Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

@cylchgrawn_y_stamp

Y STAMP

cylchgrawn_y_stamp

Cicio a stampio | Ysgogi trafodaethau | Llên, lluniau, celf, cyfweliadau, erthyglau, adolygiadau a mwy. Chwefror 2019 - mis hanes LHDTC+🏳️‍🌈

  • 415 Total Likes
  • 11 Tot. Comments
🏳️‍🌈 Newydd ar wefan Y Stamp 🏳️‍🌈 . Rhestr Ddarllen LHDTC+ gan Mair Jones - mae Mair yn cynnig y deg llyfr allweddol y dylech eu darllen os am well dealltwriaeth o hanes LHDTC+ yng Nghymru; o Amy Dillwyn i Alan Llwyd, ac o Granogwen i Jan Morris. #lgbthistorymonth #mishaneslhdtc . https://www.ystamp.cymru/single-post/2019/02/19/Rhestr-Ddarllen-LHDTC---Mair-Jones . Llun: Cranogwen (o gasgliad John Thomas, LlGC)
‘Torrwyd i mewn i’n pabell ar y maes a chachwyd dros y pethau arddangos yno ...’ . Dafydd Frayling fu’n sgwrsio â gwefan Y Stamp ynglŷn â sefydlu grŵp ‘Cylch’ yn y 1990au - sef Cymdeithas y Lesbiaid a Hoywon Cymraeg eu hiaith - y llwyddiannau, a’r heriau. #mishaneslhdtc+ #lgbthistorymonth 🏳️‍🌈. . https://www.ystamp.cymru/single-post/2019/02/17/Cyfweliad-Cylch---Dafydd-Frayling
Dyma @caryl.bryn yn ôl beiro @sionmun, yn darllen ei gwaith yn lansiad diwethaf Y Stamp yn Nhreorci. Ond be amdani? Wel, mae cerdd fach o’i heiddo newydd ei ychwanegu i’n gwefan - a honno’n gerdd yn deillio o #her100cerdd @llencymru_litwales 2018; cerdd yn ymateb i gais Mas ar y Maes, ac yn dathlu llwyddiant y prosiect hwnnw yn Eisteddfod Caerdydd y llynedd 🏳️‍🌈. . https://www.ystamp.cymru/single-post/2019/02/15/Cerdd-Mas-ar-y-Maes---Caryl-Bryn?fbclid=IwAR3DdLcQKvx8ZSzDXzTsKDV4j0nLS8hhYoE2Nhm3VaQFNNsjq0eD1wlEtnA
Newydd heddiw ar wefan Y Stamp - ‘Atgof’ Dedalus - ysgrif gan @iestyn_tyne yn trafod y gerdd a enillodd Goron Eisteddfod Genedlaethol Pontypŵl 1924 i Edward Prosser Rhys. Roedd ‘Atgof’ yn trafod rhyw a rhywioldeb yn fwy agored nac unrhyw gerdd Gymraeg o’i blaen. Ewch draw i ystamp.cymru i ddysgu mwy. . http://www.ystamp.cymru/single-post/2019/02/12/Ysgrif-Atgof-Dedalus---Iestyn-Tyne . #mishaneslhdtc #lgbtqhistorymonth 🏳️‍🌈
🌈NEWYDD AR WEFAN Y STAMP🌈  Y fyfyrwraig a’r artist @gwenaprobert o Aberystwyth sy’n trafod creu celf, dathlu hunaniaeth a gwylanod hiwj 🏳️‍🌈#MisHanesLHDTC + #lgbtqhistorymonth
3/4 o’r golygyddion yn cyfarfod dros baned i drafod cynllunie cyffrous sydd ar y gweill ar gyfer 2019! Angen sicrhau bod @iestyn_tyne yna tro nesa i osgoi anghydbwysedd rhywedd 🧮✍🏼🎬🎨🗣🎭🎪
#dyddmiwsigcymru stampus, un ac oll. Dyma hoff albyms Cymraeg y golygyddion o’r flwyddyn ddiwethaf. Ond pwy piau pa ddewis? 🤔
'Dyna ydy o ar ddiwedd y dydd ydy stori syml am gariad ...' . Woof’ yw’r ddrama newydd gan @elganrhys sy’n archwilio‘r berthynas rhwng dau ddyn hoyw, Jesse a Daf. Mae cyfweliad newydd difyr a dadlennol â’r dramodydd wedi glanio ar wefan Y Stamp heddiw. 🏳️‍🌈 . #mishaneslhdtc + #lgbtqplushistorymonth
bob dydd, bob dydd; darluniaf ______ bob dydd ... . Mae @esyllt_angharad, un o olygyddion Y Stamp, bellach wedi creu bron i 400 o ddarluniau fel rhan o @darlun_y_dydd. Ewch ar daith draw i’n gwefan, lle mae erthygl newydd ganddi yn sôn am ei phrosiect. . https://www.ystamp.cymru/single-post/2019/01/29/bob-dydd-bob-dydd-darluniaf-bob-dydd
Mae mis Chwefror yn fis o ddathlu hanes LHDTC (LGBTQ) ac mae’r Stamp yn chwilio am gyfraniadau i ddathlu hanes y gymuned LHDTC yng Nghymru. . Oes yna fardd, artist neu awdur yr hoffech chi eu gweld ni’n dathlu eu cyfraniad? Neu syniad am eitem? Cysylltwch! 🏳️‍🌈
Bydded hysbys gyfeillion annwyl: mae'r Stamp yn falch o allu croesawu @esyllt_angharad at y bwrdd golygyddol. Mwy o fanylion ar y wefan ⭐
‘Y Gymwynas Olaf’ gan Lliwen Glwys (@lliwenjones). . Y stori fer a enillodd gadair CFfI Maldwyn ddiwedd y llynedd sydd yn newydd ar wefan Y Stamp yr wythnos hon. . https://www.ystamp.cymru/single-post/2019/01/08/Stori-Fer-Y-Gymwynas-Olaf---Lliwen-Glwys
Diolch i Paul Eastwood (@iwtopia) am anfon y llun lled-frawychus yma wedi iddo gael ei fachau bach clai ar gopi o’r Stamp diweddara, sy’n cynnwys cyfweliad ag o am ei brosiect diweddara, ‘Dyfodiaith’. . DYFODIAITH: @chaptergallery, Canton, Caerdydd; 08.02 - 10.03. . Cofiwch fod Stamp y Gaeaf ar gael o siopau llyfrau ledled y wlad ac o wefan ystamp.cymru - i’w brynu fel copi caled neu ei lawrlwytho am ddim!
Blwyddyn Newydd Stampus un ac oll! Ddoe, i nodi gwawrio 2019, cyhoeddwyd cyfres dymhorol o lên meicro gan @morgan.owen - ‘Gaeafddydd yn Heolgerrig’ - ar wefan Y Stamp i bawb eu mwynhau.
Diolch i bawb am gefnogi a chyfrannu i Gylchgrawn a Chyhoeddiadau’r Stamp yn 2018. Tri rhifyn print, dwy gyfrol a chynnyrch newydd bob wythnos ar ystamp.cymru. Mae’r tîm yn edrych ymlaen at flwyddyn arall yn llawn cicio a stampio, ac yn dymuno’r un fath i chithau - Blwyddyn Newydd Stampus! 💛
Amser yn prinhau i roi cais i mewn i ymuno â thîm y Stamp 💛💛💛 cysylltwch cyn hanner nos fory, manylion yn ein bio
cylchgrawn_y_stamp
Dyma gipolwg ar ambell i sbred o Rifyn 6. Cofiwch fod y cyfan bellach ar gael i’w lawrlwytho am-ddim o’n gwefan; neu fe allwch archebu copi print fydd yn glanio ar stepan eich drws ar ôl y Nadolig! Yn y cyfamser - Nadolig Llawen iawn i bob un ohonoch chi sy’n ei ddathlu, a blwyddyn newydd dda i bawb!🎄

Loading