Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#gwirfoddoli

Posts tagged as #gwirfoddoli on Instagram

415 Posts

Cyfle gwirfoddoli efo Gogledd Gofalwyr Cymru #gwirfoddoli #cyfle #mudiad #carerswales
Cyfle gwirfoddoli gyda Victim Support #gwirfoddoli #mudiad #opportunity #victimsupport
Topping up my tan in this wonderful #welsh #sunshine before my guest appearance at #capowys Community Action Roadshow! Join me and my PAVO colleagues at #knighton #trefyclawdd Community Centre on #wednesday #dyddmercher from 12:30pm to chat about being a trustee and all things volunteering. P.S. I’m looking for a new name, anyone have any suggestions? Please comment below or pop in on Wednesday to tell me your suggestion in person/carrot. (I may even let you take a selfie with me!) #knightoncommunitycentre #volunteering #gwirfoddoli #trustees #ymddiriedolwyr #powys #community #cymuned #carrot #moron #nofilter #dimffilter #pavo #therewillbecake #byddteisen
Ydych chi'n hoffi cerddoriaeth? Ydych chi'n hoffi sgwrsio efo pobl? Ydych chi'n hoffi 'neud i bobl wenu? Pam a wnewch chi gwirfoddoli efo Radio Ysbyty Gwynedd! Da ni'n edrych am wirfoddolwyr i helpu efo nifer o weithgareddau, o gyflwyno i godi arian. Anfonwch neges am ragor o wybodaeth! 💚 Do you like music? Do you like chatting to people? Do you like making people smile? Why not volunteer with Radio Ysbyty Gwynedd! We're looking for members to help with a range of activities, from presenting to fundraising. Send us a DM for more information! 💚 #radioysbytygwynedd #hospitalradio #radio #music #cerddoriaeth #volunteers #gwirfoddoli #cariad #community #cymuned #cyflwynwyr #volunteers #bangor #ysbytygwynedd
Dyrchafiad! Promotion! . . . . #parkrun #juniorparkrun #aberystwyth #gwirfoddoli #volunteering
Diddordeb mewn treftadaeth Cymru? Beth am wirfoddoli gyda’r prosiect #datgloieintreftadaethsain? Mwy o wybodaeth ar gwefan Do-it #dets #amddiffyneinsain #digidosain #nlhffunded @LLGCymru @GwirfoddoliLLGC @HeritageFundUK @BLSoundHeritage - - - https://do-it.org/organisations/unlocking-our-sound-hertage-project - - - Interested in Wales’ heritage? Why not volunteer with the #unlockingoursoundheritage project? More information on the Do-it website #uosh #saveoursounds #nlhffunded #digitisingsound @NLWales @NLWVolunteering @HeritageFundUK @BLSoundHeritage - - - #gwirfoddoli #volunteer #heritage #soundconservation #cymru #wales #volunteeringopportunities
Cyfleoedd gwirfoddoli gyda @stdavidshospice Beth am roi help llaw i gefnogi eraill? Ever thought about helping your local hospice? Why not give your time to help others? #gwirfoddoli #volunteering #gwynedd
Fedrwch chi helpu? Cyfle gwych i wirfoddoli yn yr awyr agored gyda @ydrefwerdd Could you help? Great opportunity to volunteer in the outdoors with @ydrefwerdd #gwirfoddoli #volunteering #gwynedd
Ac felly, os oes Cwrw Cymreig o safon ar gael yn Nhŷ Tawe, rhaid wrth wydrau peint, a hanner peint Cymraeg i fwynhau pob diod. Dyluniwyd y logo gan yr artist lleol @arwel_micah ar gyfer criw Tyrfe Tawe sy’n trefnu gwyliau cerddorol a chwrw a nosweithiau acwstig misol yn Nhŷ Tawe. #tytawe #canolfangymraegabertawe #cymraeg #dysgucymraeg #cwrw #cyrfe #cyrfau #beer #cwrwcymreig #gwydrau #abertawe #popethyngymraeg #gwylgwrw #tyrfetawe #gwirfoddoli #barnoswener
Englyn gan y Prifardd Emyr Lewis i wirfoddolwyr Canolfan Tŷ Tawe. Mae Canolfan fel Tŷ Tawe yn dibynnu’n helaeth ar garedigrwydd ac oriau gwirfoddolwyr - o beintio’r muriau a gwaith adeiladu i weini ☕️ a 🍻🍷🥂 yn y Siop Siarad, caffi CYD a’r nosweithiau yn y bar. #tytawe #canolfantytawe #canolfangymraeg #abertawe #gwirfoddoli #gwirfoddolwyr #cymry #cymraeg #dysgucymraeg #dysgucymraegabertawe #paned #peint #cwrw #swanseawelshcentre #prifardd #englyn #diolch #cymuned #cymunedgymraeg
Are you a new trustee / committee member or are you thinking of becoming one? English: http://bit.ly/newtrusteespowys Cymraeg: http://bit.ly/ymddiriedolwrnewydd Book on to the training (links above) to attend a free session on the roles and responsibilities of a trustee / committee member. #trustee #trustees #ymddiriedolwyr #community #cymunedol #volunteer #gwirfoddoli #powys #brecon #llandrindodwells #newtown #training #free
9 tŷ i’w glanhau heddiw! Dyma wirfoddolwr Alyson yn barod i gychwyn! / 9 houses to clean today, here’s volunteer Alyson ready to go! More info on volunteering here https://www.bardsey.org/volunteer #gwirfoddoli #volunteer #volunteering #visitwales #elusen #charity
Mae dydd Sul yma - ein diwrnod gwirfoddoli misol - dowch draw, anadlu yr awyr iach, yfed te ac ymarfer corff! Cyfarfod am 10:30 This Sunday it's our monthly volunteer day - come along for a breath of fresh air, a cup of tea and a bit of exercise! Meet at 10:30am #llynparcmawr #volunteerday #volunteeringwales #forest #gwirfoddoli #diwrnodgwirfoddol #volunteeringwales #newborough #niwbwrch
Cofiwch rhaid cyflwyno'ch cais am Grant Gwirfoddolwyr Ifanc Gwynedd erbyn ddydd Gwener yma 05/07/19. #gwirfoddoli
Dewch i gymryd rhan yfory. - Come take part tomorrow. - #diddofi #rewilding #gwirfoddoli #volunteering #coetiranian #cambrianwildwood #bwlchcorog #glaspwll
4 blynedd yn ôl fe aeth criw o wirfoddolwyr ati i drawsnewid yr ystafell yng nghefn y llawr isa’ yn @tytawe a’i throi yn ystafell aml-bwrpas. Dyma luniau’r ystafell cyn y trawsnewid a’r prif benseiri, John a Gareth ynghanol yr ymgynghori ar y cynlluniau. 4 years ago a group of volunteers decided to try and transform the downstairs meeting room into a multi purpose venue. #tytawe #canolfangymraeg #cymryabertawe #dysgucymraeg #cymraeg #trawsnewid #gwirfoddoli #gwirfoddolwyr #gwirfoddolwyrygymraeg #abertawe #swansea #swanseawelshcentre
Dyma ein Janice yn y 'Relay for Life' yn Treborth, Bangor. Ewch draw i gefnogi'r digwyddiad gwych yma ac i weld ein stondin Radio Ysbyty Gwynedd! Am ddiwrnod grêt! 💚☀️ Here's our Janice at the 'Relay for Life' in Treborth, Bangor. Head over to support this amazing event and to see our Radio Ysbyty Gwynedd stand! What a great day! 💚☀️#photooftheday #radioysbytygwynedd #relayforlife #bangor #music #cerddoriaeth #cancerreasearchuk #presenter #cyflwynydd #volunteer #gwirfoddoli #community #cymuned #instagood #instadaily #radiostation #hospitalradiostation #ysbytygwynedd
Dyma ein Kev Bach yn cyflwyno 'Relay for Life' heddiw yn Treborth, Bangor. Ewch draw i gefnogi'r digwyddiad gwych yma ac i weld ein stondin Radio Ysbyty Gwynedd! 💚 Here's our Kev Bach hosting the 'Relay for Life' in Treborth, Bangor today. Head over to support this fantastic event and to see our Radio Ysbyty Gwynedd stand! 💚#photooftheday #radioysbytygwynedd #radiostation #hospitalradio #relayforlife #bangor #music #cerddoriaeth #presenter #cyflwynydd #kevbach #community #cymuned #like4like #instagood #volunteers #gwirfoddoli #ysbytygwynedd
Dyma Michael ac Aaron yn cyfweld Dylan a Lora ar eu Sioe heno. Fysa chi'n hoffi gwirfoddoli a gael Sioe eich hunain? Anfonwch neges atom am fwy o fanylion! 💚 Here's Michael and Aaron interviewing Dylan and Lora on their show this evening. Would you like to volunteer and present your own show? Send us a DM for more info! 💚#photooftheday #radioysbytygwynedd #radio #music #cerddoriaeth #presenters #cyflwynwyr #volunteer #gwirfoddoli #bangor #community #cymuned #radiostation #ysbytygwynedd
I nodi #wythnosgwirfoddoli wythnos diwethaf, fe siaradom ni â staff a gwirfoddolwyr Innovate Trust. Mae Innovate Trust wedi bod yn datblygu, rheoli a chynnal yr ardd yn Ysgubor Fawr ers Mai 2018 🌼🌻🌺 mae’r ardd wedi’i ei drawsffurfio o wagle di-drefn i hafan sy’n gyfeillgar i fywyd gwyllt! 🦔🐝🐦Diolch anferthol i’r holl wirfoddolwyr am eu gwaith caled! • Sut wyt ti'n rhan o stori Sain Ffagan? #fysainffagan • To mark #volunteersweek last week, we spoke to staff and volunteers from Innovate Trust. Since May 2018 Innovate Trust have developed, managed and maintained the garden at Ysgubor Fawr 🌼🌻🌺 this garden has been transformed from a disused space to a wildlife friendly haven that supports people from local communities 🦔🐝🐦a big thank you to the volunteers for all their hard work! • How are you a part of the St Fagans story? #mystfagans #museumoftheyear . . . . . . . . . . #mywales #cymru #wales #museums #amgueddfa #amgueddfacymru #museumofwales #nationalmuseum #history #hanes #treftadaeth #heritage #welsh #cymraeg #cymreig #nature #natur #gardeb #gardd #gardening #volunteers #gwirfoddolwyr #gwirfoddoli #volunteering
I nodi #wythnosgwirfoddoli wythnos diwethaf, fe siaradom ni â staff a gwirfoddolwyr Innovate Trust. Mae Innovate Trust wedi bod yn datblygu, rheoli a chynnal yr ardd yn Ysgubor Fawr ers Mai 2018 🌼🌻🌺 mae’r ardd wedi’i ei drawsffurfio o wagle di-drefn i hafan sy’n gyfeillgar i fywyd gwyllt! 🦔🐝🐦Diolch anferthol i’r holl wirfoddolwyr am eu gwaith caled! • Sut wyt ti’n rhan o stori Sain Ffagan? #fysainffagan • To mark #volunteersweek last week, we spoke to staff and volunteers from Innovate Trust. Since May 2018 Innovate Trust have developed, managed and maintained the garden at Ysgubor Fawr 🌼🌻🌺 this garden has been transformed from a disused space to a wildlife friendly haven that supports people from local communities 🦔🐝🐦a big thank you to the volunteers for all their hard work! • How are you a part of the St Fagans story? #mystfagans #museumoftheyear . . . . . . . . . . #mywales #cymru #wales #museums #amgueddfa #amgueddfacymru #museumofwales #nationalmuseum #history #hanes #treftadaeth #heritage #welsh #cymraeg #cymreig #nature #natur #gardeb #gardd #gardening #volunteers #gwirfoddolwyr #gwirfoddoli #volunteering
National Volunteer week. Wythnos gwirfyddoli yng Nghymru! Thanks to the amazing team of warm, hilarious and dedicated people who are the Graft crew who are becoming constituents instead of participants, collaborators and comrades. Diolch! #amgueddfacymru #community #cymuned #volunteerweek #wales #gwirfoddoli @museumwales #waterfrontmuseum #swansea
Neges gan Derek Evans, Cadeirydd y Pwyllgor Rhanbarth #gwirfoddoli #diolch
Mae Lettie yn helpu rhestri a mynegeio cofnodion Cyngor Sir Forgannwg Ganol. Mae’n ystyried hyfforddi i fod yn archifydd. Lettie is helping archivists to list and index records of Mid Glamorgan County Council. She is considering training to become an archivist. #volunteersweek #wythnosgwirfoddolwyr #welovevolunteers #volunteers #volunteering #gwirfoddoli #gwirfoddolwyr
Rydym yn edrych ymlaen ac yn barod ar gyfer ein digwyddiad Dathlu a Diolch i Wirfoddolwyr 2019 heddiw draw yn @Portmeirion @VolunteersWeek @WCVACymru #gwirfoddoli #gwirfoddolicymru We're excited and ready for the highlight of Volunteers' Week at our Celebration & Thank You Event today @Portmeirion @VolunteersWeek @WCVACymru #volunteers #gwynedd
Rydym yn edrych ymlaen ac yn barod ar gyfer ein digwyddiad Dathlu a Diolch i Wirfoddolwyr 2019 heddiw draw yn @Portmeirion Looking forward to the highlight of our @VolunteersWeek today at our annual Celebration and Thank You event for volunteers at the glorious Portmeirion village @WCVACymru #gwirfoddoli #gwirfoddolicymru
Mae Eleanor yn un o saith o fyfyrwyr cadwraeth sy’n gwirfoddoli tra’n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd Eleanor is one of seven conservation students, volunteering whilst completing an MSc course in Conservation at Cardiff University @cuconservation @cardiffuni @prifysgolcdydd #volunteersweek #wythnosgwirfoddolwyr #cardiffuni #prifysgolcaerdydd #welovevolunteers #volunteers #volunteering #gwirfoddoli #gwirfoddolwyr #studentvolunteers #conservation #cadwraeth
Mae Fred yn rhestri ac yn pecynnu ffotograffau a negyddion o Stanley Travers, Ffotograffwyr. Fred is listing and packaging the photographs and negatives of Stanley Travers, Photographers. #wythnosgwirfoddolwyr #volunteersweek #welovevolunteers #volunteers #volunteering #gwirfoddolwyr #gwirfoddoli
Mae gennym dim ardderchog o wirfoddolwyr yn Archifau Morgannwg, ac wythnos yma byddwn yn cyflwyno rhai ohonynt. Mae Rhiain, Merle, Pat ag Avril o The Arts Society a Mark yn gweithio gyda chadwraethwr Glamorgan’s Blood i lanhau cyfrolau a chynlluniau. Happy Volunteers Week! We have a great team of volunteers at Glamorgan Archives, this week we will introduce you to some of them. Rhiain, Merle, Pat and Avril of The Arts Society and Mark are working with the Glamorgan’s Blood conservator to clean volumes and plans. #wythnosgwirfoddolwyr #volunteersweek #welovevolunteers #volunteers #volunteering #gwirfoddolwyr #gwirfoddoli #glamorgansblood #conservation #cadwraeth #preservation #cadwedigaeth
Diolch o galon i bawb sy’n gwirfoddoli gyda ni! Huge thanks to all of our wonderful volunteers! Cysyllta os mae diddordeb helpu. Get in touch if you’d like to help too #volunteer #gwirfoddoli

Loading