Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

@learncymraegaba

Learn Welsh Swansea Bay Region

learncymraegaba

Welsh courses for every level in Swansea and Neath Port Talbot areas, classes, online / Cyrsiau Cymraeg i bob lefel, hyrwyddo’r iaith 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

  • 62 Total Likes
  • 1 Tot. Comments
Taith Gerdded o Gastell-nedd i Lansawel ar ddydd Mercher, 23 Ionawr. / A walk from Neath to Briton Ferry on Wednesday, 23 January.
Cyfle i gerdded a sgwrsio! Mae croeso cynnes i bawb. A chance to walk and chat! Everyone welcome.
Cyfle i rannu ryseitiau, blasu bwydydd Cymreig ac ymarfer eich Cymraeg yn Tŷ'r Gwrhyd ar nos Wener, 18 Ionawr am 6pm. Croeso cynnes i bawb.  An opportunity to share recipes, taste Welsh foods and practise your Welsh at Tŷ'r Gwrhyd on Friday, 18 January at 6pm. Everyone welcome.
Still time to register on a Mynediad revision class to get you ready for the new term! It’s FREE!  Dal amser i gofrestru ar gwrs adolygu AM DDIM!!!
‪Ymunwch â ni yn Nhŷ Tawe #abertawe ar nos Wener, 4 Ionawr! Croeso i bawb. / Join us at Tŷ Tawe on Friday, 4 January! Everyone welcome. ‬
New courses start 2019 #learnwelsh #dysgucymraeg #porttalbot #neath #abertawe #swansea
Nadolig Llawen i chi gyd! Mae cyrsiau newydd yn dechrau ar draws yr ardal yn y flwyddyn newydd. Pasiwch y neges ymlaen os ydych chi'n gwybod am rywun a hoffai ddysgu Cymraeg ym mis Ionawr.  Merry Christmas to you all! There are courses for beginners starting in the New Year all across the region. Why not enrol?  https://learnwelsh.cymru/about-us/providers/swansea-university/
#learnwelsh #curry #dysgucymraeg
Heno am 6:30pm! / Tonight at 6:30pm!
Dewch i ddathlu diwedd y tymor gyda ni yn Nhŷ Tawe #abertawe ar nos Fawrth, 11 Rhagfyr am 6:30pm. Mynediad am ddim ac mae croeso cynnes i bawb. / Come and celebrate the end of term at Tŷ Tawe on Tuesday, 11 December at 6:30pm. Free entry and everyone is welcome. 🎄
Diolch yn fawr i’r dysgwyr ddaeth i’r gweithdy chwiban geiniog dan arweiniad Caradog Jones yn Nhŷ Tawe heno. Noson braf iawn! / Thanks to everyone who came to the penny whistle workshop with Caradog Jones at Tŷ Tawe this evening. 🎼
Taith am ddim! / Free trip! #jonathan #s4c
Gweithdy Iwcalili i ddysgwyr #cymraeg yn Nhŷ’r Gwrhyd. / Ukuluele Workshop for Welsh learners in #pontardawe
‪Dewch i Weithdy Chwiban Geiniog gyda Caradog Jones yn Nhŷ Tawe ar nos Wener, 2 Tachwedd am 6:30pm. Mynediad am ddim ac mae croeso cynnes i bawb. / Come to a Penny Whistle Workshop with Caradog Jones at Tŷ Tawe on Friday, 2 November at 6:30pm. Free entry and everyone welcome.‬
#shwmae #diwrnodshwmae

Loading