Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#canolfangymraeg

Posts tagged as #canolfangymraeg on Instagram

19 Posts

Y to iau yn cael hwyl dda arni yn arwain yn y Sesiwn Werin nos Wener diwethaf. Cofiwch, cynhelir y Sesiwn ar yr ail nos Wener ym mhob mis. Dewch ag offeryn, dewch i ganu neu Dewch am sgwrs ac i wrando a mwynhau noson Gymraeg a Chymreig ynghanol dinas Abertawe. Croeso cynnes i bawb 🎻🍺🎶 #tytawe #canolfangymraeg #canolfangymraegabertawe #abertawe #gwerin #cerddoriaethwerin #sesiwnwerin #alawon #sgwrs #dysgucymraeg #ymarfercymraeg #cwrwcerddachân #diwylliant #diwylliantcymraeg #traddodiad #traddodiadol #swansea #folk #welshfolk #welshfolkmusic
‘Allwedd Calon Cwrw Da’ medden nhw, a be’n well ar nos Wener na dewis o gwrw gorau dau fragdy lleol i dwymo’r galon! Cyrfe’r bragdy @tomoswatkinbrewery o Lansamlet sydd gennym yn bennaf yn y bar ac ambell botel gan @gowerbrewery o’r Gŵyr. Cyrfe penigamp - o’r rhai mwya’ golau hyd y rhai tywyll! Beth am ddod i roi cynnig ar un ryw nos Wener neu ar ddiwrnod gêm ryngwladol? #tytawe #canolfangymraeg #swanseawelshcentre #cwrw #abertawe #bragdy #tomoswatkin #peint #gowerbrewery #cwrwlleol #cwrwcymreig #torrisyched #llymaid #potelogwrw #allweddcaloncwrwda #iechydda #dysgucymraeg #sgwrsgymraeg #swansea #barnoswener
Englyn gan y Prifardd Emyr Lewis i wirfoddolwyr Canolfan Tŷ Tawe. Mae Canolfan fel Tŷ Tawe yn dibynnu’n helaeth ar garedigrwydd ac oriau gwirfoddolwyr - o beintio’r muriau a gwaith adeiladu i weini ☕️ a 🍻🍷🥂 yn y Siop Siarad, caffi CYD a’r nosweithiau yn y bar. #tytawe #canolfantytawe #canolfangymraeg #abertawe #gwirfoddoli #gwirfoddolwyr #cymry #cymraeg #dysgucymraeg #dysgucymraegabertawe #paned #peint #cwrw #swanseawelshcentre #prifardd #englyn #diolch #cymuned #cymunedgymraeg
@recordfairswales_cymru yma tan 3 heddiw | @recordfairswales_cymru here until 3 today🤘🏻🎸 . . . . #cerddoriaeth #music #record #cd #vinyl #ffairrecordiau #recordfair #caerfyrddin #carmarthen #sirgar #carmarthenshire #tiwns #heddiw #today #canolfangymraeg
Ers rhai blynyddoedd bellach mae criw @gomerseion wedi adleoli o’r hen addoldy yn Carleton Terrace ac yn un o ddefnyddwyr selog @tytawe . Yn ogystal â chwrdd ar y Sul, trefnir Cinio Capel yn rheolaidd, a chynhelir y nesa’ ddydd Sul yma 7.7.19 am 1pm. Croeso cynnes i bawb. #tytawe #capelgomer #canolfangymraeg #dysgucymraeg #defnyddiorgymraeg #defnyddiadygymraeg #manaddoli #addoldy #eglwysgymraeg #croesoibawb #abertawe #swansea.
Ydy eich plant chi ar wasgar? Dyma anrheg fach iddyn nhw! Llyfryn bach o 1943 gyda chyfeiriadau defnyddiol ar draws y byd o Cairo i Cernyw! 📚 🌍 . . #llyfrauaillaw #cymraeg #welsh #cymry #1943 #darllen #teithio #travel #independentbookshop #cantamilolyfrau #caerdydd #cardiff #cardiffbookshop #welshbookshop #welshbooks #welsh #canolfangymraeg #welshcentre #plant #childrenabroad
Ar noson braf o haf, mi gafodd @meigwynedd groeso cynnes iawn @tytawe neithiwr. Gwych oedd clywed fersiynau acwstig o’i ganeuon, yr hen a’r newydd, a phawb yn gadael dan wenu. Noson Tyrfe Tawe i’w chofio! #tytawe #canolfangymraeg #canolfangymraegabertawe #dysgucymraeg #cerddoriaeth #cerddoriaethfyw #nosonacwstig #abertawe #cymraeg #swansea #swanseawelshcentre
Yr annwyl @meigwynedd a’r hyfryd ‘Codi Cestyll’ yn swyno’r dorf gynnar ar ddechrau’r set heno yn noson Tyrfe Tawe. #tytawe #abertawe #tyrfe #tyrfetawe #canolfangymraeg #gig #gigcymraeg #swansea #swanseawelshcentre #meigwynedd #cymraeg
Siop Tŷ Tawe, Siop Gymraeg Abertawe ym mlaen y Ganolfan sy’n gwerthu gardiau cyfarch, llyfrau i bawb o bob oed, anrhegion ar gyfer pob achlysur, tegannau plant, nwyddau cartref, gemwaith, printiau lliwgar, crysau-t a llawer mwy. Oriau agor 10-5 Llun - Gwener, 10-3.30 ar ddyddiau Sadwrn. #tytawe #dysgucymraeg #prifysgolabertawe #abertawe #swansea #cymraeg #canolfangymraeg #swanseawelshcentre #craft #crefftaucymraeg #crefftaucymreig
A dyna ni, yr ystafell yn barod i estyn croeso i wersi, gigs, criw’r Siop Siarad a chaffi CYD, Sesiwn Werin, nosweithiau comedi, Merched y Wawr, Clwb Gwawr, Clwb Llyfrau, Gym Gym Abertawe, tîm Rygbi a thîm pêl-rwyd Cymraeg y Brifysgol, clybiau chwarae amser gwyliau, clwb flogio, Capel Gomer, gemau’r Euros a’r 6 Gwlad, nosweithiau Tyrfe Tawe, darlith neu ddwy, lansio ambell lyfr... And that’s it, a welcome drink for some of the volunteer to celebrate that the multi-purpose room is completed and ready for many a visitor. #tytawe #dysgucymraeg #prifysgolabertawe #canolfangymraeg #cymryabertawe #abertaweambyth #canolfan #abertawe #swansea #swanseacitycentre
Y gwaith ar waith!! Gwirfoddolwyr crefftus a gweithgar. The transformation team! #tytawe #canolfangymraeg #cymryabertawe #trawsnewid #cymraeg #cymry #swanseawelshcentre #dysgucymraeg #abertawe #swansea #abertaweambyth #croeso #gwaithtîm
4 blynedd yn ôl fe aeth criw o wirfoddolwyr ati i drawsnewid yr ystafell yng nghefn y llawr isa’ yn @tytawe a’i throi yn ystafell aml-bwrpas. Dyma luniau’r ystafell cyn y trawsnewid a’r prif benseiri, John a Gareth ynghanol yr ymgynghori ar y cynlluniau. 4 years ago a group of volunteers decided to try and transform the downstairs meeting room into a multi purpose venue. #tytawe #canolfangymraeg #cymryabertawe #dysgucymraeg #cymraeg #trawsnewid #gwirfoddoli #gwirfoddolwyr #gwirfoddolwyrygymraeg #abertawe #swansea #swanseawelshcentre
Edrych am le i gynnal cyfarfod anffurfiol neu le i ymlacio - ni’n dwli ar y gornel yma yn y Gofod 👌🏼 We love this corner in our Gofod space 👌🏼 . . . . #canolfangymraeg #carmarthen #caerfyrddin #sirgar #carmarthenshire #yratom #gofod #ymlacio #chill #cyfarfod #meeting
Pawb wedi joio mas draw yn creu cerdiau Pasg gydag Enfys ac Eirlys heddiw🐣 We all enjoyed creating Easter cards with Enfys and Eirlys today🐣 . . . . . #pasg #easter #crefft #craft #caerfyrddin #carmarthen #sirgar #carmarthenshire #creu #create #canolfangymraeg #joio
🎺 Cyhoeddiad -#cardiaucamaucyntaf nawr ar werth yng Nghanolfan Gymraeg newydd #pontardawe - Tŷ'r Gwrhyd. #abertawe #swansea #swanseavalley #tyrgwrhyd #canolfangymraeg #cymru #wales #welshcentre #shnwcs #forsale arwerth #cardiaucymraeg
Cyhoeddwyd mai Tŷ’r Gwrhyd fydd enw y Ganolfan Gymraeg newydd sy’n cael ei sefydlu yng Nghwm Tawe. Mae’r prosiect i sefydlu Canolfan Gymraeg ym Mhontardawe yn bartneriaeth rhwng Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe a Chyngor Castell-nedd Port Talbot. Mae’r cynllun wedi derbyn grant o £300,000 gan Lywodraeth Cymru drwy Grant Buddsoddi Cyfalaf Bwrw Mlaen 2015-16 er mwyn addasu’r adeilad ac i brynu adnoddau. Y gobaith yw agor y ganolfan ddiwedd mis Ebrill. 😊 #tyrgwrhyd #academihywelteifi #prifabertawe #canolfangymraeg #cymraeg #cwmtawe
Mae enw'r Ganolfan Gymraeg newydd yng Nghwm Tawe wedi'i gyhoeddi yng nghylchgrawn Golwg heddi! Mynwch gopi! #prifabertawe #academihywelteifi #canolfangymraeg #cwmtawe #cymraeg #golwg
#canolfangymraeg