Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#gradjanimaususret

Posts tagged as #gradjanimaususret on Instagram

20 Posts

Zadatak Radne grupe za razvoj bjelopoljskog dijela Bjelasice  jeste praćenje i pospješivanje svih aktivnosti kako bi se doprinijelo bržoj realizaciji samog projekta, kazao je Slobodan Šćekić, član Radne grupe. Gostujući u emisiji “Građanima u susret”, Radija Bijelo Polje, Šćekić je kazao da je Radna grupa  u protekle četiri godine uložila dosta truda da projekat, koji čini dio krovnog projekta “Bjelasica-Komovi” u koji ulaze i beranski, kolašinski, mojkovački i andrijevački projekti, ide u pozitivnom smjeru. #radiobijelopolje #gradjanimaususret
Lokalna uprava inicirala je izradu trećeg Lokalnog akcionog plana rodne ravnopravnosti za naredni četvorogodišnji period, a radna grupa sačinjena od predstavnika Opštine, institucija i civilnog sektora, otpočela je aktivnosti  na izradi ovog značajnog  dokumenta,  kazale su članice radne grupe, Almasa Rizvanović, iz Kancelarije za rodnu ravnopravnosti i Nada Ristanović, iz  NVO ”SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja”, gostujući u emisiji “Građanima u susret” Radija Bijelo Polje. #radiobijelopolje #gradjanimaususret
Udruženje penzionera u Bijelom Polju čini oko 7.400 članova, koji primaju najniže penzije u Crnoj Gori. Minimalnu penziju od 120 eura ima više od 1000 penzionera, i naš gorući problem je kako pomoći  onima koji su u nezavidnoj materijalnoj situaciji, kazao je Ratomir Bulatović, predsjednik Udruženja, gostujući u emisiji „Građanima u susret“, Radija Bijelo Polje.  #radiobijelopolje #gradjanimaususret #bijelopolje
Glavni uzrok požara na objektima  tok grejne sezone su neočišćeni dimnjaci, kazao je Milonja Rakonjac, rukovodilac Službe zaštite i spašavanja. Gostujući u emisiji „Građanima u susret“ on je kazao da tokom jeseni i zime imaju najviše intervencija na gašenju požara na stambenim pomoćnim objektima, koji su izazvani paljenjem čađe u odžacima. #radiobijelopolje #gradjanimaususret
Za podsticaj  razvoja poljoprivrede i ruralnog i održivog razvoja ove godine će iz opštinskog budžeta biti izdvojeno 210 hiljada eura, kazali su Jasmin Ćorović, sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj i Fazila Polumenta savjetnica u Sekretarijatu za ekonomski razvoj i preduzetništvo.  Gostujući u emisiji „Građanima u susret“ Radija Bijelo Polje, oni su istakli, da to pokazuje da je naša opština među izdašnijim lokalnim upravama kada je riječ o podršci poljoprivrednicima. #radiobijelopolje#gradjanimaususret#bijelopolje#
Opštinska Služba spašavanja i zaštite tokom januara imala je neuobičajeno mnogo posla, pa su spasioci osim intervencija na gašenju požara na stambenim objektima, skoro svakodnevno pomagali bolesnim i iznemoglim osobama, transportujući ih do zdravstvenih ustanova, kazao je rukovodilac te službe Milonja Rakonjac, gostujući u emisiji „Građanima u susret“, Radija Bijelo Polje. #gradjanimaususret#radiobijelopolje#
U okviru projekta „Valorizacija eko proizvoda u prekograničnoj regiji“, koji bjelopoljska opština realizuje već godinu dana u saradnji sa kosovskom opštinom Dečani u okviru IPA projekta, u hotelu „Franca“ u toku je seminar koji ima za cilj unapređenje kapaciteta poljoprivrednih proizvođača, kazao je projekt menadžer Sanel Ljušković, gostujući u emisiji „Građanijma u susret“ Radija Bijelo Polje. #gradjanimaususret#radiobijelopolje#
Centar bezbjednosti Bijelo Polje započeo je juče jednomjesečno kampanju u cilju podizanja svijesti građana o dobrobiti životinja, kazao je zamjenik komandira Milorad Smolović, gostujući u emiisiji “Građanima u susret”, Radija Bijelo Polje. #gradjanimaususret#radiobijelopolje#
Komunalna policija ubuduće moćiće da utvrđuje identitet, liši slobode učinioca prekršaja ili drugog kažnjivog djela, primijeni video nadzor i upotrijebi fizičku snagu, palicu i sredstva za vezivanje, kazao je načelnik Komunalne policije, Muzafer Badžić, gostujući u emisiji „Građanima u susret“, Radija Bijelo Polje. #gradjanimaususret#radiobijelopolje#
Osnovna škola “Risto Ratković je još 2000. godine ušla u pilot projekat “Inkluzivno obrazovanje - vrtić i škola po mjeri djeteta”, i jedna je od prvih pet škola u Crnoj Gori koje su uvele asistente u nastavi, za djecu sa poteškoćama u razvoju, kazala je pedagoškinja Azemina Fetić. Ona je gostujući u emisiji “Građanima u susret” kazala da se od tada do danas mnogo toga pozitivnog promijenilo kada je u pitanju inkluzivno obrazovanje.” Ksenija Zeković, asistentkinja u nastavi u Gimnaziji” Miloje Dobrašinović” smatra da je uloga asistenta u nastavi od velikog značaja i koristi za djecu koja bilo fizički ili mentalno nijesu sposobna da samostalno prate nastavu.”Ja imam zadovoljstvo da radim sa divnim dječakom čiji je problem slabovidost, kome pomažem pri pisanju i čitanju i na taj način mu omogućavam da kvalitetnije prati nastavu”, kaže Ksenija koja je od februara prošle godine angažovana kao asistent. #gradjanimaususret#radiobijelopolje#
U Komunalnom preduzeću „Lim“ spremni su da u slučaju potrebe blagovremeno intervenišu na cijelom području Opštine, bez obzira na vremenske prilike, kazao je direktor ovog preduzeća Radenko Vujošević. On je gostujući u emisiji „Građanima u susret“ Radija Bijelo Polje, istakao da je na vrijeme servisirana zimska mehanizacija, obezbijeđene dovoljne količine industrijske soli i šljake i dopremljena rizla do najudaljenijih mjesta. #gradjanimaususret#radiobijelopolje#
Situacija na području bjelopoljske opštine je stabilna i trenutno nijesu ugrožena domaćinstva i materijalna dobra, kazao je Milonja Rakonjac, načelnik opštinske Službe zaštite i spašavanja. On je gostujući u emisji „Građanima u susret“ Radija Bijelo Polje naglasio da je na nivou lokalne uprave formiran Štab za vanredne situacije, koji danonoćno prati situaciju na terenu i postupa prema potrebama. #gradjanimaususret#radiobijelopolje#
NVO Alef u saradnji sa Domom starih-Bijelo Polje, Gimnazijom "Miloje Dobrašinović" i Srednjom stručnom školom započela je realizaciju projekta ”8 mjeseci aktivizma” koji je podržala Američka ambasada u Podgorici. Gostujući tim povodom u emisiji “Građanima u susret” Radija Bijelo Polje, profesor Radoman Čečović je istakao da je cilj projekta ljepota življenja, odnosno, stavljanje akcenta na ugodnost svakog trenutka koji stare osobe provedu u tom prilično ograničenom ambijentu, kakav je Dom starih. #gradjanimaususret#radiobijelopolje#
Na području naše opštine u jesenjoj sjetvi biće zasijano oko 70 hektara pšenice, oko 20 hektara ozime raži i oko 25 hektara ozimog ječma, dok će od krmnih kultura uglavnom biti zastupljene mješavine trava i leguminoza i travne smješe, kazao je savjetnik u opštinskoj Službi za poljoprivredu Fadil Bahović. #gradjanimaususret#radiobijelopolje#
Dnevni centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Tisa“ u saradnji sa Dnevnim centrom iz Mojkovca i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, realizovao je projekat „Pružimo šansu“, u okviru kojeg je zaposleno 6 osoba sa invaliditetom, kazao je Ensad Omerović, v.d. direktora „Tise“, gostujući u emisiji „Građanima u susret“ Radija Bijelo Polje. #gradjanimaususret#radiobijelopolje#
O aktuelnim programa bjelopoljskog Biroa rada govorila je Slađana Nedović, savjetnica za mjere aktivne politike zapošljavanja, koja je za Radio Bijelo Polje rekla sledeće: ''Trenutno očekujemo novi javni poziv za izbor izvođača programa za obrazovanje i osposobljavnje nezaposlenih lica, programa koji su iz seta mjera aktivne politike zapošljavanja, koji se realizuju tokom cijele godine u svim područnim jedinicama Zavoda za zapošljavanja Crne Gore. #gradjanimaususret#radiobijelopolje#
Gostujući u emisiji ''Građanima u susret'' Jadranka Rakonjac, savjetnica za rad sa poslodavcima u Birou rada Bijelo Polje govorila je o javnom pozivu poslodavcima za učešće u programu stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem. #gradjanimaususret#radiobijelopolje#
U Crnoj Gori je jedan od najuspješnijih gradova u realizaciji projekata iz evropskih fondova Bijelo Polje navodi za RBP Goran Prebiračević, službenik Zajedničkog tehničkog sekretarijata pri Direkciji za prekograničnu saradnju Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. #gradjanimaususret#radiobijelopolje#
Bjelopoljski građani će na parlamentarnim izborima glasati na 103 izborna mjesta, a potrudili smo se da ona ostanu ista, kako bi im glasanje bilo olakšano, kazao je Uroš Vukićević, sekretar OIK, gostujući u emisiji „Građanima u susret“, Radija Bijelo Polje. #gradjanimaususret#radiobijelopolje#
Na području bjelopoljske opštine je oko 6.500 penzionera, svrstanih u tri kategoriji, sa prosječnom penzijom oko 211 eura, kazao je gostujući u emisiji „Građanima u susret“, sekretar tog udruženja Ratomir Bulatović. #penzioneri#gradjanimaususret#radiobijelopolje#