Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

Manhaj Sahabat

Instagram photos and videos at Manhaj Sahabat

Manhaj Shahabat : Pemisah Antara SUNNAH dengan BID’AH . Manhaj para Shahabat menjadi inti atau garis pemisah antara Sunnah dengan Bid’ah. . Kita lihat, pada umumnya golongan-golongan bid’ah itu berdalil dengan Al-Qur’an dan Hadits demi menguatkan bid’ahnya akan tetapi dengan pemahaman dan tafsiran mereka sendiri. . Tegasnya, mereka telah menterjemahkan dan menafsirkan Islam menurut terjemahan dan tafsiran mereka tanpa satu cara yang akan menuntun mereka kepada pemahaman yang benar. . Cara atau metode yang benar itu ialah berpegang dengan Al-Qur’an dan Sunnah menurut pemahaman para Shahabat. Kalau tidak-meskipun kita mengeluarkan sejumlah ayat dan hadits-niscaya kita akan terjerumus ke dalam kesalahan dan kesesatan yang dalam sekali, sebagaimana ditegaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah : . “Apabila para Shahabat dan Taabi’in bersama para Imam telah sepakat dalam menafsirkan sesuatu ayat, kemudian datang satu kaum yang menafsirkan ayat tersebut dengan tafsir yang lain disebabkan madzhab yang mereka yakini, dan madzhab tersebut bukanlah madzhab Shahabat dan Taabi’in, maka mereka telah bersekutu dengan mu’tazilah dan yang selain mereka dari AHLI BID’AH.” (Diringkas dari perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di Majmu’ Fatawa 13/361). . . Maka : “Barangsiapa yang berpaling dari madzhab Shahabat dan Taabi’in dan tafsir mereka kepada yang menyelisihinya, maka dia telah salah, bahkan sebagai AHLI BID’AH (MUBTADI’). Kalau dia sebagai mujtahid akan diampuni kesalahannya. Dan kita mengetahui, sesungguhnya Al-Qur’an telah dibaca oleh para Shahabat dan Taabi’in dan yang mengikuti mereka. Dan sesungguhnya mereka itu (para Shahabat dan Taabi’in) lebih mengetahui tentang tafsir Qur’an dan makna-maknanya, sebagaimana mereka lebih mengetahui tentang kebenaran yang Allaah telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa kebenaran tersebut.” (Perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di Majmu’ Fatawa 13/361-362).
Kembali ke Alqur'an dan Assunnah berarti tidak mengiktui empat Mazhab?? Simak! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ustadz Farhan Abu Furaihan •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • #sunnah #ustadzfarhanabufuraihan #ustadzfarhan #mediasunnahaceh #tauhid #acehtafaqquhfiddin
cara agar iman kita ter-charge terus menerus:) semoga bermanfaat. #kajianislam #dakwah #muslimah #salaf #manhajsalaf #aswaja #ustkhalidbasalamah #lfl #fff #view #bismillah