Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#gwaithtîm

Posts tagged as #gwaithtîm on Instagram

27 Posts

Diolch, diolch, diolch!! Chi wedi bod yn hollol FFANTASTIG wythnos hon a wy’n SUPER prowd ohonoch chi!! Joiwch eich gwyliau haf!! ⭐️⭐️⭐️ #sêr #steddfod #joio #gwaithtîm #arweinwyr #canu #dawnsio #perfformio #nyfer #taf #cleddau
Lladron bwyd #gwaithtîm
Y gwaith ar waith!! Gwirfoddolwyr crefftus a gweithgar. The transformation team! #tytawe #canolfangymraeg #cymryabertawe #trawsnewid #cymraeg #cymry #swanseawelshcentre #dysgucymraeg #abertawe #swansea #abertaweambyth #croeso #gwaithtîm
Bore gwych gyda ein tenantiaid a Hwb Caernarfon yn planu bloda ar gyfer y dref! 🌸🌼🌻🌺🍀 Great morning planting flowers for #caernarfon with our tenants and Hwb Caernarfon🌼🌸🌻🌺 #teamwork #gwaithtîm #blodau #caernarfoninbloom #bloomingmarvellous #greenfingers #flowers #community #cymuned #gydangilydd #gwynedd #gogleddcymru #northwales
Here’s a video from our Drone Unit from when they assisted our colleagues from @northwalesfire with a fire in Betws Y Coed. Footage from our thermal cameras can be used to identify hotspots in the fire and give a better view of the area affected. • • • Dyma fideo o’n Huned Gweision y Glas pan wnaethant gynorthwyo ein cydweithwyr o @northwalesfire gyda thân ym Metws y Coed. Gellir defnyddio ffilm o’n camerâu thermal i nodi llecynnau yn y tân a chael gwell golygfa o’r ardal a effeithiwyd. • • #gwaithtîm #wrthlaw #teamwork #heretohelp #999family #police #northwales
#periodpovertysirgâr Llai na wythnos i fynd cyn mae ein project gyda Cyngor Sir Gaerfyrddin yn cael I lansiad swyddogol ac rydym yn brysur yn pacio ein blychau yn barod i'w dosbarthu i'n holl ysgolion a phrosiectau ieuenctid yn Sir Gaerfyrddin! #gwaithtîm #periodpoverty
That’s what you call teamwork! Clwb Hoci Penllyn - League Winners! 🏑🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿😁 #clwbhocipenllyn Da iawn ferched 💪🏻 Photo by Hannah Gwenllian . . . . . . #hockey #womanhockey #penllyn #hoci #cymru #sports #teamwork #gwaithtîm #numberone
Sesiwn adeiladu rafft llwyddiannus bore ma #gwaithtîm 💪
Y teulu yn herio fi i redeg 4k ger y tonnau gwyllt heddiw ac Elsi’n cario’r dŵr ar ei beic! / My family challenged me to a 4k run alongside the wild waves today! Nothing glam about these pics & yes I did get soaked but I did it! #mamfit #gwaithtîm #teamwork #teamgoals #excerciseforfree
Cyngerdd #nadolig 2018 #joio #côr #satb a staff #gwaithtîm
Mae ein myfyrwyr #busnes ar eu ffordd i Fwlgaria ar ôl cynllunio a chyflwyno syniadau, gan ddefnyddio sgiliau #cyflogadwyedd a #gwaithtîm, ar gyfer taith dramor i’n panel o feirniaid ✈️ Wedi eich ysbrydoli gan y myfyrwyr ac eisiau astudio Busnes? Gwnewch gais y mis Ionawr hwn!
Falch iawn ein bod wedi llwyddo i godi £372.33 tuag at @macmillancancer yn ein bore coffi heddiw ma! Diolch i’n staff am am fod mor brysur yn pobi neithiwr! 🍰 Proud to announce that we’ve raised £372.33 towards @macmillancancer in our coffee morning today! We’ve some #starbakers amongst our staff! Thanks to everyone for their efforts🍰 #macmillan #macmillancoffeemorning #topbakers #cake #cheesecake #victoriasponge #fundraising #codiarian #teamspirit #gwaithtîm #gbboherewecome
🏡Ymweliad staf olaf y tymor i’n staff! Diolch i bobl Ffordd Maes Barcer am y croeso!🏘 Last estate walkabout of the term for our staff. Thanks to the people of Ffordd Maes Barcer for the welcome🏠 #estatewalkabouts #ccg #housing #caernarfon #teamwork #gwaithtîm #tai #warmwelcome #croesocynnes #gwynedd #gogleddcymru #northwaleshousing #🏡
Meddylfryd tŵf #meddwlgwyrdd #saff #mentro #mwynhau #gwaithtîm @6edcreuddyn @ysgolycreuddyn
Dani yn chwilio am blastrwrs, ydachi yn blastrwr neu yn nabod plastrwr? Mwy o wybodaeth ar ein gwefan - dyddiad cau 13.09.18 🔧🛠🔨 We are looking for plasterers!Are you a plasterer or do you know one?Let them know we are recruiting!More info on our website-closing date 13.09.18 #jobsearch #jobs #plasterer #swyddi #chwilioamswyddi #plastro #ccg #cyfle #opportunity #newstart #dechraunewydd #newchapter #pennodnewydd #jointheteam #ymunwchâni #teamwork #gwaithtîm
♻️🗑Gwaith gwych gan ein #wardeiniaidifanc yn casglu sbwriel o amgylch #peblig. Diolch i’r cynghorydd Jason Parry hefyd am ymuno. Top efforts from our #juniorwardens on our clean up in #peblig. Thanks to councillor Jason Parry for joining the crew. #cleanup #nomorerubbish #teamwork #gwaithtîm #goodjob #gwaithgwych #caernarfon #ccg #lookingafterourplanet #northwales #gogleddcymru #gwynedd
Diwrnod gwych ein wardeiniaid ifanc efo @snowatgram ar #llynpadarn 🛶⛵️🏊💦 Our Junior Wardens great day with @snowatgram in #llanberis #teamwork #wardeiniaidifanc #juniorwardens #ccg #gwynedd #northwales #gogleddcymru #padarn #snowdoniawatersports #kayaking #trampoline #lake #friends #ffrindiau #gwaithtîm #gydangilydd
Wardeiniaid ifanc ardal y Bala yn cyfarfod ein Warden. Our junior Wardens from Bala meeting our Warden. #juniorwardens #wardeiniaidifanc #wardens #bala #ybala #haf2018 #summer2018 #summerholidays #experience #profiad #gwynedd #gwaithtîm #teamwork
Diolch Clwb Cofis am gasglu sbwriel o amgylch Peblig ac i Caffi Noddfa am y bwyd wedyn! Thanks Clwb Cofis for doing a clean up around Peblig and thanks to Caffi Noddfa for the food afterwoods! #cleanup #summercleanup #peblig #teamwork #gwaithtîm #rubbish #ysbwriel #clwbcofis #workingtogether #topeffort #gydangilydd #keepitup💪
Mor falch ein bod wedi ennill gwobr Tim Staff y fwyddyn yng ngwobrau @tpas_cymru eleni! So proud that we won Staff Team of the year award in the @tpas_cymru awards this year! #award #gwobr #wewon #proud #hardwork #teamwork #gwaithcaled #gwaithtîm #ccg #tpascymru #tpascymruawards2018
Hopscotch @typawb! Syniad gwych @kitsch_kat! #gwaithtîm
@6edcreuddyn @ysgolycreuddyn #her #menter #paratoi #gwaithtîm
Tim bro #dwyfor wedi bod allan yn yr ☀️ heddiw yn glanhau stad Uwchafon, #llannor - diolch i’r trigolion ddaeth i helpu! #gwaithtîm 🙌🏻 // Our Dwyfor neighbourhood team have been busy in the ☀️ today cleaning the Uwchafon estate. A big thanks to all the residents who helped! #teamwork 🙌🏻 #ccg #cartreficymunedolgwynedd #gwynedd #tai #housing #cymunedau #communities #amgylchedd #environment
Oes diddordeb gen ti mewn ymuno â thîm hwyliog a gwobrwyo!? 🙄😁 Gan @uwtsd_lacrosse - Creu hanes! Photographer: @sjwebbphotography #gwaithtîm #chwarae #sport #dyddieda #ydrindoddewisant #ydrindod #cymraeg #astudioyngymraeg #cyfleoeddcymraeg
Yn ôl yn 2014 cawsom ddiwrnod gwych yn y triathlon #gwaithtîm Back in 2014 we had a great day at the #ruthintriathlon #teamwork