Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#dysgu

Posts tagged as #dysgu on Instagram

1.036 Posts

Da ni'n chwilio am le i osod peiriant fendio yn llawn cynnyrch lleol! Unrhyw awgrymiadau? Ffurflen Gais er mwyn cynnig cartref iddi ar gael yn ein bio #cynnyrchlleol #peiriantfendio #gwynedd #gogleddcymru #cefnogibusnesaulleol #peilota #dysgu #rhannu
Welsh verbs. Berfau Gymraeg. I’ve been learning Welsh lately. Love it! (Except for all the words for yes and no.) Dwi’n dysgu Cymraeg a caru e! Heblaw ie a na. 😄😄 #languagelearning #language #welsh #cymraeg #dysgu #dysgucymraeg #welshlanguage #berf #verbs #cymraegwelsh #cymru
Bore allan o Blodau Tlws HQ. A morning out of Blodau Tlws HQ #dysgu #digitalmarketing #businessscourse #busineswales #smallbusiness #blodautlws
Anrhegion i bawb sy’n dysgu Cymraeg 👏👏 🎄🎄🎄 Stocking fillers for Welsh learners (or anyone who might give it a go in 2019!) ~ ~ #dysgu #cymraeg #dysgucymraeg #learnwelsh #learn #welsh #siaradcymraeg #speakwelsh #darllen #reading #nadolig #christmas #independentbookshop #llyfrau #caerdydd #cardiff #whitchurchroad #cymru #wales
My amazing much missed Dad. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ #missed #dad #memories #loss #eighteenyears #family #parent #uncle #bampi #christmas #2000 #december #patriarch #fynhad #cymraeg #dadi #caruti #gweldishe #calonlan #canu #dysgu
Cadw'n gynnes ar ôl gerdded o dan blanced gysurus yn darllen Beatrix Potter yn Cymraeg. Keeping warm and practicing reading Welsh tonight. #cymraeg #dysgu #welsh #darllen
Rhithrealiti / Virtual Reality
Mae dysgu Cymraeg mor hawdd ag ABC...CH! 🙈 - Learning Welsh is as easy as ABC...CH! 🙈 - #cymraeg #welsh #dysgu #learning #chwaraegydagiaith #playingwithlanguage #datblygiad #development #geiriau #words #llythrennau #letters
“You’re so lucky to have every weekend off. Such an easy job” NO. This weekend I have marked 72 books, planned 13 different lessons & differentiated each one 4 times. Used a chainsaw to cut wood segments, used an electric sander to sand them, drilled a hole in all 60 of them and made 8 different decorations as examples. And that’s just today. Yesterday I volunteered all day in a local charity for children in care and went shopping for 30 pairs of black socks for the children who’s parents haven’t got any for the Christmas concert. Why? Because it’s all worth it when you see how happy & excited the kids will be on Monday. #ukteachersofig #independentlearners #teacherlife #teachersfollowteachers #ukteachersofinstagram #teacherrant #teaching #teacher #athrawes #dysgu #teachersofinstagram #teachersfollowteachers #iteachtoo
Day 9 Mae Mônsi mewn dosbarth Cymraeg heddiw, mae o’n helpu rhai o staff Môn CF is siarad Cymraeg fel y gallent hyrwyddo defnyddio’r Gymraeg hefo’u clientau. Edrychwch ar ei restr gwaith! Mae’n o’n brysur ym Mis Rhagfyr! Mônsi is at Welsh Class today, he is assisting some of Môn CF’s staff to learn Welsh so that they can promote the use of the Welsh Language with their clients. Look at his to-do list! He’s busy this December! #elfontheshelf #christmas #anglesey #ynysmon #dysgu #dysgucymraeg
Morgi / Shark [Môr + ci] Môr / Sea Ci / Dog
Ar gael yn y siop ➡️ https://cymraegwelsh.teemill.com/product/bag-cymraeg/
Ffrwchnedd/ Banana 🍌
Oeddech chi’n gwybod ma ‘na dros 7,000 o blant tair mlwydd oed yn dysgu Cymraeg yng Nghymru! - Did you know there are over 7,000 three year olds learning Welsh in Wales? - #mwnci #cymraeg #welsh #dwyieithog #bilingual #dysgu #learning #chwarae #play #iaith #language #hwyl #newydd #chwaraegydagiaith #playingwithlanguage
Cyplysnod, Cysylltnod / Hyphen
Collnod / Apostrophe
Atalnod llawn / Full stop
Atalnod / Comma
Gofynnod / Question Mark‬
‪Ebychod / Exclamation Mark
‪Gwrthryfelwr[eg], Gwrthryfela[eb] / Rebel‬ ‪Gwrth = Counter/Anti‬ ‪Ryfel = War‬ ‪Note the difference in conceptual etymology between the term in Welsh & English.‬
Hwyl a sbri yn yr iaith Gymraeg. Ydych chi’n barod? - Fun and games in the Welsh language. Are you ready? - #mwnci #cymraeg #welsh #dwyieithog #bilingual #dysgu #learning #chwarae #play #iaith #language #hwyl #newydd
Pwll / Pit; Pool; Puddle Pyllau / Pits; Pools; Puddles
Arddwrn / Wrist Band llawes / Wrist band ( literally band sleeve )
Year 3 and 4 loved making these clocks today. To help them learn how to write the time and tell the time properly. #time #amser #ca2 #addysg #ukteachersofig #iteachyear3 #teachersofinstagram #teachers #teach #teachersfollowteachers #tellingtime #dysgu #practicallearning #ks2 #cymraeg
Serch / Affection, fondness
Ieuenctid / Youth
Es I I weld #jonathan yn cael ei #ffilmio yn #canolfans4cyregin yn #caerfyrddin #nosfawrth ac wedyn gwelais I fy hunan yn y #cynulleidfa ar y #teledu #noswener #mugshot 😆 #dysgu #cymraeg
Ifanc / Young
Plant / Children Plentyn / Child
@gwenanhgriffith gyda @thesustainabilitylab wedi cynnal cwrs Instagram i Fusnesau gwych yn y ganolfan eto ddoe! Another successful social media course, Instagram for Business, ran by @gwenanhgriffith with @thesustainabilitylab here at the centre yesterday. #socialmediacourse #course #training #feedback #canolfanfenter #pwllheli #gwynedd #dysgu
Mamol / Maternal; Motherly
Ffrind gorau / Best friend Cyfaill gorau / Best friend
Gafael / Clutch; Grasp; Grip “Gafael fy llaw”
Rhannu / (to) Share
Dyma edrych nôl I waith Artistiaid Preswyl y Gymraeg Coleg Celf Abertawe pethyfnos yn ôl, yn dathlu Calan Gaeaf gyda ffrindiau yn Canolfan S4C Yr Egin. Cynhaliodd Caitlin a Tomos gweithdy cyffrous I rieni a phlant trwy greu mygydau hwyliog o dan y thema Calan Gaeaf! Rhai dyluniadau arswydus iawn! #gweithdy #calangaeaf #collage #lliwio #papur #creu #mygydau #plant #rhieni #creadigol #yregin #s4c #colegcelfabertawe #cymraeg #dysgu #celfadylunio @swanseacollegeofart_uwtsd @uwtsd @y_drindod_dewi_sant
The kids loved this weeks work based on the @sainsburys advert “A Christmas Truce” 1. We listened to the video with no image just sound- we wrote down what we could hear, whether we thought it was happy or sad and then drew a picture to show what we thought was happening in the video. 2. We held a class discussion using the comprehension resource on @theliteracyshed 3. They created stained glass windows to remember Jim & Otto #remembranceday #achristmastruce #sainsburysadvery #royalbritishlegion #teacher #teaching #ukteachersofig #ukteachersofinstagram #ukteacherfollowloop #teacherlife #iteachtoo #iteach4th #athrawes #dysgu #blwyddyn4 #ysgol #teachersfollowteachers
Gwefus(au) / Lip(s) 👄 Minlliw / Lipstick 💄
Mae ein myfyrwyr TAR yn paratoi at ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol gyda'u hangerdd am eu pwnc. Pam na ddewch chi i ddiwrnod agored nesaf campws Abertawe i ddysgu mwy am ein cyrsiau addysg athrawon blaengar newydd - linc yn y bio. Gwnewch wahaniaeth...addysgwch! #tar #tarcynradd #taruwchradd #addysgu #dysgu #athrawon #athro #athrawes #ydrindoddewisant #yrathrofa
Mesur / Measure
Sbaner / Spanner 🔧
Gweithdy / Workshop [Gwaith + Tŷ]
#repost @gwasggomerpress (@get_repost) ・・・ Os ydych chi'n ddechreuwr, os siaradwch chi'n rhugl, mae rhywbeth at ddant pawb yn @LlyfrauAmdani i ddysgwyr Cymraeg! Llyfrau newydd ar gael @siop_nanog #nanog #caernarfon Cyhoeddir llyfrau Amdani ar y cyd â @y_lolfa, @atebolcyf, a CAA Cymru. _____ Whether a beginner or a fluent speaker, there's something for all in the Amdani series for Welsh learners! New books available now in bookshops and online. The Amdani series is published by Gomer, Y Lolfa, Atebol and CAA Cymru. #booksofinstagram #bookstagram #instabooks #lesrnwelsh #dysgucymraeg #learncymraeg #cymraeg #dysgu #welsh
Llyfr i ddysgwyr LEARN WELSH nawr nôl mewn stoc!!🙌🏼🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 LEARN WELSH now back in stock!!🙌🏼🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 • • • • • #aberystwyth #ceredigion #iaith #iaithgymraeg #cymraeg #dysgu #carucymru
Os ydych chi'n ddechreuwr, os siaradwch chi'n rhugl, mae rhywbeth at ddant pawb yn @LlyfrauAmdani i ddysgwyr Cymraeg! Llyfrau newydd ar gael mewn siopau llyfrau ac ar-lein nawr. Cyhoeddir llyfrau Amdani ar y cyd â @y_lolfa, @atebolcyf, a CAA Cymru. _____ Whether a beginner or a fluent speaker, there's something for all in the Amdani series for Welsh learners! New books available now in bookshops and online. The Amdani series is published by Gomer, Y Lolfa, Atebol and CAA Cymru. #booksofinstagram #bookstagram #instabooks #lesrnwelsh #dysgucymraeg #learncymraeg #cymraeg #dysgu #welsh
Noson Tân Gwyllt / Fireworks night 🎆 Tân / Fire 🔥 Gwyllt / Wild
Offer Mainc / Bench Tools 🛠
Offer Llaw / Hand Tools
Mary Jane Innes - Bragwraig cwrw yn Seland Newydd sydd wedi ei derbyn i’r ‘New Zealand Business Hall of Fame’ | Brewer in New Zealand, who has been inducted into the ‘New Zealand Business Hall of Fame’ . . Gallwch ddarllen cofnod amdani ar wefan Prosiect Drudwen nawr. . #maryjaneinnes #prosiectdrudwen #pŵermenywod #hanesmenywod #menywodanghofiedig #forgottenwomen #forgottenwomenofhistory #illustration #illustrated #illustrator #welshwomen #cymru #cymraeg #hanescymru #bywgraffiad #welsh #historyofwales #drudwen #merched #welshhistory #merchedcymru #blogcymraeg #dysgu #wakaitobrewery
Phoebe Davies - Actores aeth o Aberteifi i San Ffransisco | Actress who went from Cardigan to San Fransisco . Gallwch ddarllen cofnod amdani ar wefan Prosiect Drudwen nawr. . . #phoebedavies #prosiectdrudwen #pŵermenywod #hanesmenywod #menywodanghofiedig #forgottenwomen #forgottenwomenofhistory #illustration #illustrated #illustrator #welshwomen #cymru #cymraeg #hanescymru #bywgraffiad #welsh #historyofwales #drudwen #merched #welshhistory #merchedcymru #blogcymraeg #dysgu
Hoelion / Nails
Ewinedd / Fingernails Ewin / Fingernail
Dwylo / Hands
Llaw / Hand
Nôl / (to go) Back Yn ôl / Backwards
Ymlaen/ Onwards ➡️
Can’t beat a bit of History 🤓 Boring everyone else with facts & all the different ways I could use them in the classroom! #ukteachersofinstagram #ukteacherfollowloop #ukteachersofig #historyteacher #teacher #teaching #athrawes #dysgu #blwyddyn4 #glastonbury #halfterm #iteachthird #teacherfollowloop #teachersfollowteachers
Really making the most of this week off! Having the best time with the best people 💕 #ukteachersofinstagram #ukteacherfollowloop #ukteachersofig #independentlearners #halfterm #relax #teacher #athrawes #dysgu #iteachtoo #iteachthird #year4 #blwyddyn4 #cymraeg #teacherlife
Cerfio / (to) carve 🎃 #halloween⁠ #pumpkin
Calan Gaeaf / Halloween 🎃👻🧟‍♀️🧟‍♂️ #halloween
Defnyddio egni'r Galan i adlewyrchu ar flwyddyn ryfeddol ✨🙏🏽✨💚🌷♥️🔥👹✨☀️ #mam #mab #hygl #clwbwigwam #siarad #cynnal #cariad #tywyllwch #golau #derbyn #anrhydeddu #dysgu #tyfu #diolchgar
Pwmpen / Pumpkin
Draenog / Hedgehog [Draenen = prickle / thorn]
Mis Hydref / October
Cofia / (gentle command) remember Mynd / go Heno / tonight
Dail / Leaves
Deilen / Leaf
Gwaeth gadre wedi gorffen!!! Dw i'n back-end da!!! #gwaithgatre #dysgucymraeg #dysgu #cymraeg #dosbarthnos #dosbarthcymraeg #cwrssylfaen
Dathlu Agor Yr Egin gyda chriw BA Dawns ac arweiniad Gwyn Emberton. Celebrating the opening of Yr Egin with BA Dance with the direction of Gwyn Emberton. #dawns #dathlu #creadigrwydd #yregin #caerfyrddin #cymuned #badawns #dysgu #datblygu #dance #develop #celebrate #carmarthen #community #badance #students #learn #develop
Pawb yn joio Caneuon Cŵl gyda Caryl Parry Jones a Steffan Rhys Williams #cyfri #peniarth #caerfyrddin #joio #canu #dysgu #yregin
Dydd gwych yn St Fagans dysgu gymraeg! Great day at St Fagans learning Welsh! #dysgu #cymraeg #stfagans #museum #hydref #autumn #losin #sweetshop #siop
Lliw(iau) / Colour(s) Hydrefol / Autumnal
Yr Hydref / Autumn
Mae’n oer tu-fas heddiw. Pwy sy’n ffansio un o rhain? Siocled / Chocolate 🍫 Poeth / Hot

Loading