Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#cymuned

Posts tagged as #cymuned on Instagram

899 Posts

Thanks to all our new Mini Police recruits -- including these youngsters from Cefn Primary School in Glyncoch! #police #community #keepingsouthwalessafe⁣ ⁣ Diolch i'n recriwtiaid Heddlu Bach newydd – gan gynnwys y plant hyn o Ysgol Gynradd Cefn yng Nglyn-coch! #heddlu #cymuned #cadwdecymruynddiogel
Happy holidays to everyone breaking up from school this week. Keep safe and enjoy the summer! 😎🚓 #police #community #keepingsouthwalessafe⁣⁣ ⁣⁣ Gwyliau hapus i bawb sy'n gorffen ysgol yr wythnos hon. Cadwch yn ddiogel a mwynhewch yr Haf! 😎🚓 #heddlu #cymuned #cadwdecymruynddiogel
Ydy dy wep di ar y wal?! Wrth adnewyddu’r bar/ystafell waelod penderfynwyd creu wal o wynebau Tŷ Tawe i ddathlu’r prysurdeb a’r bobl sy’n creu’r gymuned a’r digwyddiadau Cymraeg hynny sy’n ein tynnu ynghyd yn ein Canolfan. Pan fyddi yno tro nesa’ cymer sbec i weld os wyt ti yno, neu sicrha y byddi yno pan awn ati i ychwanegu haen arall o luniau’n gofnod! #tytawe #canolfangymraeg #canolfangymraegabertawe #walweps #wepwal #adnewyddu #murluniau #oriel #cymuned #cymunedgymraeg #abertawe #stori #hanes #digwyddiadau #cofnod #pobl #swansea #swanseawelshcentre #dysgucymraeg #cortytawe #tyrfetawe #siopsiarad #sioptytawe #gwersicymraeg #cyrfemawrtyrfetawe
Diolch yn fawr i Dillad Arfordir Clothing am ddod i fewn ar rhaglen Michael ac Aaron heno ar Radio Ysbyty Gwynedd 💚 Thanks so much to Dillad Arfordir Clothing for coming in tonight on Michael and Aaron’s Show on Radio Ysbyty Gwynedd 💚 #photooftheday #radioysbytygwynedd #radio #music #cerddoriaeth #interview #cyfweliad #presenters #cyflwynwyr #community #cymuned #volunteers #gwirfoddolwyr #bangor #northwales #arfordir #hospitalradio #ysbytygwynedd
Mae Diwrnod Chwarae yn dychwelyd ddydd Mercher 7 Awst ac unwaith eto, byddwn yn rhoi canol y dref i’n trigolion iau wrth i ni ddathlu eu hawl i chwarae. Dolen cyswllt yn y bio 👆👆👆 #wrecsam #diwrnodchwarae #diwrnodchwarae2019 #plant #hwylirblant #digwyddiadau #cymuned
Gwych gweld y Menywod yn ymarfer heno gyda hen wynebau a wynebau newydd yn ymuno gyda ni heno eto😆 Braf hefyd oedd gweld menywod Stradey Sospans yn ymuno yn ye hwyl! Diolch yn fawr i chi, a welwn ni chi yn y dyfodol agos! Sesiynau cyn dymor yn mynd lawr yn dda. Sesiwn llawn sgiliau, ffitrwydd gyda chardio i orffen y sesiwn gyda’r ddau hyfforddwr yn gweithio’n galed i wneud sesiynau wedi’u rhannu! A wnaeth y glaw ddim eu stopio!💪🏻 Great skills and fitness session tonight for the ladies, with a little bit of cardio to finish off! Thank you to our coaches for training us once again with split session and drill skills! And the rain did not stop us!💪🏻 Lovely seeing old faces return and new ones as usual! We’d also love to thank Stradey Sospan’s for coming to train with us tonight! Hope you all enjoyed yourselves, and hope to see you soon! **COFIWCH/ REMEMBER Ymarferion nos Fercher 6:15yh/ Training Wednesday 6:15pm Croeso cynnes i fenywod 18+/ A warm welcome to ladies 18+! Welwn ni chi cyn hir🤩 #genodgwych #piodpower #cymuned #inclusiverugby #community
#repost @keepwalestidy ・・・ Absolutely delighted to announce that 221 parks and green spaces have achieved the Green Flag Award and Green Flag Community Award 👏 Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod 221 o barciau a mannau gwyrdd wedi cael Gwobr y Faner Werdd a Gwobr Gymunedol y Faner Werdd 💚 #greenflagwales #cymuned #community #recordbreaking #loveparks #parks #greenflag #parc #caruparciau #greenspace #gwobryfanerwerdd #fanerwerdd #cymru #wales #cadwchgymrundaclus #keepwalestidy
Ôl-fflach i noson Tyrfe Tawe arbennig yng nghwmni Tecwyn Ifan, Mai 2016. Yr ystafell yn orlawn, y gwrandawiad yn astud a’r awyrgylch yn un cynnes, braf a Chymraeg. #tytawe #canolfangymraegabertawe #canolfangymraeg #cymunedgymraeg #cymuned #abertawe #tyrfetawe #cymraeg #barnoswener #swansea #swanseawelshcentre #cerddoriaethfyw #acwstig #dysgucymraeg #inca #ydrefwen #efailwen
Wonderful to finally visit Awesome Wales @awesomewalescic in Holton Road on Friday to hear about the work they are doing to make their shop a real hub for our community! I was so pleased to hear about the work they are doing to join up with local food cooperatives and businesses, as well as with third sector groups like the Princes Trust, all whilst helping people to reduce the amount of plastic they use! I was also pleased to hear that they'd received funding from the Wales Council for Voluntary Action and the European Regional Development Fund. Congratulations to Amy and Stuart on all their hard work!🍃 #valeofglamorgan #barry #ybarri #bromorgannwg #awesomewales #zeroplastic #zerowaste #refill #reuse #recycle #ecofriendly #environment #communityhub #princestrust #europe #shoplocal #localbusiness #reduce #plasticfree #awesome #wales #cymru #community #amgylchedd #ailgylchu #busnessleol #cymuned
Topping up my tan in this wonderful #welsh #sunshine before my guest appearance at #capowys Community Action Roadshow! Join me and my PAVO colleagues at #knighton #trefyclawdd Community Centre on #wednesday #dyddmercher from 12:30pm to chat about being a trustee and all things volunteering. P.S. I’m looking for a new name, anyone have any suggestions? Please comment below or pop in on Wednesday to tell me your suggestion in person/carrot. (I may even let you take a selfie with me!) #knightoncommunitycentre #volunteering #gwirfoddoli #trustees #ymddiriedolwyr #powys #community #cymuned #carrot #moron #nofilter #dimffilter #pavo #therewillbecake #byddteisen
Ydych chi'n hoffi cerddoriaeth? Ydych chi'n hoffi sgwrsio efo pobl? Ydych chi'n hoffi 'neud i bobl wenu? Pam a wnewch chi gwirfoddoli efo Radio Ysbyty Gwynedd! Da ni'n edrych am wirfoddolwyr i helpu efo nifer o weithgareddau, o gyflwyno i godi arian. Anfonwch neges am ragor o wybodaeth! 💚 Do you like music? Do you like chatting to people? Do you like making people smile? Why not volunteer with Radio Ysbyty Gwynedd! We're looking for members to help with a range of activities, from presenting to fundraising. Send us a DM for more information! 💚 #radioysbytygwynedd #hospitalradio #radio #music #cerddoriaeth #volunteers #gwirfoddoli #cariad #community #cymuned #cyflwynwyr #volunteers #bangor #ysbytygwynedd
#partiarypafin bought nefyn high street to life in the most brilliant way. so proud of everyone @tafarnyrheliwr #cymuned #nefyn #gwilymbowenrhys
Carnifal #cymuned #crosshandscarnival #atgofion
One of our PCSOs 'adder' bit of a surprise seeing this slippery little fella. ⁣ ⁣ It all ended safely for the corn snake, whose owner was found #police #community #keepingsouthwalessafe⁣ ⁣ 🐍🐍⁣ ⁣ Cafodd un o'n Swyddogion Cymorth Cymunedol dipyn o sioc o weld y creadur llithrig hwn. ⁣ ⁣ Diweddglo hapus oedd i'r stori ar ôl i ni ddod o hyd i berchennog y neidr yr y'd hon #heddlu #cymuned #cadwdecymruynddiogel
Wyt ti rhwng 11-16oed? Eisiau dysgu sgiliau newydd? Mae cangen Cadetiaid Tân #porthaethwy yn chwilio am aelodau newydd! Rhagor o wybodaeth ar gael ar ein wefan Are you aged 11-16? Want to learn new skills? Our #menaibridge branch has spaces for new Fire Cadets to join the team! Learn more on our website #cadetiaidtân #cymuned #firecadets #community
Paid ag anghofio am y prosiect GWYCH yma ar gyfer yr Haf i bobl ifanc BALA 🌞🌞 Gwnewch yn siŵr i gael mewn cyswllt i archebu eich lle fel bod chi ddim yn methu allan ar gyfle hwyl i roi rhywbeth yn ôl i'ch cymuned 💐🌻😆🌺🌼⠀ .⠀ Don't forget about this FAB Summer project for young people in BALA 🌞🌞 Make sure to get in touch to secure your place so that you don't miss out on a fun opportunity to give something back to your community 💐🌻😆🌺🌼⠀ .⠀ #ieuenctidgwynedd #gwyneddyouth #gwynedd #bala #garddio #gardning #prosiect #project #haf #summer #hwyl #fun #cymuned #community #rhoinol #giveback #sgiliau #skills #blodau #flowers #lliwgar #colourful #flowepower #poblifanc #youngpeople #gwaithieuenctid #youthwork
Be am amser sdori i’r plantos dydd Sadwrn? Neu beintio gwyneb? Neu awydd sbin ar un o feics Berno? Weeel yr hen siôp Ups and Downs di’r lle i chi! Bydd Mari Gwilym yn darllen sdoriau am 11 a 1.30, bydd Gaelle yn peintio gwyneba drw dydd a bydd cyfle i fynd a beic am dro lawr Stryd y Plas! Galwch draw ☺️📚🎨🚲 . What about story time for the kids Saturday? Face painting? Or fancy a spin on a bike? Then the old Ups and Downs is the place for you! Mari Gwilym will be there reading stories at 11 and 1.30, Gaelle will be face painting all day and there’ll be opportunity to take a bike for a spin down Stryd y Plas! ☺️📚🎨🚲 . . . #yrheliwr #sportsman #cymuned #community #sdoris #facepainting #gweithgareddauplant #kidsactivities
Sut i ddarparu profiad 5 seren? 🌟 🗓 15/7/19 ⏰ Brecwast o 8 | Sesiwn o 8:30 - 9:30 Dewch draw i wrando ar Paula Ellis, Rheolwraig Cyffredinol y Grŵp ‘Retreats Group’ sy’n rhedeg tri o westai bwtîc moethus mwyaf blaenllaw Cymru: Tŵr y Felin, Castell Roch a Penrhiw Priory. Gyda dros 30 mlynedd o brofiad yn y sector Twristiaeth a Lletygarwch, nid yw hwn yn sesiwn i’w golli! 👉🏼Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i’n gwefan! (Dolen yn y bio) • • How to provide a 5 star service? 🌟 🗓 15/7/19 ⏰ Breakfast from 8 | Session from 8:30 - 9:30 Come along to hear Paula Ellis, General Manager for Retreats Group, which operates three of Wales’ leading luxury boutique hotels: Tŵr y Felin, Roch Castle and Penrhiw Priory. With over 30 years experience in the Tourism and Hospitality Industry, you don’t want to miss this event! 👉🏼For more information and to register, visit our website! (Link in bio)
Bellach, FOCUS Wales yw digwyddiad mwyaf y diwydiant cerddorol yng Nghymru, gyda thri diwrnod o gerddoriaeth, paneli, sgyrsiau, ffilm a chelf, bydd yna dros 250 o artistiaid a 250 o gynrychiolwyr y diwydiant cerddorol yn dod i Wrecsam o bedwar ban byd. Mae ceisiadau perfformio FOCUS Wales 2020 bellach yn agored i artistiaid byd-eang drwy www.focuswales.com - dolen cyswllt yn y bio 👆👆👆 @focuswales #wrecsam #focuswales #cerddoriaeth #cerddoriaethbyw #gŵyl #gŵyliau #gŵylcerddorol #gŵyliaucerddorol #cymuned #digwyddiadau
Englyn gan y Prifardd Emyr Lewis i wirfoddolwyr Canolfan Tŷ Tawe. Mae Canolfan fel Tŷ Tawe yn dibynnu’n helaeth ar garedigrwydd ac oriau gwirfoddolwyr - o beintio’r muriau a gwaith adeiladu i weini ☕️ a 🍻🍷🥂 yn y Siop Siarad, caffi CYD a’r nosweithiau yn y bar. #tytawe #canolfantytawe #canolfangymraeg #abertawe #gwirfoddoli #gwirfoddolwyr #cymry #cymraeg #dysgucymraeg #dysgucymraegabertawe #paned #peint #cwrw #swanseawelshcentre #prifardd #englyn #diolch #cymuned #cymunedgymraeg

Loading