Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#canolfangymraegabertawe

Posts tagged as #canolfangymraegabertawe on Instagram

7 Posts

Os na lwyddoch chi i gyrraedd hwyl @sesiwnfawr penwythnos diwetha’ neu os oes ganddoch chi hiraeth am y penwythnos a fu,dewch draw i @tytawe nos Wener yma 26.7.19 i fwynhau gig Tyrfe Tawe yng nghwmni y cerddor gwerin aml-dalentog Gwilym Bowen Rhys. @pystpyst @ygigiadur #tytawe #canolfangymraeg #canolfangymraegabertawe #cerddoriaethfyw #acwstig #gwerin #cymraeg #nosonamddim #mynediadamddim #dysgucymraeg #abertawe #noswenermas
Ydy dy wep di ar y wal?! Wrth adnewyddu’r bar/ystafell waelod penderfynwyd creu wal o wynebau Tŷ Tawe i ddathlu’r prysurdeb a’r bobl sy’n creu’r gymuned a’r digwyddiadau Cymraeg hynny sy’n ein tynnu ynghyd yn ein Canolfan. Pan fyddi yno tro nesa’ cymer sbec i weld os wyt ti yno, neu sicrha y byddi yno pan awn ati i ychwanegu haen arall o luniau’n gofnod! #tytawe #canolfangymraeg #canolfangymraegabertawe #walweps #wepwal #adnewyddu #murluniau #oriel #cymuned #cymunedgymraeg #abertawe #stori #hanes #digwyddiadau #cofnod #pobl #swansea #swanseawelshcentre #dysgucymraeg #cortytawe #tyrfetawe #siopsiarad #sioptytawe #gwersicymraeg #cyrfemawrtyrfetawe
Ôl-fflach i noson Tyrfe Tawe arbennig yng nghwmni Tecwyn Ifan, Mai 2016. Yr ystafell yn orlawn, y gwrandawiad yn astud a’r awyrgylch yn un cynnes, braf a Chymraeg. #tytawe #canolfangymraegabertawe #canolfangymraeg #cymunedgymraeg #cymuned #abertawe #tyrfetawe #cymraeg #barnoswener #swansea #swanseawelshcentre #cerddoriaethfyw #acwstig #dysgucymraeg #inca #ydrefwen #efailwen
Y to iau yn cael hwyl dda arni yn arwain yn y Sesiwn Werin nos Wener diwethaf. Cofiwch, cynhelir y Sesiwn ar yr ail nos Wener ym mhob mis. Dewch ag offeryn, dewch i ganu neu Dewch am sgwrs ac i wrando a mwynhau noson Gymraeg a Chymreig ynghanol dinas Abertawe. Croeso cynnes i bawb 🎻🍺🎶 #tytawe #canolfangymraeg #canolfangymraegabertawe #abertawe #gwerin #cerddoriaethwerin #sesiwnwerin #alawon #sgwrs #dysgucymraeg #ymarfercymraeg #cwrwcerddachân #diwylliant #diwylliantcymraeg #traddodiad #traddodiadol #swansea #folk #welshfolk #welshfolkmusic
Ac felly, os oes Cwrw Cymreig o safon ar gael yn Nhŷ Tawe, rhaid wrth wydrau peint, a hanner peint Cymraeg i fwynhau pob diod. Dyluniwyd y logo gan yr artist lleol @arwel_micah ar gyfer criw Tyrfe Tawe sy’n trefnu gwyliau cerddorol a chwrw a nosweithiau acwstig misol yn Nhŷ Tawe. #tytawe #canolfangymraegabertawe #cymraeg #dysgucymraeg #cwrw #cyrfe #cyrfau #beer #cwrwcymreig #gwydrau #abertawe #popethyngymraeg #gwylgwrw #tyrfetawe #gwirfoddoli #barnoswener
Ar noson braf o haf, mi gafodd @meigwynedd groeso cynnes iawn @tytawe neithiwr. Gwych oedd clywed fersiynau acwstig o’i ganeuon, yr hen a’r newydd, a phawb yn gadael dan wenu. Noson Tyrfe Tawe i’w chofio! #tytawe #canolfangymraeg #canolfangymraegabertawe #dysgucymraeg #cerddoriaeth #cerddoriaethfyw #nosonacwstig #abertawe #cymraeg #swansea #swanseawelshcentre