Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#cânnewydd

Posts tagged as #cânnewydd on Instagram

18 Posts

CÂN NEWYDD 🐝 🐝🐝 Dyma megis dechre yr albwm newydd 📀... Ma cynulleidfa @sioptytawe ar fin clywed ein perfformiad cynta ni ohoni!  #newsong #originalmusic #cânnewydd #newmaterial #sisters #chwiorydd #harmony #harmoni #ynôl #feminism #ffeministiaeth #sorela
The Routines - Ni a Neb  Arol y tymor mae Caernarfon Town FC wedi gael, mae'r sengl yma wedi'i wneud i ddathlu'r llwyddiant.  Diolch i Phil, Paul, Nathan, Marc a pawb yn y clwb am ei help i adael ni rhoi hwn at ei gilydd. Hefyd, diolch huge i Owain o gweledigaeth.com, Matt o MJA - Mixing and Mastering a holl ffans dre.  #unclwb 💚💛🐒 // After the incredible season at the Oval for Caernarfon Town FC, this single was made to celebrate their achievement.  Thanks to Phil, Paul, Nathan, Marc and all at the club who helped in letting us put this together. Also, a massive thank you to Owain from Gweledigaeth.com, Matt from MJA - Mixing and Mastering and all those who follow the yellow and the greens. #theroutines #nianeb #cânnewydd #newsingle #newsong #newvideo #caernarfon #instagood #insta #football #fans #guitar #bass #drums #greenandyellow #smoke
Wythnos i fynd... 👍🏼#cânnewydd #saethafilawr #albwmnewydd #llwch #recordiaucôsh / Only a week to go until my new album, 'Llwch', hits the shops... so here's a short (Welsh) lyric video.  Link to pre-order the album in bio. 👍🏼 #newsong #newalbum
Wedi gorffen y 9fed trac ddoe... Dim ond un diwrnod arall o #recordio i fynd, ac wedyn geith @richrobs11 ddechra' ar y micsio! #cânnewydd #llwch / This is a clip of "Dyddia Dwytha'r Rhyfel" (which is Welsh for "Last Days of War"). Only one more day of #recording to go, and then Rich can start mixing the new album! #newsong #studio
Cân newydd. Ar gael rwan yn ddigidol. New single out now. Diolch am wrando ❤️#elinfflur #hiraethsy'ngwmniimi #sain #apton #newsingle #cânnewydd
Trac arall wedi ei orffen ddoe. Dim ond dwy (neu dair) cân sy'na ar ôl i'w #recordio rwan cyn fydd yr albym yn barod. Edrych mlaen i fynd nôl i #ferlas i ddechrau ar y caneuon hynny ddiwedd mis nesa. #cânnewydd #paidachoelioygwir #llwch #recordiaucôsh / Finished off another track with @richrobs11 yesterday. Only two (or three) more songs to record and the #album will be ready. Can't wait to go back to Ferlas next month. #recording #newsong
Dyma glip ohona fi, @wilchidley ac @emyrprys yn gwneud sŵn ar @henos4c noson o'r blaen. Mae 'na link i'r fideo llawn yn y bio ar dop fy nhudalen i. #cânnewydd #môrforynion #llwch / This is a clip of me and my mates playing a song about #mermaids on @s4cymru the other night. It'll be on the new album, and there's a link to the full video in my bio. #newsong
Wrthi'n gweithio ar gân newydd... Eitha siwr fydd hi'n swnio fel ei bod hi syth allan o 1997! #cânnewydd #llwch / Working on a new song... Pretty sure it's gonna be a throwback to c.1997! #oasis #travis #seahorses #newsong
#johnmayer + #joshuatree era @u2 + @snowpatrolband + @richrobs11 = 👌🏼 Diwrnod da arall yn #ferlas ddoe: jyst angen ychwanegu vocals a fydd 'na un arall yn y bag! #recordio #cânnewydd #hafyma #llwch / Another good day at #ferlasstudio yesterday: just need to add vocals to this one, and then the album will be another song closer to being finished! #recording #newsong
#kasabian, #blackrebelmotorcycleclub ac #oasis oedd y dylanwadau (amlwg) yn #ferlas ddoe! #recordio #cânnewydd / Yesterday was @kasabianofficial, @brmcofficial and @oasis appreciation day at #ferlasstudio. #recording #newsong
Clip bach o'r #recordio ddoe: @richrobs11 yn gweithio'n galed, a fi'n gwneud gwynebau gwirion ar instagram. #cânnewydd #dibyn #llwch / Here's a short clip from yesterday's #recording session, showing Rich working hard on a #newsong, while I played around on instagram! #standard
Doeddwn i ddim isho mynd nôl i normalrwydd ar ôl #ewro2016... felly neshi fynd i #stiwdioferlas i greu hwn efo @richrobs11. #recordio #cânnewydd #brenhinesyllyndu #llwch / I didn't want to go back to reality after #euro2016... so I went to #ferlasstudio to create this with Rich! #recording #newsong
Athrylith #recordio #cânnewydd #llwch / Genius (with a muting sock) #recording #newsong
Heno // Stiwdio Gefn // S4C // 10.30 #stiwdiogefn #s4c #adarygwanwyn #cânnewydd #heli
Wedi dechrau recordio #demos eto (gan ddefnyddio union yr un meddalwedd ag o'n i'n ddefnyddio tua deg mlynedd yn ôl)! / Finally started recording a couple of #demos again (using exactly the same software I was using about a decade ago)! #cakewalk #homestudio #recording #oldskool #cânnewydd #newsong #morforynion #llwch