Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะและให้กำลังใจผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก และติดตามการเตรียมสถานที่จัดทำน้ำอภิเษกบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช https://www.facebook.com/571964582992764/posts/1120620848127132/
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือข้อราชการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย วันนี้ (28 ก.พ.62) เวลา 09:00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เพื่อติดตามขับเคลื่อนและรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับฟังนโยบายและหารือ ซึ่งมีประเด็นหารือ ประกอบด้วย 1)
📝📝📝ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แล้ว ว่าเรามีชื่อหรือไม่​ ต้องไปเลือกตั้งที่ไหน ลำดับที่เท่าไรในบัญชีรายชื่อ​ 💻💻💻ตรวจสอบที่ https://www.bora.dopa.go.th/Election/CerVote/
⁉️⁉️⁉️วันนี้ (19 ก.พ.) "วันสุดท้ายการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง" พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ โดยให้บันทึกข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขหลังบัตรประชาชน เลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก (ดูจากเล่มทะเบียนบ้าน) สถานที่และเขตเลือกตั้ง (อาจจะในหรือนอกจังหวัดตนเอง) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งในวันที่ 17 มี.ค. 2562 สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน กกต. 1444
⁉️⁉️⁉️ถ้าวันเลือกตั้งล่วงหน้า (17มี.ค.62) อยู่บ้าน แต่วันเลือกตั้งจริง (24มี.ค.62) ไปต่างจังหวัด จะทำยังไง? 🖊🖊เพียงแค่ “ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต” ก็เลือกได้แล้ว เพราะในจังหวัดท่านอาจมิได้มีแค่เขตเดียว (ยกเว้น ตราด นครนายก พังงา แม่ฮ่องสอน ระนอง สมุทรสงคราม สิงห์บุรี และอ่างทอง มีเขตเดียว) ✔เพียงเลือกสถานที่ที่จะไปใช้สิทธินอกเขตซึ่งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน และเดินทางไปสะดวกที่สุด เพียงแค่นี้ท่านก็จะได้เลือกตั้งแล้ว 💻💻💻ลงทะเบียนได้ที่ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ ภายใน 19 ก.พ. ก่อนเที่ยงคืนเท่านั้น ☎️☎️☎️สายด่วน กกต. 1444
🐷🐷🐷ฉลองเทศกาลตรุษจีนทั้งที ต้องไม่เพิ่มมลภาวะ และช่วยลดการเพิ่มค่าฝุ่นละอองในอากาศ “เพิ่มสุขภาวะ ลดมลภาวะ” ง่าย ๆ จากครอบครัวของเรา - ลดการจุดธูปครั้งละจำนวนมาก และใช้ธูปสั้นทดแทน - ลดการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง - ตั้งกระถางธูปหรือเตาเผาไว้นอกบ้าน - หลังเสร็จพิธีควรรีบดับธูปให้เร็วขึ้น - กำจัดขี้เถ้าในที่มิดชิด ลดการฟุ้งกระจาย ❄❄❄เพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยลดและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศให้กลับมาอยู่ในภาวะปกติได้โดยเร็ว #การประปาส่วนภูมิภาค #กระทรวงมหาดไทย https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1098337347022149&id=571964582992764
กอปภ.ก.รายงานสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย จากอิทธิพลจากพายุ “ปาบึก” https://www.facebook.com/prmoithailand/photos/a.575076149348274/1079578402231377
มท.1 สั่งการ ผวจ. 16 จังหวัด เตรียมรับมือพายุ "ปาบึก" https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1077845649071319&id=571964582992764
😀ปีใหม่ ท่องเที่ยวทั่วไทย😁 🚗🚗🚗ไปที่ไหน ๆ ให้แยกขยะก่อนทิ้ง🚮🚮🚮 🏡🏡🏡เพื่อบ้านเราสะอาด🏡🏡🏡 🏝🏝🏝สำหรับนักท่องเที่ยวทุกคน🏞🏞🏞 ❤127 ปี มหาดไทย ทุกหัวใจเราดูแล❤
มหาดไทย ส่งมอบความสุขแด่พี่น้องประชาชนต้อนรับปีใหม่ 2562 ภายใต้แนวคิด “127 ปี มหาดไทย ทุกหัวใจเราดูแล”
มหาดไทยเสริมสร้างความโปร่งใส อปท. ทั่วประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันนี้ (9 ต.ค.61) ที่กระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ รวม 7,852 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้แยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่ง เทศบาล 2,441 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 5,333 แห่ง และการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง โดยที่ผ่านมาพบว่าการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมาก ยังพบปัญหาในด้านการบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การพัสดุ การเงิน การคลัง และการบัญชี ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าว มีข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ตามมติคณะรัฐมนตรี 25 กันยายน 2561) 1. นายกมล เชียงวงค์ 2. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ 3. นายนิพันธ์ บุญหลวง 4. นายปิยะ วงศ์ลือชา 5. ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ 6. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ 7. นายรังสรรค์ ตันเจริญ 8. นายสมชาย บำรุงทรัพย์ 9. นายสมบูรณ์ ศิริเวช 10. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์
🏛️🏛️คนในข่าวชาวราชสีห์🏛️🏛️ ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) ตามมติคณะรัฐมนตรี 25 กันยายน 2561 1. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร 2. นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผวจ.ตรัง 3. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส 4. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผวจ.น่าน 5. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผวจ.บุรีรัมย์ 6. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.พิจิตร 7. นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.เพชรบุรี 8. นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.มุกดาหาร 9. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สตูล 10. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผวจ.สิงห์บุรี 11. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.สุโขทัย 12. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.หนองบัวลำภู 13. นายเรวัต ประสงค์ ผวจ.อ่างทอง 14. นายณรงค์ รักร้อย ผวจ.อุทัยธานี
126 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม 2561 มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ซื่อสัตย์ อดทน และมีคุณธรรม ยึดมั่นปณิธาน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"
🏛🏛🏛คัดข่าวข้น คนมหาดไทย🏛🏛🏛 มท. แจ้งทุกจังหวัดบูรณาการในพื้นที่สร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพืชเกษตรแบบครบวงจร วันนี้ (7 ส.ค.61) ที่กระทรวงมหาดไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับพืชเกษตรอย่างครบวงจร ซึ่ง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องดำเนินการบูรณาการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการพืชเกษตรแบบครบวงจร
มท.1 สั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง ตลอด 24 ชั่วโมง #ข่าวมหาดไทย https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=979499668905918&id=571964582992764
3-5 ส.ค. นี้ เชิญชวนร่วมงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 ณ Hall 5 - 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี การจัดงาน Thailand Social Expo 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ Hall 5 - 8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยภายในงานมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การประชุมวิชาการ การแสดงผลงานนวัตกรรม การแสดงผลิตผลด้านสังคม และการแสดงศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย 4 Zone ดังนี้ 1) การประชุมวิชาการ เสวนา ปาฐกถา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคม และการนำเสนอรายงานสถานการณ์ทางสังคมทั้งในเชิงประเด็นและเชิงกลุ่มเป้าหมาย อาทิ "พลังสตรีอาเซียน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”ASEAN Women Empowerment and Economic development "เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หยุดการกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบ” "Digital Society : ความท้าทายต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาเด็กและเยาวชน”
"พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. กล่าวว่า ขอให้ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้ภาคภูมิใจในตัว นาวาตรี สมานฯ และการใดที่จะดูแลครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ของนาวาตรีสมานฯ ได้ รัฐบาลก็พร้อมและยินดีเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งมอบหมายให้จังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานพระราชทานเพลิงศพให้สมเกียรติ" รมว.มท. เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 วันนี้ (14 ก.ค.2561) เวลา 13:00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการและเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561 โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี

Loading