Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

มหาดไทยเสริมสร้างความโปร่งใส อปท. ทั่วประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันนี้ (9 ต.ค.61) ที่กระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ รวม 7,852 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้แยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่ง เทศบาล 2,441 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 5,333 แห่ง และการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง โดยที่ผ่านมาพบว่าการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมาก ยังพบปัญหาในด้านการบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การพัสดุ การเงิน การคลัง และการบัญชี ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าว มีข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ตามมติคณะรัฐมนตรี 25 กันยายน 2561) 1. นายกมล เชียงวงค์ 2. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ 3. นายนิพันธ์ บุญหลวง 4. นายปิยะ วงศ์ลือชา 5. ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ 6. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ 7. นายรังสรรค์ ตันเจริญ 8. นายสมชาย บำรุงทรัพย์ 9. นายสมบูรณ์ ศิริเวช 10. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์
🏛️🏛️คนในข่าวชาวราชสีห์🏛️🏛️ ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) ตามมติคณะรัฐมนตรี 25 กันยายน 2561 1. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร 2. นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผวจ.ตรัง 3. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส 4. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผวจ.น่าน 5. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผวจ.บุรีรัมย์ 6. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.พิจิตร 7. นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.เพชรบุรี 8. นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.มุกดาหาร 9. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สตูล 10. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผวจ.สิงห์บุรี 11. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.สุโขทัย 12. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.หนองบัวลำภู 13. นายเรวัต ประสงค์ ผวจ.อ่างทอง 14. นายณรงค์ รักร้อย ผวจ.อุทัยธานี
126 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม 2561 มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ซื่อสัตย์ อดทน และมีคุณธรรม ยึดมั่นปณิธาน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"
🏛🏛🏛คัดข่าวข้น คนมหาดไทย🏛🏛🏛 มท. แจ้งทุกจังหวัดบูรณาการในพื้นที่สร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพืชเกษตรแบบครบวงจร วันนี้ (7 ส.ค.61) ที่กระทรวงมหาดไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับพืชเกษตรอย่างครบวงจร ซึ่ง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องดำเนินการบูรณาการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการพืชเกษตรแบบครบวงจร
มท.1 สั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง ตลอด 24 ชั่วโมง #ข่าวมหาดไทย https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=979499668905918&id=571964582992764
3-5 ส.ค. นี้ เชิญชวนร่วมงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 ณ Hall 5 - 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี การจัดงาน Thailand Social Expo 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ Hall 5 - 8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยภายในงานมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การประชุมวิชาการ การแสดงผลงานนวัตกรรม การแสดงผลิตผลด้านสังคม และการแสดงศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย 4 Zone ดังนี้ 1) การประชุมวิชาการ เสวนา ปาฐกถา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคม และการนำเสนอรายงานสถานการณ์ทางสังคมทั้งในเชิงประเด็นและเชิงกลุ่มเป้าหมาย อาทิ "พลังสตรีอาเซียน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”ASEAN Women Empowerment and Economic development "เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หยุดการกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบ” "Digital Society : ความท้าทายต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาเด็กและเยาวชน”
"พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. กล่าวว่า ขอให้ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้ภาคภูมิใจในตัว นาวาตรี สมานฯ และการใดที่จะดูแลครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ของนาวาตรีสมานฯ ได้ รัฐบาลก็พร้อมและยินดีเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งมอบหมายให้จังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานพระราชทานเพลิงศพให้สมเกียรติ" รมว.มท. เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 วันนี้ (14 ก.ค.2561) เวลา 13:00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการและเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561 โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี
❤️4 หมูป่าออกมาแล้ว เหลืออีก 9 ❤️ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต่อไป ❤️ปฏิบัติการพาทีมหมูป่ากลับบ้าน
"การพนันไม่ได้ทำให้ใครรวยได้ มีแต่จะทำให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายไปถึงครอบครัว จึงไม่อยากให้มีการเล่นการพนัน เดี๋ยวก็เป็นหนี้สินเดือดร้อน กันไปหมด และจะทำให้มีปัญหาฉกชิงวิ่งราวกันมาอีก" พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์แนวหน้า 15 มิ.ย.61
⚽⚽ เชียร์บอลโลก ไม่เล่นการพนัน ⚽⚽ 📢📢📢พบเห็นเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับการพนันฟุตบอล แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 โทรฟรี 24 ชั่วโมง☎️☎️☎️☎️☎️
มหาดไทยสั่งการทุกจังหวัด สอดส่องกวดขัน “พนันฟุตบอลโลก 2018” หากพบมีการกระทำความผิดให้ดำเนินการโดยเฉียบขาด วันนี้ (6 มิ.ย.61) ที่กระทรวงมหาดไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 จะมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป ติดตามการแข่งขันฯ อย่างแพร่หลาย และอาจเกิดการเล่นการพนันการแข่งขันฟุตบอลเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการกระทำความผิดฐานเล่นการพนัน ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืน จะมีความผิดตามมาตรา 4 ทวิ และตามมาตรา 12 (2) แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการกระทำดังกล่าว อาจทำให้เด็ก เยาวชน
🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 งบประมาณขับเคลื่อน "ไทยนิยม ยั่งยืน" มีกรอบการดำเนินงาน และหน่วยไหนทำอะไรบ้าง มาติดตามกันได้เลยจ้า👍👍👍👍👍👍
กระทรวงมหาดไทย เตือนภัยประชาชน ระวังถูกหลอกให้ปลูกอินทผลัม พร้อมเรียกเก็บค่าสมัครคนละ 100 – 500 บาท วันนี้ (16 พ.ค.61) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในปัจจุบันพบกลุ่มบุคคลมีพฤติการณ์หลอกลวงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีการชักชวนให้ปลูกอินทผาลัม และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้ปลูก พร้อมโน้มน้าวเสนอผลประโยชน์ด้วยการรับซื้อผลผลิตกลับคืนในราคาที่สูง โดยดำเนินการในรูปแบบของพฤติการณ์กลุ่ม และโฆษณาแอบอ้างองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อถือ รวมทั้งรับสมัครสมาชิกด้วยสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมเรียกเก็บเงินค่าสมัครคนละ 100-500 บาท
📢📢📢ข่าวมหาดไทย📢📢📢 ชี้แจงกรณีข้อวิจารณ์อาหารที่วางขายในตลาดร่มหุบ จ.สมุทรสงคราม ไม่ถูกสุขลักษณะ จากกรณีสื่อนำเสนอข่าวกรณี ผู้ค้าในตลาดร่มหุบ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ภาพลักษณ์ หลังสื่อต่างประเทศเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ถึงบรรยากาศการค้าขายของตลาดร่มหุบ ซึ่งมีผู้ชมจำนวนหนึ่งแสดงความเห็นว่าอาหารที่วางขายอยู่ในตลาดมีโอกาสปนเปื้อนสิ่งสกปรก อีกทั้งการวางจำหน่ายสินค้ากับพื้นก็ไม่ถูกสุขลักษณะ จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเรื่องความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบตลาด นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าว นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้ข้อเท็จจริง ดังนี้ 1.
🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 ..'ออเจ้าเอย... ช้าอยู่ใย เชิญกดถูกใจเพจ "กระทรวงมหาดไทย PR www.facebook.com/prmoithailand" กันเถิด... .....ข้ากับออเจ้า..จะได้พบกันทุกวัน' พบกับท่านขุนได้ ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นะจ๊ะ 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁 🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔
🌷🌷🌷🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌷🌷🌷 "ออเจ้าเอย... อย่ามัวแต่แต่งตัว นั่งชม้อยชายตา หน้าขาวน่ารำคาญ เชิญกดถูกใจ กระทรวงมหาดไทย PR www.facebook.com/prmoithailand กันดีกว่า" กดถูกใจกันแล้ว อย่าลืมกดแชร์ แล้วมาแชะกับ "ท่านขุน" กันได้ที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเอย... แล้วพบกันในตอนต่อไป...😁😁😁😁😁😁😁
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง กระทรวงมหาดไทย

Loading