #radio #hospitalradio #music #cerddoriaeth #band #presenters #cyflwynwyr #volunteers #gwirfoddolwyr #community #cymuned #ysbytygwynedd
Bydd y cyfarfod Gwirfoddolwyr nesaf ar 6 Y.H Dydd Llun yn y Canolfan Ni Corwen, gobeithio eich gweld chi yna! #gwirfoddolwyr #gwirfoddoli #gogleddcymru #bwydadiodcymru #corwen #ruthin #llangollen #wrecsam #sirddinbych #gŵylfwydcorwen
Wythnos yma mae ein gwirfoddolwyr yn ymweld a’r stiwdio cadwraeth am hyfforddiant loywi yn trin a thrafod a phecynnu dogfennau. ********** This week our volunteers are visiting the conservation studio for refresher training on document handling and packaging. #volunteers #volunteering #gwirfoddolwyr #gwirfoddoli #welovevolunteers #conservation #archiveconservation #cadwraeth #training #hyfforddiant
Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn ŵyl gwirfoddoli flynyddol sydd efo'r prif nod o gydnabod, gwobrwyo a recriwtio gwirfoddolwyr. A ydych chi am gymryd rhan mae mwy o fanylion ar gael ar y ddolen yn y bio... #gwirfoddoli #gwirfoddolwyr #volunteering #volunteer #busnes #cymru #business #wales #cymuned #community #charity #elusen #volunteers #nonprofit #giveback #donate #dogood #socialgood #change #love #fundraising #education #socialimpact #causes #givingback #support #volunteerwork #philanthropy #bhfyp
Newyddion trist iawn am Doris Day. Mi fydd Kev, Janice a Bob yn talu teyrnged iddi ar eu Sioe heno ar Radio Ysbyty Gwynedd 💚 Such sad news about Doris Day. Kev, Janice and Bob will be paying tribute to her tonight on their Show on Radio Ysbyty Gwynedd 💚 #photooftheday #radioysbytygwynedd #presenters #cyflwynwyr #djs #music #cerddoriaeth #radiostation #instagood #dorisday #doris #volunteers #gwirfoddolwyr #community #cymuned #ysbytygwynedd
Dyma Michael ac Aaron efo Tegid Rhys ar eu rhaglen heno 💚 Here's Michael and Aaron with Tegid Rhys on their show this evening 💚 #photooftheday #radioysbytygwynedd #music #cerddoriaeth #radio #presenters #cyflwynwyr #djs #volunteers #gwirfoddolwyr #instagood #community #cymuned #ysbytygwynedd
Diolch anferthol i dîm gwirfoddolwyr Yr Wyddfa ddoe am eu holl gwaith caled! A huge thank you to the Snowdon volunteer team for all their hard work yesterday! #yrwyddfa #snowdon #gwirfoddoli #volunteering #gwirfoddolwyr #volunteers #cadwraeth #conservation
Roedd ein gwirfoddolwyr wrth eu boddau ddoe yn ymweld â Chanolfan Treftadaeth Heddlu De Cymru. Mae’n werth ymweld. Diolch am y croeso! ********** Our volunteers had a wonderful time at the South Wales Police Heritage Centre yesterday. It’s well worth a visit. Thanks so much for the welcome! #southwalespolice @swpolice #southwalespoliceheritagecentre #heddludecymru #heddlu #police #policehistory #bridgend #penybont #penybontarogwr #gwirfoddoli #volunteering #gwirfoddolwyr #volunteers #welovevolunteers #thankyou #diolch #diolchynfawr
Dyma Derrick sydd yn cyflwyno ar Radio Ysbyty Gwynedd ac yn rhan pwysig iawn o'n digwyddiadau a chodi arian 💚 Here's Derrick who presents on Radio Ysbyty Gwynedd and is an important part of our events and fundraising 💚#photooftheday #radioysbytygwynedd #music #cerddoriaeth #presenters #cyflwynwyr #djs #volunteers #gwirfoddolwyr #fundraising #community #cymuned #instagood #ysbytygwynedd
Dyma Sarah Wynn Griffiths a'r criw efo @montaguesmusic a daeth fewn am sgwrs ar y rhaglen yn ddiweddar 💚 Here's Sarah Wynn Griffiths and the crew with @montaguesmusic who came in for a chat on the show recently 💚#photooftheday #radioysbytygwynedd #hospitalradio #presenters #cyflwynwyr #band #themontagues #djs #community #cymuned #volunteers #gwirfoddolwyr #instagood #ysbytygwynedd
‪Dyma Anton, dyn pwysig iawn, un o'n technegwyr yma ar Radio Ysbyty Gwynedd 💚‬ ‪Here's Anton, a very important man, one of our technicians here at Radio Ysbyty Gwynedd 💚‬#photooftheday #radioysbytygwynedd #radiostation #radio #presenters #cyflwynwyr #volunteers #gwirfoddolwyr #music #cerddoriaeth #community #cymuned #technical #instagood #ysbytygwynedd
Dyma Barry sy'n cyflwyno rhaglen bob nos Fercher 7.30-9pm ar Radio Ysbyty Gwynedd 💚 Here's Barry who presents his show every Wednesday night 7.30-9pm on Radio Ysbyty Gwynedd 💚#photooftheday #radioysbytygwynedd #hospitalradio #presenters #cyflwynwyr #music #cerddoriaeth #community #cymuned #volunteers #gwirfoddolwyr #djs #instagood #ysbytygwynedd

Loading