Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#edwardnorton

Posts tagged as #edwardnorton on Instagram

91.475 Posts

Ok this took me so long and I really like how it turned out but idk if I'll continue with this style. This is also my entry for the lovely @hazydaisies 's contest!⁣ ⁣ [#hazydaisies12k #fightclub #davidfincher #1999 #edwardnorton #bradpitt #helenabonhamcarter #bookadaptation #fightclubbook #chuckpalahniuk #film #love #moodboard #moodboards #nichememe #nichememes #tagyourself #niche #vintage #memes #meme #tumblr #explore #explorepage #gain #aesthetic #lfl #l4l]
“Sırrı arıyorsunuz ama bulamazsınız. Çünkü siz sırrı çözmek değil, kandırılmak istiyorsunuz.” #theillusionist #sihirbaz #edwardnorton #jessicabiel #paulgiamatti
🎬그랜드부다페스트호텔🎬 #아티스트뱃지 받고 싶어서 일부러 찾아간 곳! #cgv박찬욱관 에서 예술적으로 하시길래 기대안하고 봤는데 생각보다 집중력 높아지고 생각보다 영화가 짧게 끝난 듯한 느낌까지 들더라 - #alexandredesplat 의 ost 는 대단한 것 같음! 알쓸신잡에 자주 나왔던 BGM이 사실은 그랜드부다페스트호텔에 나왔던 Mr.moustafa 라는 곡임을알게되었다! 생각보다 많은 배우들이 나와서 놀라고, 1920년대 세계대전을 배경으로 한 우울감을 블랙코미디적으로 잘 풀어낸듯! - 결국.... 아티스트 가입을 안했었어서... 뱃지는 못받았다고 한다. 그리고 나서 다음날 보니 아티스트로 바로 승인남! 에잇! 내 멘들스뱃지 내놔 ㅜ^ㅜ / #cgv #singlemovie #grandbudapesthotel #mrmoustafa #tildaswinton #cgv아티스트뱃지 #tonyrevolori #saoirseronan #adrianbrody #edwardnorton #wedanderson
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Boss -Have you finished those reports? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #tylerdurden #fightclub #edwardnorton #marlasinger #bradpitt #chuckpalahniuk #davidfincher #projectmayhem #spacemonkey #boxing #box #kickboxing #jaredleto #angelinajolie #fightclub2 #book  #movie  #tylerdurdenoffice
💤 "El tocar fondo no es un retiro de un fin de semana, no es un maldito seminario. Deja de intentar controlarlo todo y suéltate de una vez. Suéltate". #elclubdelalucha #bradpitt #helenabonhamcarter #edwardnorton #jaredleto #elclubdeladucha #fightclub
— your thoughts? ♡ • tags: #marvel|#mcu|#avengers|#ageofultron|#scarletwitch|#quicksilver|#fact|#elizabetholsen|#ironman|#captainamerica|#mjolnir|#chrishemsworth|#chrisevans|#robertdowneyjr|#hawkeye|#scarlettjohansson|#blackwidow|#spiderman|#tomholland|#doctorstrange|#benedictcumberbatch|#likeforlikeback|#steverogers|#ultron|#tonystark|#thor|#hulk|#brucebanner|#markruffalo|#edwardnorton
Angelina Jolie in Mr. & Mrs. Smith Behind the Scenes🌹
"Tu non sei il tuo lavoro, non sei la quantità di soldi che hai in banca, non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli, non sei i tuoi vestiti di marca, sei la canticchiante e danzante merda del mondo!" #fightclub#bestmovies#topmovies#edwardnorton#bradpitt#elenabonhamcarter#moviespassion
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ? -You could deal with anything. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #tylerdurden #fightclub #edwardnorton #marlasinger #bradpitt #chuckpalahniuk #davidfincher #projectmayhem #spacemonkey #boxing #box #kickboxing #jaredleto #angelinajolie #fightclub2 #book  #movie  #tylerdurdenoffice
« maybe self-improvement isn’t the answer, maybe self-destruction is the answer » - Inktober Day 17 : Swollen #digitalpainting#digitalart#digital#art#artoftheday#bestoftheday#igdaily#procreate#artwork#artist#arts#artcommunity#painting#work#brushes#model#follow#dessin#peinture#artiste#france#fightclub#movie#edwardnorton
I just luv this man..... Edward Norton's audition scene in Birdman or (The Unexpected virtue of ignorance) #birdman #michaelkeaton #edwardnorton #alejandrogonzalezinarritu
19 years since Fight Club opened in movie theaters. 🎬 Did you see it in theaters?
BIRDMAN (2014) – “Khán giả họ thích máu me, họ thích hành động. Hơi sức đâu họ lại thích cái đống c** nhiều lời, buồn thảm và triết học này chứ.” Alejandro González Iñárritu ---- Có quá nhiều điều để nói về Birdman – The Unexpected Virtue of Ignorance, đến nỗi mỗi lần đọc một bài bình phim mới, tôi bỗng cảm thấy thật vui vẻ như đọc được cả một cuốn sách hay ho. Đây quả thực là một kiệt tác hiện đại, một bộ phim hiếm hoi nói về nghệ thuật và xung đột trong nghệ thuật mà không bị quá “sến” và hát quá nhiều. Với sự hiểu biết nông cạn của mình, tôi chỉ muốn điểm qua sơ dàn diễn viên tuyệt vời đã làm nên thành công của Birdman – những người làm nghệ thuật chân chính, cả trong phim và ngoài đời thực. Dùng nghệ thuật để nói về nghệ thuật, Birdman là tác phẩm điện ảnh nhưng lại tôn vinh vũ kịch – âu chính là cội nguồn của điện ảnh. Xung đột ở đây là khi vũ kịch bắt đầu không chịu nổi đứa con của mình, khi nền công nghiệp giải trí đã đẩy nó tới một cái mức lố lăng, nông cạn và rỗng tuếch. Thậm chí những người vào sự màu mè đó chính là đang sỉ nhục chính họ. Dòng phim siêu anh hùng lên ngôi đem lại lợi nhuận khủng cho nền công nghiệp, để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ trên toàn thế giới, đã liên tục cho ra những bộ phim với kịch bản hời hợt, những trò câu khách rẻ tiền, chủ yếu tập trung vào những cảnh hành động mà fan thường ca ngợi là “đã” và “mãn nhãn” (thật ư?). Một công thức chuẩn gần như đã được thiết lập: Bạo lực + Kỹ xảo + Trai xinh gái đẹp = Hàng trăm tỷ USD.  Birdman
BLOGコウシンシマシタ 先日観たSpike Lee監督 25th Hours 面白かった。  #25thhour#spikelee#edwardnorton#philipseymourhoffman#barrypepper#好きな俳優さんだらけ#blogコウシンシマシタ#stylish#25時
— your thoughts? ♡ • tags: #marvel|#mcu|#avengers|#ageofultron|#scarletwitch|#quicksilver|#fact|#elizabetholsen|#ironman|#captainamerica|#thor|#chrishemsworth|#chrisevans|#robertdowneyjr|#hawkeye|#scarlettjohansson|#blackwidow|#spiderman|#tomholland|#doctorstrange|#benedictcumberbatch|#likeforlikeback|#steverogers|#ultron|#tonystark|#thor|#hulk|#brucebanner|#markruffalo|#edwardnorton
Edward Norton in Fight Club, 1999. #cultureinpop #edwardnorton #fightclub #chuckpalahniuk #davidfincher
HULK! Hulk olarak genellikle akılsız, tamamıyla içgüdüsel ve kontrolsüz bir şekilde hareket etme eğiliminde olan Yeşil Dev, zaman içinde başka çizerlerin kendisini gri olarak da betimlemesiyle birlikte farklı özellikler de kazanır. Gri olduğu dönemlerde Hulk karakterinin ortaya çıktığı dönemde de akıllı bir şekilde hareket edebilen Bruce Banner’ın gerçek gücü her zaman öfke ve endişesinin tavan yaptığı dönemlerde ortaya çıkar. Kızgınlığı arttıkça gücü de artan Hulk’ın bu anlamda gücünün sınırı yoktur. Birçoğuna göre MARVEL evreninin açık ara en güçlü karakteri olan Yeşil Dev’in bu sınırsız gücünün yanında yine sınırsız iyileşme ve hatta yok edilememe özellikleri de vardır. . . . . . . . . . . .  #hulk #yeşildev #brucebanner #markruffalo #edwardnorton #louferrigno #ericbana #thanos #captainamerica #ironman #spiderman #thor #superman #blackwidow #marvel #sony #marvel_pics #marvelstudios #marveledit #sonymovies #disney #disneystudios #avengers #avengersinfinitywar #avengers4

Loading